BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

PhDr. Karel Bezděk (1920 - 2009)

PhDr. Karel BezděkDne 14. října 2009 zemřel ve věku nedožitých 89 let PhDr. Karel Bezděk, zasloužilý pracovník Knihovny Národního muzea. V Národním muzeu pracoval s menšími přerušeními od roku 1941 do roku 1987, kdy odešel do penze. Dr. Bezděk patří k zakladatelům Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). V roce 1968 byl zvolen do předsednictva VV SKIP, kde zastával až do rozpuštění spolku v září 1970 funkci pokladníka. V listopadu 2008 se zúčastnil mezi ostatními zakládajícími členy konference uspořádané k oslavě 40. výročí SKIP, na níž převzal ocenění.


Obsah

 

SKIP