BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

V regionech

Moravskoslezský a Olomoucký kraj - Senioři SKIP v Ostravě

Ve středu 18. listopadu se uskutečnilo v Knihovně města Ostravy již tradiční setkání knihovnických seniorů - členů SKIP. Pozvání přijalo sedmnáct dlouholetých knihovnic z nejrůznějších míst našeho regionu.

Organizační tým v čele s ředitelkou Miroslavou Sabelovou vždy vše perfektně připraví a my víme, že jejich úsměvy a péče o nás jsou opravdu upřímné. Naše hostitelka plnila i další úkoly, když zde zastoupila předsedkyni regionálního výboru Janu Galášovou. Přivítala přítomné a seznámila s činností naší organizace v letošním roce. K jejím informacím jsme přidaly i naše: devět z nás se zúčastnilo zájezdu do východních Čech, deset přijelo na setkání seniorů ČR do Svitav, pět se zúčastnilo Dne knihovníků v Olomouci a tři aktivně pracují v dozorčí komisi.

Potěšila nás i další zástupkyně výboru - pracovnice MSVK v Ostravě - Marie Šedá. Seznámila nás se situací kolem výstavby nové budovy knihovny v Ostravě, s metodickou prací v  kraji a k naší radosti přidala i slova o tom, že pokračují v práci, kterou jsme před desítkami let úspěšně započaly.

Naše setkání uběhlo jako vždy velice rychle, ale ještě jsme stačily poblahopřát k 80. narozeninám dvěma přítomným seniorkám (třetí lednové jsme blahopřály už v závěru loňského roku). Neloučily jsme se na dlouhou dobu, protože už v únoru se sejdeme na krajské valné hromadě v Přerově a v červnu na celostátní ve Vyškově. A potom vyjedeme na celostátní setkání seniorů, které pro nás připravuje Vědecká knihovna v Ústí nad Labem.

A na závěr se chci ještě pochlubit, že my z Přerovska jsme pozvání na setkání 2. prosince, které pro nás již podruhé zorganizoval ředitel MěK v Přerově Pavel Cimbálník.

J. Biolková

Jihočeský kraj - Potulná pohádková země v jižních Čechách

Celkem 12 jihočeských knihoven se připojilo k úžasnému projektu Potulná pohádková země, pod kterým jsou podepsány dvě akční dámy: spisovatelka a malířka Vítězslava Klimtová a současná předsedkyně Klubu dětských knihoven SKIP Lenka Václavíková Antošová.

Putovní výstava loutek V.Klimtové, vytvořených na základě ilustrací z jejích knížek (nejen) pro děti, pobyde v každé knihovně cca 14 dní. Zdá se to být velmi krátká doba, ale vzhledem k tomu, že o účast v projektu projevilo zájem více než 100 knihoven z celé ČR, je to doba přiměřená. Souběžně putují předem určenými trasami 3 kolekce loutek - každá obsahuje 15 figur o velikosti 30 - 40 cm a malou mobilní kulisu. Putování začalo v květnu 2009 a konec je naplánován na závěr roku 2010. Zapůjčení výstavy je bezplatné, knihovny nesou náklady na přepravu kolekce mezi sebou, vzdálené převozy zajišťuje Lenka Antošová Václavíková.

Součástí putovní výstavy jsou 3 setkání se spisovatelkou V.Klimtovou koncipovaná jako celodenní semináře pro knihovníky zahrnující autorské čtení, výtvarné dílny a písničky. Spoluautorem pořadu a autorem hudby je hudebník Pavel Půta, který v něm také vystupuje.

Některé knihovny loutky "jen" vystavují a zvou na ně školy, školky nebo třeba školní družiny, některé si k nim vymýšlejí další aktivity, jako malování, soutěže, hádanky, průvody atp. Příkladem druhého přístupu může být Městská knihovna v Bechyni, kde si "svých 14 dní" náležitě užili! Po čas trvání výstavy probíhala v knihovně výtvarná dílna, kdy mohly děti malovat vystavené loutky na lampiony a knihovna vzápětí připravila výstavu skřítků očima bechyňských dětí.

Kdo se nenabažil fantazijních postaviček dosyta, může navštívit Pohádkový dům v Pičíně, kde si užijí malí i velcí spoustu legrace a mohou se alespoň na chvíli odpoutat od reality všedního dne. Více na www.pohadkovazeme.cz

PS. Nedávno jsem se potkala s paní Klimtovou na autogramiádě v Praze a nesu si milou vzpomínku na toto setkání. Při zmínce, že naše knihovna je momentálně jedním z hostitelských prostor pro jednu kolekci její výstavy a že ohlas na loutky je velmi příjemný, se rozjasnila a vyjádřila velké sympatie knihovníkům. A nebyla by to ona, kdyby nepřidala něco navíc: prý se jí příliš nelíbí nazývat tak milé osoby knihovnice, že by si zasloužily krásnější označení: kněženky.

Václava Vyhnalová

Východočeský kraj - Knihovníci roku 2009 v Královéhradeckém kraji

V listopadu slavila Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 60 let od svého založení. Z celé řady akcí (setkání pamětníků, výstavy, křest publikace, knihovnická konference Krajská knihovna a její úloha v systému knihoven...) bych ve svém krátkém příspěvku ráda zmínila o slavnostním večeru, jehož součástí bylo i předání ocenění Knihovník Královéhradeckého kraje v roce 2009. Knihovníky  na základě návrhů z pověřených knihoven jmenovala ředitelka Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové Mgr. Eva Svobodová společně s předsedkyní regionálního výboru SKIP 08 Mgr. Věrou Škraňkovou.

Z řad profesionálních knihovníků byla oceněna dlouholetá práce dvou bývalých ředitelek pověřených knihoven - Mgr. Lidmily Košťálové z Jičína, která byla i jedno funkční období předsedkyní Klubu dětských knihoven SKIP a Mgr. Marie Sobotkové z Náchoda. Z neprofesionálních pracovníků získali ocenění paní Ivana Novotná z Roudnice, paní Miroslava Vaňková z Libuně, paní Marie Grimová z Nového Hrádku, paní Dagmar Honsnejmanová z Mokrého a pan Mgr. Emil Pokorný, který patří mezi knihovnické pamětníky - v letech 1966-1984 působil jako ředitel MěK ve Dvoře Králové nad Labem a po svém odchodu do důchodu začal pracovat v obecních knihovnách v Kocbeři a Komárově, kde působí dodnes.

Více informací o práci jednotlivých oceněných i o oslavách najdete v knihovnicko- informačním zpravodaji U nás, které vyjde 15.prosince (http://unas.svkhk.cz).

Božena Blažková


Obsah

 

SKIP