BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Z ústředních orgánů

Směr Valná hromada SKIP 2010

 • Do 15.1. 2010 možno podávat návrhy na změny Stanov.
 • Do 15.4. 2010 musí proběhnout všechny regionální valné hromady.
 • Do 30.4. 2010 nutno předložit návrhy do volební, mandátové a návrhové komise.
 • Regiony a sekce do 15.4. 2010 dodají jména kandidátů do výkonného výboru, dozorčí komise a na předsedu SKIP.
 • Program odborné konference, která bude součástí valné hromady: o digitalizaci, 14.-15.6. 2010 ve velkém sále Městské knihovny v Praze.
 • 16. června 2010 valná hromada SKIP ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze

Z předsednictva VV SKIP 15.10.2009

 • Týden knihoven 2009 včetně podařeného happeningu ve Vsetíně byl hodnocen kladně.
 • Příprava Dne pro dětskou knihu 28.11.2009 pokračuje.
 • V knihovnách proběhne průzkum k ekonomickým dopadům krize.
 • Na jaro 2010 se chystá náborová kampaň pro nové členy SKIP.
 • Granty SKIP - možno žádat pouze prostřednictvím elektronického formuláře do 10.12.2009.

Z VV SKIP 11.11.2009

 • Týden knihoven 2010 proběhne v týdnu od 4. do 10.10.2010 s mottem Knihovna pro všechny. Pro akci se doporučuje využít model: pondělí - senioři; úterý - maminky na MD; středa - děti; čtvrtek - handicapovaní uživatelé; pátek - národnostní a jazykové menšiny; sobota - knihovna pro celou rodinu; neděle - podle potřeb.
 • Závěr kampaně Kniha mého srdce - lehké rozčarování. Akce zcela nenaplnila představy.
 • Nové PR aktivity SKIP - nová loga, propagační materiály, weby akcí, SKIP na Facebooku.
 • Rok 2010 je rok K.H.Máchy. Posílejte info o připravovaných aktivitách! Vše na http://www.macha-2010.cz/.
 • A březen bude měsícem čtenářů BMČ.
 • Hledají se noví členové komisí Knihovny 21. století, VISK3 a komise pro udělování Ceny českých knihovníků.

Z předsednictva VV SKIP 19.11.2009

 • Kamarádka knihovna byla vyhlášena 3.11.2009 v Brně na Valné hromadě Klubu dětských knihoven, které oslavilo 15 let své existence. Při té příležitosti obdržela zakladatelka klubu Božena Blažková Cenu českých knihovníků, tzv "kapku".
 • 10.2.2010 - Den bezpečného internetu.
 • Podzim 2009 ve Skandinávii, jaro či podzim 2010 ve Francii. Série studijních skipových exkurzí bude pokračovat.
 • V Brně v roce 2010 proběhne zasedání stálé komise IFLA pro veřejné komise, jejímž členem je kolegyně L. Nivnická.

Podsekce "Venkovské knihovny"

V rámci Sekce veřejných knihoven SKIP vznikla podsekce, zaměřená na problematiku "venkovských knihoven". Do jejího pracovního týmu se přihlásili zástupci různých typů veřejných knihoven, profesionálové se zkušeností metodiků a knihovníci menších venkovských knihoven - Miroslav Bláha (Místní knihovna Kostomlaty pod Milešovkou), Zoja Chodúrová (Místní knihovna Babice), Mgr. Milena Kodýmová (Pravdova knihovna Jarošov nad Nežárkou), Mgr. Marie Mudrová (MěK v Chebu), RNDr. Lenka Prucková (Knihovna Města Olomouce), Mgr. Věra Škraňková (MěK Náchod), Bedřiška Štěpánová (NK Praha), Vendulka Valečková (Krajská knihovna v Pardubicích- Obecní knihovna v Býšti), Daniela Wimmerová (MěK Kaplice - pobočka Blansko), Mgr. Ladislava Zemánková (NK Praha) a Mgr. Ladislav Zoubek (MěK Děčín).

Za své hlavní úkoly si pracovní tým stanovil:

 • Podporovat činnost venkovských knihoven jako nedílnou a plnohodnotnou součást veřejných knihoven
 • Posílit spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova - na celostátní i regionální úrovni, podpořit členství regionálních organizací SKIP v regionálních pobočkách SPOV - účast zástupců SKIPu v regionálních hodnotitelských komisích soutěže Vesnice roku - využívat Program pro obnovu venkova
 • Knihovna roku - doporučit úpravu pravidel soutěže v krajských kolech tak, aby do celostátního kola postupovala za kraj pouze jedna knihovna (pokusit se o stanovení vnitřních pravidel, které by všichni akceptovali). Podporovat vznik oficiálního odměňování knihovníků na krajské úrovni tam, kde ještě není. Např. formou Malá knihovnická slavnost (Vysočina), oslavy v JMK. Ideálním stavem je vyhlašovat regionální Knihovnu roku v rámci slavnostního vyhlášení Vesnice roku daného regionu.
 • Rozvoj činnosti knihoven v malých obcích - aktivně zkvalitňovat podmínky dobrého fungování knihoven (doplňování fondu, zlepšování technického vybavení knihoven, rozvoj komunitní role knihoven, propagovat co největší "přístupnost" za pomoci postupného rozšiřování počtu provozních hodin pro veřejnost)
 • Co venkovské knihovny umějí a mohou - pokračovat v celostátním setkávání knihovníků (v návaznosti na soutěž Knihovna roku) a umožnit knihovníkům vzájemné poznávání a poskytnout prostor pro výměnu zkušeností.

Daniela Wimmerová


Obsah

 

SKIP