BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Výtah z mediální analýzy Týdne knihoven 2009 firmy ANOPRESS IT

Ve dnech 5. až 11. října 2009 se v celé republice uskutečnil 13. ročník Týdne knihoven. Tuto již tradiční akci vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky a přihlásilo se do ní na 430 knihoven. Letošní motto "Knihovna mého srdce" korespondovalo s celostátní anketou nazvanou "Kniha mého srdce", na které se knihovny aktivně podílely. Pro zájemce knihovny po celé ČR připravily bohatou programovou nabídku. Analýza byla zpracována za období od 28. září do 18. října 2009. O týdnu knihoven bylo publikováno 399 příspěvků. Ve sledovaném období o Týdnu knihoven publikovalo 124 zdrojů 399 příspěvků. V 38 (31 %) celostátních zdrojích bylo uveřejněno 78 (20 %) příspěvků, v 86 (69 %) regionálních zdrojích 321 (80 %) příspěvků. Z regionů nejvíce příspěvků publikovaly zdroje Plzeňského a Karlovarského kraje (76), Hradeckého a Pardubického kraje (46) a Moravskoslezského kraje (41). Dělíme-li zdroje podle typu, pak regionální deníky publikovaly 254 příspěvků, regionální časopisy 56, internet 52, celostátní deníky 21, regionální rozhlas 9, televize 5 příspěvků a celostátní časopisy 2 příspěvky. Ze všech zdrojů nejčastěji o Týdnu knihoven informovaly Mladá fronta Dnes (17 příspěvků), Sokolovský deník (16) a Chebský deník (14).

O Týdnu knihoven bylo publikováno 376 neutrálních příspěvků, 22 kladných a 1 záporný. Záporný článek zveřejnil výsledky ankety o tom, zda respondenti vědí, že se blíží Týden knihoven. Všichni dotázaní odpověděli záporně. Kladné příspěvky hodnotily akce pořádané knihovnami a zájem o registraci. V publikovaných příspěvcích převládaly informace o individuálních akcích jednotlivých knihoven (362 příspěvků, 50 %), motto Knihovna mého srdce propagovalo 112 příspěvků (15 %), upozornění na čtenářskou amnestii uveřejnilo 107 příspěvků (15 %), návaznost na celostátní akci Kniha mého srdce zmiňovalo 83 příspěvků (11 %), o celostátní literární soutěži publikovalo 47 příspěvků (7 %) a o Knihovně roku 12 příspěvků (2 %).

Mediální obraz celonárodní akce Týden knihoven je příznivý. Ve sledovaném období převažovaly neutrální příspěvky (376), které informovaly o připravovaných akcích jednotlivých knihoven. V menší míře byly v médiích publikovány příspěvky hodnotící připravené akce - 22 kladných příspěvků a 1 záporný. Na medializaci se podílely převážně regionální zdroje (publikovaly 321 příspěvků). Nejvíce příspěvků přinesly zdroje Plzeňského a Karlovarského kraje (76), Hradeckého a Pardubického kraje (46) a Moravskoslezského kraje (41). Nejméně pozornosti akci věnovaly zdroje krajů Praha (1 příspěvek) a Kraj Vysočina (16 příspěvků). Kromě regionálních deníků a regionálních časopisů se o šíření informací také zasloužil internet. Publikované příspěvky byly převážně informativního charakteru (376), pouze 23 příspěvků akci hodnotilo.

Bližší informace na: http://skip.nkp.cz/KeStazeni/Tyden09/MedialniAnalyza09.doc


Obsah

 

SKIP