BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP

Ohlédnutí za Týdnem knihoven a knihovnickým happeningem

České knihovny již po mnoho let dokazují, že umějí táhnout za jeden provaz a svědčí jim společné projekty.

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlásila v tomto roce již 13. ročník celostátní akce Týden knihoven. Letos s mottem Knihovna mého srdce, které korespondovalo s celostátní soutěží Kniha mého srdce, na níž se české knihovny aktivně podílely.

Anketa Kniha mého srdce byla v roce 2009 pro knihovny jakousi třešinkou na dortu, díky které se dostaly mediálně opět více do povědomí veřejnosti. Samozřejmě i za tímto projektem se skrývá hodně práce a dřiny vložené do šíření lásky ke knihám a četbě. Knihovny potvrdily, že spolupráce s nimi se vyplatí.

Ve své cestě k srdcím čtenářů, návštěvníků či uživatelů pokračují knihovnice a knihovníci každodenně a vytrvale prostřednictvím mnoha aktivit. Proto je dobře, že jeden týden v roce dávají o své činnosti, více než kdy jindy, vědět právě díky již zmiňovanému Týdnu knihoven...

A Týden knihoven nebyl letos pouze (i když v mnohém) o Knize mého srdce. Opět prokázal, kolik záslužných a nápaditých akcí knihovny nabízejí. Můžeme jmenovat společná čtení, besedy s autory, počítačové a další vzdělávací lekce, tvořivé aktivity, ankety a soutěže, výstavy, koncerty.

Knihovnický happeningPro Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín byl letošní ročník Týdne knihoven bohatý a významný. Nabídla svým uživatelům například počítačový kurz pro seniory podpořený Nadací Livie a Václava Klausových, uspořádala zajímavé semináře v rámci Akademického roku pro seniory, spustila první kurzy pro nezaměstnané a rodiče s malými dětmi podpořené z projektu "Rovné příležitosti v komunitní knihovně" a rozběhla také svou první stránku na Facebooku.

Tím vrcholem pro vsetínskou knihovnu však bylo uspořádání Knihovnického happeningu.

Projekt Knihovnického happeningu od počátku sledoval tři základní roviny: představení Valašska, jeho tradic a kulturních specifik, interaktivní kontakt s veřejností se zaměřením na kulturní a čtenářský rozvoj a představení zúčastněných knihoven z celé ČR.

Happening měl charakter "lidové zábavy" a uskutečnil se na Dolním náměstí před knihovnou. Kulturní program happeningu se zaměřil na literaturu, valašské tradice a kulturní zvyky, byli přítomni regionální autoři a umělci. Do Vsetína se sjelo přes 250 knihovnic a knihovníků z celé ČR i ze Slovenska a k happeningu se připojilo přes dvě stovky místních návštěvníků.

Knihovnický happening

Happening představil knihovny jako fungující články místní komunity, knihovnice a knihovníky jako kreativní osoby, které dokážou zaujmout nejen svými znalostmi, ale i vtipným a zábavným projevem. Podařilo se výborně propojit knihovníky s veřejností: celkem 16 soutěžních týmů si vybralo do svých řad také zástupce veřejnosti a plnili pak společně zadané úkoly jako např. Valašský kufr, Maraton s valaškou či Valašské veršování. Program happeningu byl doplněn zdravicemi soutěžních týmů a stylovým hudebním doprovodem. Při doprovodném programu happeningu si přišly na své i děti. Bylo pro ně připraveno skládání puzzle, vystoupení jednokolek a žonglérů, ukázky lidových řemesel (výroba píšťalek, pletení košíků, spřádání vlny apod.).

Pro vsetínské knihovníky byla od počátku příprava i realizace happeningu týmovou prací, a to se zřejmě projevilo na dobrém výsledném dojmu z happeningu. Byla to skvělá příležitost sejít se s profesně blízkými lidmi, společně se pobavit, zasmát a podebatovat.

Knihovnický happening

Zároveň jsme se snad opět o kousek (nebo kus) přiblížili k srdcím našich uživatelů, pro které tu jsme.

Kateřina Janošková, Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Obsah

 

SKIP