BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

Dárek pro fakultní knihovnu v Jindřichově Hradci

1. prosince 2009 byla slavnostně otevřena přístavba budovy Fakulty managementu VŠE v Jindřichově Hradci pro Knihovnické a informační centrum. Dárek za 116 milionů si darovala fakulta ke svým 15 narozeninám.

Celoskleněná budova skrývá podzemní a nadzemní garáže, ve třech poschodích volný výběr knih a studovny a v pátém poschodí velký konferenční sál vybavený nejmodernější počítačovou a audiovizuální technikou, který je využíván k výuce.

Fakultní knihovna v Jindřichově Hradci

Počátky knihovny sahají do roku 1993. Od jedné místnosti se knihovna postupně rozrůstala, ale v současné době už nebylo kam. Studovna poskytovala volný výběr cca 5.000 sv. knih a  skript ve volném výběru, postavených podle MDT, 34 studijních míst a 24 studijních míst s PC, absenční fond byl postaven ve skladě.

Nové prostory přinesly nové řešení. Prostory knihovny se nacházejí ve druhém, třetím a čtvrtém nadzemním poschodí. Velký sklad se nachází v suterénu, příruční sklady pak ve druhém a čtvrtém poschodí.

Centrální výpůjční pult u vstupu je vybaven 1 PC k zajišťování výpůjček a 1 PC, na kterém se dík instalovaným 10 kamerám zobrazuje provoz ve studovnách. Ve volném výběru je 20.000 kj. a čtenáři zde mají k dispozici 8 PC k vyhledávání titulů v systému ALEPH a kopírovací přístroj, který zároveň plní funkci sceneru a tiskárny. možností posezení. Celý fond je opatřen ochrannými štítky od firmy 3M.

Ve třetím nadpodlažním poschodí se nachází klasická studovna. Její 6000 fond tvoří předepsaná a další literatura ze všech oborů, encyklopedie, bakalářské a diplomové práce, sbírky zákonů atd. Fond je určen pouze k prezenčnímu studiu. V této studovně je 26 studijních míst a 24 studijních míst v prosklených týmových studovnách s možností připojení notebooků.

Fakultní knihovna v Jindřichově Hradci

Ve čtvrtém podlaží je další studovna, kde je umístěn fond denního tisku, odborných časopisů, příruční knihovna jazykových slovníků a encyklopedií. Jako novinku jsme do této studovny umístili i fond krásné literatury v originále. Tento fond lze půjčit i absenčně.

Záměrem bylo, aby si studenti mohli zábavnější formou rozšiřovat jazykové znalosti ve vyučovaných jazycích (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština). V této studovně je 26 studijních míst, 14 studijních míst opět v týmových studovnách a místnost, ve které je umístěno klasických 27 PC, kopírovací přístroj a 2 PC k vyhledávání v katalogu. Do prostoru této studovny bylo umístěno do tzv. diskusního a relaxačního místa 6 sedacích pytlů, které jsou nejen zajímavým doplňkem interiéru, ale i velmi oblíbeným místem komunikace mezi studenty.

Celý prostor knihovny je prostupný ústředním schodištěm , které tvoří zajímavou dominantu interiéru knihovny. Ze všech prostor knihovny je krásný výhled, jak na křižovatku před školou, tak z vyšších poschodí i do protilehlého parku a další zástavby města.

Závěrem několik slov pronesených při otevření budovy.:

"Knihovna je veřejná instituce a já věřím, že bude sloužit nejen studentům, ale také celémuměstu a širokému okolí." /děkan fakulty Radim Jiroušek/

"Jsme rádi, že máme fakultu ve městě a že nová knihovna bude sloužit veřejnosti." /starosta města Karel Matoušek/

Dům na rohu ulic Jarošovská a Claudiusova začnou už tento týden využívat nejen studenti, ale i veřejnost. "Chtěli jsme, aby byl otevřený všem, a jsem rád, že i tak vypadá. Nikde nenajde žádné záclony ani žaluzie, pouze sklo. Je to takové akvárium, kam je vidět zvenčí." /proděkan pro vnější vztahy Oldřich Syrovátka/

Pavla Přibylová

Pár postřehů návštěvníka a fotografa

Ladislav Kurka

Segmentární průčelí přístavby vypadá pěkně, určitou symboliku lze vidět v tom, že přes křižovatku leží hřbitov s hrobkou známého jindřichohradeckého tiskaře Landfrase. Knihovna má celkem 1340m2 a stavba stála 107,4 mil. Kč, vybavení dalších 8,2 mil. Kč. Depozitář v původní budově: 114m2. Projektant: Ing. Milan Špulák. Vynikající a takřka stále obsazené jsou týmové studovny, někdy některá jen jedním uživatelem - škoda, že chybějí dvě tři individuální studovny. Chybí samostatná čajová kuchyňka - příslušné vybavení je v kanceláři. Knižní regály jsou jen pětipolicové, spodní police začíná už 2cm od podlahy.

Výsledný dojem je ovšem velmi dobrý.

 

 

 


Obsah

 

SKIP