BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

Noc s Andersenem 2010 bude!

Ano, čas neúprosně letí a kromě těšení na Ježíška se v mnoha knihovnách a školách Čech, Moravy, Slovenska, Sloviska i Polska se děti už od září těší také na desátou jubilejní pohádkovou Noc s Andersenem. Bude v pátek 26.března 2010 a její organizátoři v Klubu dětských knihoven SKIP ČR chystají společné oslavy výročí narození Hanse Christiana Andersena, také František Hrubín bude patřit mezi jubilanty spolu s Karlem Hynkem Máchou a mnohými dalšími. V této dobré společnosti se pak bude slavit Mezinárodní den dětské knihy nočním čtením pohádek ve veřejných i školních knihovnách, družinách, mateřských, základních i středních školách, u pionýrů i hasičů, v turistických oddílech a klubech dětí. Obrázek pro příští pohádkovou Noc s Andersenem vznikl už v létě v dílně ilustrátora Jiřího Fixla, věříme, že široký plášť Hanse Christiana přinese dětem spoustu nových pohádek. Básnička Josefa Bruknera ilustraci doplní a vznikne speciálně vydaná pohádková pohlednice, kterou rozešleme na všechna registrovaná čtecí místa. V našem adresáři se jejich počet hezky rozrůstá, k dnešnímu dni je to víc než 205 řádně evidovaných účastnických míst. A z mnohých přihlášek vyplývá, jak moc se těší děti např. v Benešově u Prahy, Městská a školní knihovna ze slovenských Gbel píše: "Nezabudnite na nás, deti sa hrozne tešia", "WE hardly waiting on Night with Andersen" oznamují ze Slovinska a spolu s Chotýšany "Zdravíme všechny Anderseny a Andersenky a těšíme na 26.3.2010!" Do té doby uplyne mnoho vody v Moravě, Vltavě, Váhu i Dunaji a dalších našich řekách. Času určitě využijeme k doladění skvělých nápadů, jimiž překvapíme malé i velké čtenáře.

Mirka Čápová a Hana Hamáčková


Obsah

 

SKIP