BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

Klub dětských knihoven SKIP v Brně

3.11.2009 se v Brně v Knihovně Jiřího Mahena sešly členky Klubu dětských knihoven SKIP na valné hromadě. Tentokrát bylo setkání velmi slavnostní, protože jsme si připomínali  15.výročí založení KDK SKIP.

Hostem VH byl předseda SKIP PhDr. Vít Richter a čestný člen KDK SKIP Mgr. Roman Giebisch.

Všechny účastníky VH přivítala ředitelka KJM ing. Libuše Nivnická a předsedkyně KDK SKIP Mgr.Lenka Václavíková Antošová.

PhDr. Vít Richter předal zákládající člence a dlouholeté předsedkyni Klubu dětských knihoven Boženě Blažkové Cenu knihovníků.

Mgr. Lenka Antošová přednesla projev k 15.výročí založení KDK SKIP. Za každý rok činnosti KDK byla v roce 2009 uspořádána celoklubová akce:

 1. Noc s Andersenem (tradiční mediálně nejúspěšnější a největší akce SKIP)

 2. Anketa SUK (mnohaletá aktivita propojující děti, školy, knihovny a autory pro děti)

 3. Knížka pro prvňáčka (nová aktivita, kde KDK a knihovny jsou partnery nejmenších čtenářů a škol)

 4. Lektorské dovednosti 2 (dialogické formy  pro "děckaře") - nová forma vzdělávání

 5. Loutkářská dílna v Chrudimi (vzdělávání formou výtvarně dramatické aktivity )

 6. Kde končí svět (soutěžní aktivity dětí v knihovnách ve formě literární, výtvarné a dramatické)

 7. Kamarádka knihovna (soutěž o nejlepší knihovnu pro děti ve  spolupráci s partnery - podpora zřizovatelů, zlepšování práce a vybavení knihoven )

 8. Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín - město pohádky (tradiční tvůrčí a vzdělávací aktivita)

 9. Potulná pohádková země (putovní výstava po desítkách knihoven v ČR a SR - mezinárodní spolupráce)

 10. Valná hromada + seminář Biblioterapie (vzdělávání a spolková aktivita)

 11. Kalendář České knihovny 2010 a 1. číslo časopisu GrandBiblio 2010 (propagace činnosti KDK, byla uveřejněna i série článků v Bulletinu SKIP)

 12. Projekt na MZV ČR "Poslali nás naši k vašim" (jedná se o mezinárodní spolupráci KDK SKIP s kolegy ze Slovenské republiky)

 13. Inovace Loga KDK (barevné varianty)

 14. Den pro dětskou knihu (nová aktivita plánovaná na začátek adventu ve  spolupráci s vydavateli a knihkupci, pod záštitou sekce Veřejné knihovny )

 15. Databanka (pracuje se na elektronické podobě)

Garantky informovaly o průběhu dlouhodobých projektů a předsedkyně přednesly zprávy za regionální klubka.

VH sice skončila, ale většina členek KDK zůstala v Brně, kde se večer v KJM slavnostně vyhlašovaly výsledky 2.ročníku celostátní soutěže "Kamarádka knihovna" viz. www.kamaradkaknihovna.cz.

V rámci vzdělávání uspořádala Moravská zemská knihovna v Brně pro KDK seminář "Biblioterapie" ve dnech 4. a 5.11.2009. Nejprve nám prof. Jaroslava Dosedlová vysvětlila co je a co není psychoterapie. A poté následovaly praktické zkušenosti z knihoven např. v Polském Těšíně, kde pracují s mentálně postiženými dětmi, v Chrudimi s knihami navštěvují dětské odd. nemocnice a stacionář pro seniory, jinde knihovnice pracovala v psychiatrické léčebně. Všechny příspěvky byly zajímavé a inspirativní a velký dík patří Mgr. Janě Nejezchlebové, která tento seminář organizovala.

Celé třídenní setkání KDK SKIP mělo sjednocující  motto: Knihovna je místo, kde se uzdravuje duše.

Informace o činnosti KDK SKIP najdete na www.futuranp.eu/kdk

Stanislava Benešová


Obsah

 

SKIP