BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Do rámečků

Významné mezinárodní ocenění práce Krajské knihovny Karlovy Vary s handicapovanými

V úterý 2. prosince 2009 ve večerních hodinách se v londýnském Victoria and Albert Museum konalo slavnostní předávání cen v rámci soutěže JODI AWARDS 2009 (www.jodiawards.org.uk), která oceňuje nejlepší počiny na poli zpřístupňování kultury handicapovaným prostřednictvím digitálních technologií. Krajská knihovna Karlovy Vary obdržela prestižní ocenění v kategorii - Digitální přístup on-line.

Krajská knihovna nabízí informace pro handicapované, zejména pro neslyšící a nevidomé na svých webových stránkách. Na samostatných záložkách, určených těmto znevýhodněným skupinám jsou vždy aktuálně publikovány všechny dostupné služby knihovny pro tyto cílové skupiny, vč. on-line přístupu do katalogu knihovny. Zveřejněn je zde také seznamu titulů z knihovního fondu, svým zaměřením či určením vhodný pro neslyšící a nevidomé. Zájemci zde mohou najít plánované akce, např. literární besedy pro nevidomé či přednášky a kurzy tlumočené do českého znakového jazyka. Zcela unikátní službou, nabízenou krajskou knihovnou, je komunikace knihovnic krajské knihovny s neslyšícími v české znakovém jazyce. Velký ohlas v rámci soutěže zaznamenalo právě uvítání uživatelů v českém znakovém jazyce jednou z knihovnic, které je na stránkách pro neslyšící umístěno (http://www.knihovna.kvary.cz/cs/pronavstevniky/pro-neslysici55/)

Práce s handicapovanými skupinami uživatelů má v Krajské knihovně Karlovy Vary dlouholetou tradici. Krajská knihovna je jednou z cca 10 knihoven v celé ČR, které poskytují handicapovaným služby prostřednictvím speciálního oddělení. Již 15 let funguje Oddělení pro handicapované.

Knihovna také dlouhodobě aktivně spolupracuje s neziskovými organizacemi, například s Klubem neslyšících a hluchoněmých v Karlových Varech, s Tyfloservisem, Tyflocentrem, s o. s. Nejste sami či s Ústavem sociálním péče pro mentálně postižené v Mariánské.

Oddělení pro handicapované nabízí svým klientům řadu zajímavých služeb. Tlumočené přednášky, exkurze po knihovně, počítačové kurzy či kurzy trénování paměti jsou velmi oblíbené a uživateli vyhledávané. Pro nevidomé je připraven rozsáhlý fond zvukových knih či sbírka kompenzačních pomůcek. Nevidomí si navíc mohou zdarma půjčit radiomagnetofon k domácímu přehrávání zapůjčených zvukových knih. Knihovna též pravidelně organizuje aktivity pro mentálně postižené osoby. Velký zájem z řad veřejnosti je též o kurzy českého znakového jazyka. Většina uvedených aktivit je financována z projektů podpořených granty, či díky sponzorským darům partnerských organizací. Bez této finanční pomoci by nebylo možno tyto služby nabízet a realizovat.

O soutěži JODI AWARDS

Tyto ceny rozdává organizace Jodi Mattes Trust, oceňuje přístup ke kultuře prostřednictvím digitálních technologií. Cena je holdem Jodi Mattesovi (1973-2001), neúnavnému bojovníku za přístup postižených osob ke kultuře. Ceny jsou udělovány od roku 2003.

PhDr. Eva Žáková


Obsah

 

SKIP