BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Do rámečků

Knihovnou roku 2009 i Městská knihovna v Praze

Městská knihovna v Praze (MKP) získala cenu v kategorii "významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb." Cena byla Městské knihovně v Praze udělena za její projekt zpřístupnění díla Karla Čapka v elektronické podobě. V nominacích však měla Městská knihovna v Praze ještě jeden ze svých velkých webových projektů a to komunitní web K4U www.knihovna4u.cz.

Stránku Karel Čapek on-line (www.mlp.cz/karelcapek) zpřístupnila MKP v květnu roku 2009. Během těchto několika měsíců bylo zaznamenáno již přes 150 000 stažení jednotlivých děl. Mezi ta nejstahovanější pak patří tituly jako Dášenka, Bílá nemoc, Adam stvořitel či Válka s mloky.

Karel Čapek online

Stránka nabízí návštěvníkům ke stažení celé Čapkovo dílo, včetně těch titulů, které napsal se svým bratrem Josefem. Možnost stažení těchto společných děl bratří Čapků mají čtenáři díky vstřícnosti dědiců autorských práv díla Josefa Čapka, kteří knihovně tato práva na veřejné publikování poskytli.

Hlavním cílem projektu Karel Čapek on-line je nejenom elektronické publikování kompletního díla Karla Čapka, ale také podpora četby jeho děl a vytvoření užitečného rozcestníku dalších informací o Karlu Čapkovi. Původní nápad i jeho realizace je dílem Městské knihovny v Praze. Na projektu však spolupracoval i Ústav Českého národního korpusu FF UK, který poskytl digitální obraz textů, Památník Karla Čapka ve Strži a Společnost bratří Čapků.

Podle ohlasů i návštěvnosti tohoto webu je zřejmé, že elektronické knihy jsou tématem, které veřejnost zajímá. Proto se také Městská knihovna v Praze rozhodla i nadále pokračovat v digitalizaci děl některých vybraných autorů či témat a jejich zpřístupňování na svých webových stránkách digitální knihovny www.e-knihovna.cz. V elektronické podobě se tak již na podzim letošního roku objevilo dílo Boženy Němcové www.mlp.cz/bozenanemcova. Základem i těchto stránek je představení kompletního díla Boženy Němcové v elektronické podobě a to stejně jako u Karla Čapka i zde v sedmi různých formátech, vhodných pro čtení na počítačových monitorech nebo pro tisk, ale nechybí ani formáty pro čtečky typu PDA nebo iPod.

 Také tyto stránky však slouží i jako zdroj dalších informací o Boženě Němcové. Zájemci zde tedy naleznou i její životopis, odkazy na další zajímavé stránky, různé zajímavosti a co je pro Městskou knihovnu v Praze neméně důležité i vazbu jednotlivých děl na katalog MKP, případně zde jsou k nahlédnutí i dávky děl s literaturou o Boženě Němcové, či překladů jejích děl do cizích jazyků. Čtenářům je tedy umožněno nejenom pohodlné stažení elektronické podoby jednotlivých děl, ale jsou samozřejmě i vybízeni k případné návštěvě knihovny a zapůjčení nejenom těchto digitalizovaných titulů.

Zatím posledním titulem, který se objevil v nabídce e-knihovny, jsou stránky povídek A.C.Doyla o Sherlocku Holmesovi, na jejichž překlady a zveřejnění získala Městská knihovna v Praze autorská práva. Kromě klasických povídek, i nyní v sedmi různých formátech, jsou stránky opět plné různých zajímavostí. Obsahují například digitalizovanou podobu komiksového seriálu Rudolfa Čechury a Marcela Steckera o Sherlocku Holmesovi, který vycházel v časopise Čtyřlístek, životopis A.C.Doyla i životopisy všech jeho překladatelů, nebo nekrolog A.C.Doyla z pera Karla Čapka.

A ještě před vánocemi by se nabídka titulů e-knihovny MKP měla rozšířit o zpřístupnění několika klasických českých pohádek.

Kateřina Bajo


Obsah

 

SKIP