BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Knihovnické spolky

IFLAKniha nikdy nevyjde z módy

Ing. Nivnická je členkou komise veřejných knihoven IFLA a účastní se pravidelně od roku 20065 práce v této bohatě strukturované organizaci. V posledních číslech jsme informovali o činnosti této organizace prostřednictvím výňatků z dopisů předsedkyně IFLA p. Claudie Lux. Mnohem zajímavější ale bude pohled na činnost z hlediska české knihovnice zvláště s přihlédnutím k jednání srpnového kongresu IFLA v Miláně.

O IFLA a účasti na kongresu IFLA v Miláně hovoří s. Libuší Nivnickou (N) Ladislav Kurka (R)

R: Jaká je vůbec atmosféra kongresu, kde se sejde více než 3 tisíce účastníků?

N: Ta atmosféra se rok od roku mění, letos mi připadala alespoň na začátku trochu chladnější. V každém případě je to atmosféra pracovní, až hektická.

IFLA - Řím a Miláno

R: Kolik účastníků milánského kongresu bylo z Česka?

N: Celkem sedm: Balíková, Burgetová, Krbec, Nivnická, Pospíšilová, Sosna, Stoklasová

R: Abychom "zapadli" do bloku knihovnických spolků, uveď něco z historie IFLA a z její struktury.

N: Je to mezinárodní asociace reprezentující zájmy knihoven, institucí informačních služeb a jejich uživatelů. Je to nezávislá nevládní nezisková organizace, která byla založena v Edinburgu ve Skotsku v roce 1927. V současné době má 1600 členů z přibližně 150 zemí. Od roku 1971 je registrována v Nizozemí, kde v Haagu také sídlí výkonné orgány IFLA. V čele IFLA stojí president volený na dva roky, při čemž před tím pracuje dva roky jako president - elect. Celosvětové kongresy se konají každoročně, jsou pro hostitelskou zemi prestižní, ovšem finančně náročnou záležitostí. Organizační struktura je poměrně složitá, základem konkrétní práce jsou jednotlivé sekce a jejich stálé komise.

R: A Ty jsi členkou jedné komise, tak ještě přibliž činnost v takové komisi.

N: Je to odborný orgán sekce, který opracuje mezi výročními konferencemi a odpovídá za aktivity dané sekce, připravuje programy pro výroční konference, zabývá se vývojovými trendy ve své oblasti. Členy těchto komisí volí ti členové IFLA, kteří jsou registrováni v příslušné sekci. Práce v komisi a IFLA vůbec je opravdu neopakovatelnou zkušeností.

R: A teď zpátky do Milána. Měl kongres nějaké společné motto nebo jak se říká červenou niť, která prostupovala celé jednání, a nějaký vrchol? Pro zahájení zvolili Italové vzhledem k Milánu, městu módy, motto Kniha nikdy nevyjde z módy.

N: Ale Ty ses ptal na prolínající niť témat. Dá se to formulovat jako Knihovny vytvářejí budoucnost založenou na kulturním bohatství. Příspěvky hlavního společného programového bloku sekce veřejných knihoven a metropolitních knihoven se dotýkaly otázek podoby knihoven v budoucnosti a nových programů pro veřejné knihovny, resp. služeb pro veřejnost. Vedle dalších témat jako jsou knihovny 2.9, digitalizace a e-book a elektronické služby stále jednoznačně patří k těm atraktivním tématům výstavba knihoven.

R: Ty jsi iniciovala příští jednání komise veřejných knihoven do Brna. Máš už nějakou představu o programu a podílu SKIP na této akci?

N: Jak si možná čtenáři Bulletinu SKIP všimli, vedení IFLA vyvinulo určitou iniciativu směrem k pořádání kongresu IFLA v roce 2010 v Česku. Vzhledem k  celkové situaci u nás VV SKIP tuto možnost odmítl, bude tedy jednání komise nejvýznamnější akcí IFLA u nás v poslední době. Na programu bude zcela jistě kontrola strategického plánu komise do roku 2010 a příprava nového akcentem na podporu role veřejných knihoven ve společnosti a rovný přístup pro všechny, nárůst kvality služeb, podpora celoživotního profesního vzdělávání knihovníků (! - vykřičník od L.K.), propagace IFLA a další.

R: Můžeš konkretizovat svou účast v Miláně?

N: Účast na jednáních, umístění propagačních materiálů SKIP, účast při hlasováních.

R: Témat k rozhovoru se vynořila při rozhovoru ještě celá řada, ale to snad až někdy příště. Tak vzhůru na příští kongres do Švédska.

 


Obsah

 

SKIP