BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

VŠE - Jindřichův Hradec

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Knihovnické spolky

Před blížící se valnou hromadou chce redakce nabídnout informace o různorodé práci některých evropských knihovnických spolků a umožnit srovnání. Ale to víte, každý autor pojal přání redakce poněkud jinak a někteří autoři nedodrželi slib a příspěvky nedodali. Tak čtěte, co se redakci podařilo získat. Ostatní najdete v příštím čísle. A na začátku je troška z historie.

Ilustrační grafika

Na začátku

První knihovnické spolky vznikaly ve světě již v druhé polovině 19. století. K nejvýznamnějším patří "American Library Association" (ALA). Tato významná americká asociace byla založena roku 1876 ve Philadelphii, má centrálu v Chicagu a působí pod stejným názvem dodnes. V pořadí další je britská asociace "Library Association" (LA), ustavená v Londýně o rok později, tedy v roce 1877 . V roce 2002 se sloučila s Ústavem informačních vědců (Institute of Information Scientists) a známe ji dnes pod zkratkou CILIP a názvem Chartered Institute of Library and Information Professionals.

Jako třetí můžeme jmenovat rakouský knihovnický spolek "Österreichischer Verein für Bibliothekwesen" (ÖVB) založený v roce 1896 ve Vídni. Ten skončil svou činnost v roce 1919 a až do roku 1945 v Rakousku žádný knihovnický spolek neexistoval. Až do vzniku Československé republiky v roce 1918/ resp. do svého zániku v roce 1919/ sdružoval rakouský knihovnický spolek také knihovníky české národnosti. Mezi zakládajícími členy najdeme jména téměř dvacítku knihovníků z českých zemí v čele s Jaromírem Boreckým, pozdějším ředitelem Univerzitní knihovny v Praze. Sdružení "Vereinigung Österreichischer Bibliothekare" (VÖB), které působí v Rakousku od roku 1945, je přímým pokračovatelem tohoto spolku. V roce 1996 na svém sněmu (Bibliothekartagu) v Innsbrucku důstojně připomnělo sté výročí založení spolku. Dnešní rozšířený název "Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare" byl přijat v roce 1992 na Bibliothekartagu v Eisenstadtu.

Na počátku 20. století přibyly v Evropě k již jmenovaným spolkům tři další: v roce 1900 to byl "Verein deutscher Bibliothekare" (VDB), sdružení vědeckých knihovníků v Německu, v roce 1906 pak spolek francouzských knihovníků, donedávna působící pod tradičním názvem Association des Bibliothécaires Français (ABF); v roce 2006 byly přijaty nové stanovy a název spolku změněn na "Association des bibliothécaires de France". Jako třetí jmenujme nizozemský spolek "Vereniging openbare biblioteken; ten oslavil sté výročí vzniku v roce 2008, ale na rozdíl od dříve jmenovaných jde o spolek výhradně veřejných knihoven.

Jarmila Burgetová


Obsah

 

SKIP