BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Zahraniční styky

"Výměna stráží" v čele IFLA

Historie IFLA jistě po právu kladně ocení působení paní Prof. Dr. Claudie Lux ve funkci předsedkyně IFLA, kterou zastávala do letošního kongresu IFLA v Miláně. Paní Luxová je dobře známá také v českých knihovnických kruzích jako úspěšná ředitelka Ústřední a zemské knihovny v Berlíně (Zentral- und Landesbibliothek Berlin). Vystoupila mimo jiné na konferenci, uspořádané při 4. valné hromadě SKIP v červnu 2001 v Brně.
Dr. Luxová nesporně patří k těm nejvyšším reprezentantům IFLA, o nichž bylo stále slyšet. Působila na nejvyšším místě v IFLA v letech 2007 - 2009. Její prezidentské téma bylo "Knihovny na pořadu dne" (Libraries on the Agenda). K tomuto tématu zorganizovala v Berlíně v letech 2007 - 2009 tři úspěšné konference. Výběrem tématu se snažila motivovat členy IFLA k lobování a jednání ve prospěch knihoven při všech možných příležitostech (advocacy policy), také na nejvyšších fórech, jako např. na Světovém summitu o informační společnosti (World Summit on the Information Society WSIS) nebo na Dozorčím fóru Internetu (Internet Governance Forum IGF).

Jako první zavedla "dopisy předsedkyně" (Letter of the President), v nichž členy IFLA a tím celou světovou knihovnickou obec informovala o všech novinkách a o tom, co v uplynulém období vykonala. Zatímco v roce 2007 a 2008 publikovala každý rok čtyři dopisy, v letošním roce jich bylo celkem sedm. Zásluhou naší kolegyně Lindy Jansové - Skolkové byli čtenáři Bulletinu SKIP o obsahu většiny z nich průběžně informováni.
V sedmém dopise zveřejněném 14. září 2009 na webu IFLA shrnuje výsledky své činnosti v posledním roce svého předsednictví. Jako první připomíná realizaci nové profesní struktury IFLA a přijetí nových stanov IFLA v roce 2008. Zmiňuje úsilí, které bylo zaměřeno na posílení vztahů se strategickými partnery, za něž považuje Mezinárodní archivní radu (International Council of Archives ICA), Mezinárodní muzejní radu (International Council of Museums ICOM), Mezinárodní radu pro památky (International Council of Monuments and Sites ICOMOS), Koordinační radu pro asociace audiovizuálních archivů (Coordinating Council of Audiovisual Archive Associations CCAAA), Konferenci ředitelů národních knihoven (Conference of Directors of National Libraries CDNL), Mezinárodní radu pro vědecké a technické informace (International Council for Scientific and Technical Information ICSTI) a samozřejmě také Světovou organizaci pro duševní vlastnictví (World Intellectual Property Organization WIPO), Modrý štít (Blue Shield) a UNESCO.

Bylo by toho mnoho, co lze započítat k zásluhám dr. Luxové. Např. přeměnila nejvyšší výkonný orgán - IFLA Headquaters v účinný nástroj vedení federace, za jejího přispění vznikly nové webové stránky IFLA , přijala novou generální sekretářku paní Jennefer Nicholson, zasloužila se o to, že IFLA Express vycházel v průběhu kongresů ve všech sedmi jazycích IFLA. Systematicky podporovala multilingvální a multikulturní strategii IFLA. V krátké poznámce nelze uvést vše, o čem dr. Luxová ve svém posledním dopise píše. Všem, kteří rozumí anglicky, jeho přečtení vřele doporučuji.

Novou předsedkyní IFLA pro období let 2009 - 2011 se stala paní Ellen Tise a President-Elect pro období 2009 - 2011 je paní Ingrid Parent

Jarmila Burgetová


Obsah

 

SKIP