BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

V regionech

Moravskoslezský a Olomoucký kraj

Víme o sobě?

Ve dne 8.-9.září 2009 uspořádala Knihovna P. Bezruče v Opavě ve spolupráci se SKIP 10 seminář s názvem "Víme o sobě?", který byl zaměřen na práci se zrakově postiženými uživateli. Opavská knihovna tímto připomněla 10. výročí existence zvukové knihovny v KPBO a 200. výročí narození L. Brailla.

Cílem odborného semináře byla prezentace organizací, které pomáhají slabozrakým a nevidomým spoluobčanům v jejich každodenním životě. Velmi užitečné pro knihovníky byly praktické ukázky při komunikaci se nevidomými a prezentace kompenzačních pomůcek, které mohou být využívány v knihovnách.

Rozsáhlý diskusní příspěvek přednesl prezident Sjednocené organizace zrakově postižených Mgr. Stiborský, který hovořil např. o knihovně digitálních dokumentů pro zrakově postižené,  navigačním centru pro nevidomé, výcvikovém středisku vodících psů. Ředitel KTM v Praze informoval o režimu půjčování zvukových knih v KTM a možnosti zapojení veřejných knihoven do této služby.

Seminář byl otevřen nejen pro odbornou veřejnosti, ale i studenty Slezské univerzity a klienty zvukové knihovny KPBO, kteří prezentovali své zkušenosti s vodícími psy. V rámci doprovodného programu byla připravena návštěva charitativního domu sv. Cyrila Metoděje ve Vlaštovičkách. Partnery tohoto odborného semináře byli kromě výše zmíněných organizací také občanská sdružení KAFIRA a TANDEM, která se zabývají volnočasovými aktivitami pro nevidomé, a firma HT VISUAL s kompenzačními pomůckami pro čtení.

Jana Galášová, předsedkyně RV

Ekolympiáda

Již 9. ročník soutěže o ekologii a životním prostředí EKOLYMPIÁDA se konal ve středu 10.června 2009 ve 14.00 hod v knihovně na ul. J. Seiferta v Havířově ve spolupráci se Sdružením Lučina - přáteli přírody Havířova a za podpory regionální pobočky SKIP pro severomoravský a olomoucký kraj.

Ekolympiáda

Ekolympiáda byla určena tříčlenným družstvům starších (13 - 15 let) žáků.
Byla letos zaměřena na zručnost při výrobě přírodních produktů i znalosti o živočiších. Vyzkoušeli jsme děti, jestli zvládnout využít starý papír k pletení košíků, vyrobit kuličky z ovčí plsti, pokosit trávu srpem, poznat zemědělské plodiny a vyrobit si voňavé mýdlo.

Ekolympiáda

Z 15 družstev ze ZŠ Kpt.Jasioka, ZŠ Gorkého, ZŠ Horní Suchá, ZŠ Jarošova, ZŠ M.Kudeříkové a ze ZŠ Borovského v Karviné zvítězily děti z družstva "Smraďoši" z Horní Suché. Největší radost měly z 1.ceny - tradičního ekodortu.

Teoretické znalosti prověřil nejen kvíz pro jednotlivce, který vyhrála Jana Kopečková ze ZŠ M.Kudeříkové, ale i testy o tom, v jakém prostředí žijí jednotliví živočichové.

Všechny děti si nakoupily v ekobazaru zajímavé ceny : knížky, trička, CD, čepice, píšťalky, zápisníčky a sladkosti za žetony získané v jednotlivých soutěžích.

S akcí byly děti i učitelky spokojeny a příští rok se opět zúčastní.

Dana  Rochová


Obsah

 

SKIP