BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

V regionech

Region 08 a Bretaň

V červnu letošního roku měli východočeští knihovníci možnost zúčastnit se druhého putování za krásami Bretaně. Volná místa byla opět nabídnuta zájemcům z jiných regionů. Program byl díky neúnavné organizátorce Věře Škraňkové a erudované průvodkyni Růžence Vorudové opět tradičně velmi bohatý a pestrý. Historické, literární a umělecké reminiscence (např. Orléans, Carnac, Pont Aven, Foret de Paimpont - bájný les Artušovských legend) byly střídány přírodními krásami (Point du Raz - nejzápadnější bod Francie, poloostrov Quiberon, divoké smaragdové pobřeží). Ve Vannes jsme měli možnost shlédnout i bretaňský knižní veletrh a neopomněli jsme ani návštěvu knihovny v hlavním městě Bretaně - Rennes. Poslední den pobytu jsme strávili v Paříži. Celou cestu nás již tradičně provázely čtené úryvky z knížky Františka Kožíka Bretaň dcera oceánu, francouzské šansony a dobrá nálada, která nás doufám neopustí ani na plánovaném bretaňském bleskovém vzpomínání v Krkonoších.

Božena Blažková


Obsah

 

SKIP