BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

V regionech

Vzpomínka na kolegu V. Maternu z Vysokého Mýta

S lítostí oznamujeme, že nás v červenci letošního roku, ve věku nedožitých 97 let opustil kolega Vladimír Materna. Tento východočeský rodák z Kostelce nad Orlicí vystudoval nejprve reálku, pak Státní školu knihovnickou v Praze a absolvoval i tzv. komerční studium v Kutné Hoře. Zde také v roce 1940 započal svoji knihovnickou dráhu. Starší kolegové si ho budou nejspíše pamatovat jako dlouholetého ředitele Městské knihovny ve Vysokém Mýtě, kde působil od roku 1945 až do svého odchodu do důchodu v roce 1973. Poslední léta svého dlouhého a činorodě naplněného života prožil v Hradci Králové. Vladimír Materna patřil mezi pamětníky ranných dob českého knihovnictví. Znal např. Jiřího Mahena a byl aktivním členem všech knihovnických spolků, včetně obnoveného SKIP. I přes svůj pohybový handikep se vždy společensky angažoval a nikdy nechyběl při organizování knihovnických setkání. O svoji knihovnu se velmi svědomitě staral a za velmi důležité považoval i důsledné zapojení knihovny do širšího kulturního zázemí města. S kolegou Maternou odešel i velký kus historie novodobého knihovnictví.


Obsah

 

SKIP