BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

V regionech

Liberecký kraj

Hlásíme se zase po dlouhé době ze severu Čech, z libereckého regionu. Máme pocit, že jsme na začátek nové čtenářské sezóny v knihovnách připraveni v plné síle, které bude zapotřebí nejen k práci s uživateli, ale podle současného vývoje situace i ke zvládání existenčních podmínek našich knihoven vůbec.

Ve směru k prezentaci SKIPu v regionálních podmínkách prostřednictvím konkrétních aktivit jsme velkými dlužníky, i když spíše ve smyslu nedostatečného přesunu informací na veřejnost. Vzdělávací, kulturní a společenská činnost jednotlivých knihoven se prolíná a úzce souvisí s místními i celostátními programy a projekty SKIPu a je těžké někdy rozlišit původní iniciativu profesní pracovní a spolkovou. Určitě ale v tomto pomůže i stále využívanější elektronická regionální konference, jejíž možnosti objevuje stále více kolektivních a občas i individuálních členů.
Pro naši organizaci je velkou inspirací blízkost velice aktivního východočeského regionu. Pro svou činnost ho využívá především náš Klub dětských knihoven a tak jen pro ukázku - v letošním roce se aktivně zúčastňujeme již 6. ročníku soutěže "Čteme všichni, vypráví jen někdo". Regionální kolo uvedené soutěže proběhlo v květnu v knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně, kam členky KDK přivezly nejen soutěžící, ale celý literárně dramatický soubor PiHa a ten na závěr soutěže předvedl dramatizaci pohádky F.Nepila O hadovce smrduté. Jinak stojí jistě za zmínku připomenout, že již zmíněný KDK SKIPu 07 v rámci realizace projektu "Vzdělaný knihovník-dobrá investice" během tohoto roku realizoval a chystá zorganizovat velice zajímavé víkendové pořady - výtvarné aktivity v knihovnách, praktické inspirativní návody dramatické výchovy apod.
Pomalu, ale úspěšně se rozvíjí i spoluúčast regionální organizace SKIPu 07 a Oddělení regionálního knihovnictví Krajské vědecké knihovny v Liberci na zajišťování a propagaci programů pro vzdělávání knihovníků. Opět jen jeden příklad - v listopadu proběhne seminář Židovská kultura včera a dnes, který svým obsahem má pracovníkům knihoven pomoci se samostatnou přípravou tematických pořadů pro studenty středních škol.
Náměty a zkušenosti, se kterými se určitě i v blízké budoucnosti podělíme s dalšími čtenáři Bulletinu, získáme určitě v Týdnu knihoven a třeba i v chystaném říjnovém zájezdu do Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové.

Hana Opatrná, předsedkyně RV Východní Čechy


Obsah

 

SKIP