BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

V regionech

Jižní Čechy

Malé podzimní setkání

Čas těsně poprázdninový patří v jižních Čechách již řadu let podzimnímu setkání knihovníků a jejich přátel. Šestnáctý ročník této tradiční akce se uskutečnil v Chýnově a okolí 4.-5.září a nabídl stejně jako ročníky předchozí zajímavá setkání, nové poznatky a povědomí o další pozoruhodné lokalitě našeho regionu.

A jaké menu jsme nabídli účastníkům? Zájemci mohli hned v úvodu navštívit Chýnovské jeskyně, shlédnout prezentaci studentů knihovnictví týkající se zájezdu do anglických knihoven a prozkoumat zákoutí nedávno rekonstruované chýnovské knihovny. Následovala prohlídka kostela Nejsvětější Trojice, ozvláštněná i vystavenou inkunábulí - prvotiskem nalezeným na faře v nedalekém Pohnání.

Oficiální zahájení akce v obřadní síni městského úřadu bylo připraveno hned vzápětí - vystoupení dětí zdejší MŠ bylo okouzlující, přivítání účastníků starostou a zároveň senátorem Mgr. Pavlem Eybertem důstojné, předání praporu jihočeského SKIPu z rukou strakonické knihovnice, zástupkyně loňského setkání, do rukou chýnovské knihovnice zosobňující setkání letošní, tradičně doprovázeno tóny symfonické básně Vltava. Nechyběla ani gratulace k nadcházejícím šedesátinám pana starosty a předání prvního Librosaura - pořádajícímu městu Chýnov.

Malé podzimní setkání

Potom jsme se přesunuli zpět do knihovny, kde nás čekal dokument táborského režiséra Zdeňka Flídra o Karlu Klostermannovi a neobyčejně poutavá přednáška PhDr. Jiřího Práška, ředitele Prácheňského muzea v Písku, avšak rodáka z Chýnova - Chýnovsko v literatuře. A  samozřejmě předání dalších dvou Librosaurů dvěma příznivcům knihoven.
Stihli jsme ještě podvečerní procházku Chýnovem se zastávkou na místním hřbitově, kde jsou k vidění náhrobky a plastiky z dílny Františka Bílka, slavného chýnovského rodáka - sochaře, architekta, kreslíře, grafika a náboženského myslitele.

Páteční večer měl patřit venkovnímu posezení, specialitám na rožni a živé hudbě. Počasí však rozhodlo jinak a prudký liják nás zahnal pod střechu. Živá hudba ale zůstala a po výborném řízku došlo i na tanec!

Sobotní ráno nás zastihlo již v Bílkově domě, kde jsme obdivovali nejen vystavené plastiky (řada z nich sem byla dočasně umístěna po dobu rekonstrukce Bílkovy vily v Praze) a kresby, ale i nábytek či návrh monumentálního památníku na Bílé hoře, který nebyl nikdy realizován.
Průvodcem pro celé sobotní dopoledne se nám posléze stal pracovník Husitského muzea v Táboře, Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., který pro výpravu za pamětihodnostmi Chýnovska a Mladovožicka vybral nejprve dva zajímavé kostely - kostel sv. Prokopa v Pohnání se může pochlubit zachovalou mohutnou románskou věží a cennou románskou kamennou křtitelnicí ve tvaru kalicha; v gotickém kostelíku sv. Václava v Blanici byly při opravě uvnitř i vně kostela objeveny fresky z 15.stol. Husitskou minulost kraje jsme si připomněli na vrchu Beránek, kde se v roce 1419 konala náboženská shromáždění vyvolaná lidovými kazateli mezi venkovským lidem, tzv. "poutě na hory". Studený vítr nás navzdory poutavému výkladu zahnal zpět do autobusu a ten nás vysadil u památníku Mladovožicka, což byla předposlední, poněkud starosvětská zastávka našeho putování.

V poledne nás přivítaly tóny lesnic z věže Šelmberku ve zřícenině kdysi rozsáhlého hradu a dívka s mládencem z dávného středověku nám nabídli piknik u hradní studny.

A to už se přiblížilo rozloučení - dokonce se na nás i usmálo slunce!
Takže Malému podzimnímu setkání 2009 zdar a za rok nashledanou na Malém podzimním setkání 2010!!!

V. Vyhnalová, předsedkyně RV


Obsah

 

SKIP