BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

Z ústředních orgánů

Z předsednictva VV SKIP 6.8.2009

 • Ještě není definitivně ze strany MK ČR potvrzen termín slavnostního vyhlášení ceny Knihovna roku 2009.
 • Informační letáky o SKIP jsou k dispozici! V elektronické podobě na webu SKIP, fyzicky budou po vytištění k vyzvednutí u kolegy Giebische.
 • Týden knihoven 2009 s mottem Knihovna mého srdce
  -       elektronický formulář má zatím problémy
  -       SKIP se rozhodl pro medializaci akce v duchu TOP 12 České televize. Do krajských knihoven budou pro knihovny zaregistrované k TK distribuovány plakáty a záložky!
 • Předsednictvo po velké duševní námaze vybralo a schválilo nové logo Týdne knihoven.
 • Řešíme otázku náborových letáků SKIP. Na jaře by se měla rozběhnout kampaň, aby na Valnou hromadu SKIP 2010 do Vyškova mohli jet i právě naverbovaní noví členové.
 • Za jakých podmínek bude ve vojenském prostoru Vyškov Valná hromada SKIP 2010 probíhat, zatím není jasné.
 • Ve dnech 26. - 30.10. 2009 se uskuteční knihovnický zájezd do skandinávských zemí (Švédsko, Dánsko).

Z předsednictva VV SKIP 10.9.2009

 • Slavnostní vyhlášení ceny Knihovny roku 2009 proběhne v Zrcadlové kapli Klementina ve čtvrtek 8.10.2009.
 • Dále podrobněji projednáváme
  -       informační letáky SKIP
  -       náborové letáky SKIP
  -       Valnou hromadu SKIP 2010 Vyškov - projeví se finanční krize na počtu účastníků?
 • Kamarádka knihovna bude vyhlášena 3.11.2009 v Brně u příležitosti Valné hromady Klubu dětských knihoven, který slaví 15 let své existence.
 • Zasedání IFLA proběhlo v Miláně za účasti Ing. Nivnické a PhDr. Burgetové.

Informuje
Kateřina Hubertová


Obsah

 

SKIP