BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Mozaika

Čtenáři píší knihu

Proměny literární cestovky v Dobříši

Literární cestovka je knihovnické obci velice známý pojem a každý z nás, kdo ho, vlastně ji nabízí podle svých možností a zkušeností čtenářské veřejnosti.

Ráda bych vás seznámila s proměnami tváře literární cestovky v Městské knihovně Dobříš. Poprvé se objevila v nabídce knihovny v r.2002 v projektu "Po stopách dobříšských pověstí".Chtěli jsme touto aktivitou přispět k oslavám 750 let od 1.písemné zmínky o Dobříši.

Oslovili jsme žáky 5.tříd základních škol, kteří mají pověst v osnovách školní výuky. Samotné cestovce předcházela vždy návštěva knihovny, kde se žáci mohli seznámit s vybranými regionálními pověstmi. Formou testu knihovna vybrala nejlepší žáky a pozvala je na procházku po stopách pověstí rodného místa - města Dobříše a jeho okolí. Literární cestovku (dále LC) děti absolvovaly ve dvou vybraných trasách, kde se seznámili s bohatou historií města provázanou pověstmi. Popraviště, zámky či hrady jsou na mnoha místech naší vlasti. Možná by vás ale zajímalo, podle čeho nebo koho byly pojmenovány BRDY. Brdské pohoří dostalo jméno v době staroslovanské, kdy každé zalesněné horstvo se nazývalo "Brdo." Podle pověsti, kde obr Třemšín postavil pohoří k zabrzdění nepřátelského útoku, nazvali jej lidé "Brzdy", což se později přeměnili v Brdy. Tak vypráví lid a věří, že i nadále zůstanou Brdy mocnými brdami proti nepříteli. Nevím, zda je celé knihovnické obci známo, kde dostal Čtvrtkův vodník Česílko svoje jméno. Ráda vám to prozradím - v Dobříši u rybníka Bzdinka, kde se pan Čtvrtek rád oddával rybaření, a to za svého pobytu na dobříšském zámku. Děti v Dobříši už to vědí.

Vyústěním každé cestovky je návštěva městského archivu a centrální spisovny města, kde děti (účastníci) poznají i jiná místa, kudy kráčela historie, spojená se zasvěceným výkladem kronikáře města p. Oldřicha Průši. Vyvrcholením 1. ročníku projektu bylo autorské čtení knihy Vladimíra Hulpacha "Báje a pověsti Čech a Moravy. Střední Čechy".

Takto koncipovanou cestovku jsme nabídli i v Týdnu knihoven i obyvatelům Dobříše.V následujících ročnících proběhla inovace. Cestovka byla nastavena jako bojová hra pro obě základní školy, opět pro "páťáky", kde její účastníci poměřovali svoje znalosti v regionálních pověstech. Mohli se jí zúčastnit všichni žáci 5.tříd. Knihovna musela zvolit jen jednu trasu. Před každou cestovkou se děti samozřejmě seznamovaly s pověstmi v knihovně.

Rok 2008 - rok 70. výročí úmrtí Karla Čapka, byl pro nás příležitostí, kdy jsme literární cestovku nastavili tak, aby se její účastníci seznámili s životem a dílem velikána nejen české literatury - Karlem Čapkem. Cíl trasy byl pochopitelně nasměrován do Památníku Karla Čapka ve Strži v nedaleké Staré Huti. Cestovka byla i příjemnou procházkou anglickým parkem dobříšského zámku směrem do Staré Hutě. Absolvovali ji nejen studenti Gymnázia Karla Čapka, ale i účastníci semináře "Život a dílo Karla Čapka", na který jsme pozvali knihovnice z Klubka dětských knihoven Východní Čechy a KDK Střední Čechy. Další z realizovaných cestovek v roce 2008 byla i pro vítěze soutěže Knihoplutí. Téma - opět Karel Čapek.
LC se proměnila i pro účastníky Noci s Andersenem, kde se děti formou cestovky seznámily s knížkami Karla Čapka Dášeňkou a Pudlenkou. Cíl cesty byl samozřejmě Památník Karla Čapka, kde děti mohly strávit noc přímo v ložnici pana Čapka a Olgy Scheinpflugové.

Všechno naše literární cestování mohlo vzniknout díky semináři v Třeboni v r. 1997, kde všem známá "Bobina"- paní Božena Blažková byla lektorkou dílny "Literární cestovky - vize do r. 2005". Splnil se mi i sen, který realizovala až v r. 2008 dobříšská studentka Jarmila Řehořková ve svém projektu "Cyklotrasy v podbrdské krajině" (rozsah do 10 km v okolí Dobříše) s odkazy na historická místa, kde byly zapracovány i pověsti zdejšího kraje. Projekt je vystaven na webových stránkách města Dobříše jako nabídka pro turisty a návštěvníky krásné podbrdské krajiny.Na závěr na tomto místě nemohu nevzpomenout jméno Evy Kordové z Městské knihovny v Turnově, z jejíž iniciativy byl vydán i překrásný almanach "Za pověstmi Českého ráje".

Marie Švehlová


Obsah

 

SKIP