BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

Loučení s prázdninami 2009

Tradičně již počtrnácté jsme se v knihovně a  Domě dětí v Nové Roli rozloučily s prázdninami. První nedočkavci dorazili již na devátou, kdy začínaly sportovní soutěže. Soutěžili všichni, i ti nejmenší (od dvou let), na sportovní stezce kolem knihovny. Po sportu na předškolní děti čekaly pohádkové postavičky, které děti měly poznávat v literární soutěži "Z pohádky do pohádky". Dopoledne přišla na řadu ještě soutěž o Harry Potterovi. Rázem jsme se všichni ocitli v Bradavicích, kde na mluvících destičkách byl vzkaz pro všechny soutěžící. Problém byl, že destičky hlídali Mozkomorové a tím dětem ztížili jejich úkol najít těchto destiček co nejvíce.

Zahájení

To už se blížilo poledne a na všechny návštěvníky čekalo bohaté pohoštění na vernisáži při slavnostním zahájení výstavy, kterou knihovna připravila ke svým čtyřicátým narozeninám. Na výstavě si návštěvníci mohli prohlédnout průřez činností knihovny za celých 40 let, výpisy z kroniky města, historii knihovny po desetiletích, mnoho fotografií z akcí, které knihovna pořádala, Novorolské zpravodaje s články o knihovně, plakátky zvoucí na výstavy i besedy nebo nalézt informaci, kolik návštěvníků přišlo do knihovny za celé toto období a kolik knih či časopisů si vypůjčili. (Jsou to tato čísla: 407 980 návštěvníků a 2 004 323 výpůjček). Výstavu zahájila vedoucí knihovny společně se starostou města Václavem Heřmanem a několik písniček zazpívali dva hudebníci ze skupiny Lucky Horses.

Výstavu zahájila vedoucí knihovny společně se starostou města Václavem Heřmanem

Netrpěliví soutěžící se nemohli dočkat vyhodnocení dopoledních soutěží. To už byl postaven hangár, aparatura a hudebníci skupiny Lucky Horses připraveni ke svému vystoupení, ale k mikrofonu přistoupila knihovnice Marcela Toužimská a postupně vyvolávala vítěze, kteří si přicházeli pro odměny.

Vítězové

Po vyhodnocení začala vědomostní soutěž pro dospěláky "Znám to". Soutěžila čtyři dvoučlenná družstva, proběhla tři kola otázek a tři mezihry. Soutěžící odpovídali na otázky např. z přírodních věd nebo historie a získané body za správné odpovědi mohli vsadit do mezihry, kde body buď získali nebo ztratili. Vítězem se stala dvojice Šárka Vlasáková a Daniel Půža z Nové Role a na druhém místě manželé Kopetzkých z Velké Hleďsebe.

Znám to

A to se už před kapelou začal rojit "hmyz". Různí broučci a berušky se chystali na soutěž MISS brouček. Po soutěžních úkolech porota vybrala a titul MISS brouček získala Kristina Ecklová. Zvláštní kategorii vyhrálo pět děvčat z VÚM a i všichni zúčastnění si odnesli nějakou cenu.

Miss Brouček

Vyvrcholením dne byla prázdninová pouť - soutěže v netradičních disciplínách - házení kroužků, míčků, jízda na koloběžce apod. Za získané korunky si děti mohly nakoupit v krámku U dvou berušek dobrůtky, tužky, sešity, bloky, náčrtníky, pastelky apod.

Den se vydařil a těšíme se na příští rok, již patnáctý ročník.

Za knihovnu bych chtěla poděkovat všem, kdo nám pomáhali organizačně zabezpečit tuto akci, knihovnici Janě Tintěrová z Obecní knihovny v Mezirolí, knihovnici Věrce Čalounové z MěK Chodov, knihovnici Janě Drahozalové z KK K.Vary, děvčatům z VÚM v Nové Roli a vychovatelce Blance Němečkové, Janě Hamdšuhové z  DDM , novorolské knihovnici Marcele Toužimské a také její babičce Lence Sakařové za upečení výborných koláčů, členům kulturní komise a Jiřímu Bartošovi za postavení hangáru i celodenní pomoc při soutěžích a také novorolské porcelánce a paní Aleně Kratinové za poskytnutí porcelánu na ceny do soutěží.

Ladislava Nemčičová, vedoucí knihovny Nová Role


Obsah

 

SKIP