BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

Uvedení prvňáčků do lóže Svobodných čtenářů ilustrátorkou Renátou Fučíkovou

Uvedení prvňáčků do lóže Svobodných čtenářů ilustrátorkou Renátou Fučíkovou

Renesanční sál Zámku v Kamenici nad Lipou, kde se nachází expozice kovů, dodává tomuto aktu tu pravou atmosféru. Trubači troubí slavnostní fanfáry a naše přední ilustrátorka dětských knih, oděna v dobovém kostýmu, seznamuje malé čtenáře s poselstvím čtení. Pak následuje pět zastavení na cestě k pasování. Každé z dětí si podrží na dlani světýlko poznání. Z poháru se napijí vody. Kov představuje meč, kterým jsou pasovány. Poupě růže - plod Země si děti spolu s pamětním listem, ilustrovaným a podepsaným Renátou Fučíkovou, odnášejí domů jako upomínku na tento den. Svobodní čtenáři dostávají i knihu Ivony Březinové Okno do komína s ilustracemi Vlasty Baránkové. Knihy dětem věnoval řešitel prvního ročníku projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského Praha. Posledním zastavením je staletá lípa v zámecké zahradě. Ta k dětem promlouvá o svém životě. Zde přítomní vnímají vzduch, který nás obklopuje, plný čistoty a klidu.

Malí čtenáři si z kamenického zámku odnášejí mnoho nezapomenutelných dojmů. Odcházejí v doprovodu rodičů i prarodičů, kteří si jejich uvedení do lóže Svobodných čtenářů na památku zdokumentovali.

Děkujeme Ústavu pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogické knihovně Komenského Praha za knihy pro naše prvňáčky a firmě PAPÍRNICTVÍ Patrik Hirsch Kamenice nad Lipou, která darovala dětem čtenářské deníčky.

Uvedení do lóže Svobodných čtenářů

Milí mladí přátelé -
stojíte na rozhraní tmy a světla.
Tma dokáže zahalit všechno, co neumíme pojmenovat.
Zkusme rozžehnout světlo.
Vyslovme jméno osoby, předmětu, zvířete, vlastnosti, vyprávějme si
spolu příběh - a on vystoupí do světla.
Ale když naše slovo odezní a zvuk tohoto slova utichne - všechny obrazy zmizí.
Co tedy pomůže uchovat obrazy světa kolem nás?
Je to písmo - největší lidský vynález všech dob.
Díky písmu světlo poznání rozzářilo všechny temné kouty světa.
Proto teď rozžehneme všechny tyto svíce světlem poznání.
Před rokem jste poprvé vstoupili do školy a počal se dít zázrak:
Tak jako malé nemluvně na počátku svého života jen leží, postupně se otáčí, sedá si, až nakonec - po roce - udělá konečně první krok, i vy jste postupně pronikali do tajů písma. A nyní můžete vy sami učinit své první kroky ve světě knih. Poznali jste zázračné tajemství, byli jste obdarováni uměním číst, které je tou nejkrásnější cestou k poznání.
Na paměť tohoto zázraku se nyní napijte z čistého pramene poznání.
Od nepaměti se moudří a vzdělaní lidé scházeli k učeným debatám. Měli své tajné spolky, kam přijímali jen takové muže a ženy, kterým mohli věřit, že nevyzradí žádné tajemství. Každý nový člen tajného bratrstva musel projít těžkou zkouškou a musel složit přísahu věrnosti.
Vaší zkouškou byl celý první rok školy.
A vaší přísahou bude první kniha, kterou samostatně přečtete. Naše bratrstvo není tajné, jen si žádá vaši skutečnou věrnost.
Všichni, kdo umějí číst se stávají členy bratrstva Svobodných čtenářů.
Kdo knihy číst umí - ale nečte je, kdo je má doma - ale nebere je do ruky a nenahlíží do nich, kdo se ke knihám chová ošklivě, ničí je a poškozuje - takový člověk je zrádce a bude z našeho bratrstva vyloučen.
Bratrstvo Svobodných čtenářů ale věří každému novému členovi, že bude věrně střežit tajemství písma a že bude věrně číst knihy a milovat knihy.
A nyní i vy vstoupíte do bratrstva Svobodných čtenářů.
Růžové poupě vám bude připomínat tento slavný den, protože vy všichni jste ještě malá poupátka, z nichž jednoho dne vyrostou velké voňavé květy.

Renáta Fučíková

Marie Zbudilová


Obsah

 

SKIP