BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

Studenti knihovnám aneb Knihožroutí výstava

V dubnu letošního roku táborští student knihovnictví vyhlásili v rámci projektu "studenti knihovnictví knihovnám" výtvarnou a literární soutěž pro děti "Jak vypadá knihožrout?". Ani ve snu je nenapadlo, s jak úžasnou odezvou se nápad v jihočeských knihovnách setká. A nejen v knihovnách jihočeských. Velká zásilka nápaditých obrázků přišla také od našich dětí z Městské knihovny Nová Včelnice. A protože každý knihožrout někde také "bydlí", poskytli jsme o prázdninách azyl v prostorách naší knihovny v Nové Včelnici. Ale protože se nakonec soutěžních prací sešlo neuvěřitelných 686, takže táborští studenti polovinu obrázků vystavili v knihovně táborské a druhou polovinu dovezli k nám do Nové Včelnice. I tak je však obrázky zaplněn každý kout.

Knihožroutí výstava

Ve čtvrtek 18. června proběhla v novovčelnické knihovně vernisáž výstavy, které se zúčastnily děti z první třídy. Čekalo je tu hned několikero překvapení. Než se znovu shledaly s obrázky, které do soutěže poslaly, poslechly si povídání hostů - čtyř studentů a jejich paní učitelky Kláry Smolíkové. Ti vyprávěli, jaké neobvyklé knihožrouty děti v knihovnách viděly a do soutěže poslaly. Někteří knihožrouti totiž žerou neuklizené knížky, jiní školní učebnice, další čekají na svou chvíli v temných koutech knihoven a někteří se dokonce do knihoven umí i prokousat! Tomu už se nesmála jen třída prvňáčků, ale i přítomný pan starosta Jaroslav Hřebík a hosté z jindřichohradecké knihovny.
Pro vstup na výstavu knihožroutů nestačilo v tomto případě přestřihnout pásku, ale bylo třeba prolézt otevřenou tlamou jednoho z nich! Po krátké prohlídce vystavených obrázků mohl následovat druhý, neméně důležitý bod programu a to slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře. Paní knihovnice slavnostně přednesla pasovací řeč: "Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatelky a spisovatele, kni-hovnice a knihovníky, učitelky a učitele Tě pasuji na čtenáře." Děti jedno po druhém poklekaly a pan starosta je lehce udeřil plochou stranou meče na obě ramena. Pak převzaly pasovací listinu a knížku, aby si mohly o prázdninách čerstvě nabytou dovednost nad jejími stránkami trénovat. Ale nebyla to knížka jen tak ledajaká. Byla to knížka od paní spisovatelky Ivony Březinové, Okno do komína, určená pouze pro letošní prvňáčky. V rámci projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka, kterou pořádala Národní pedagogická knihovna Komenského v Praze byla tak zakončena celoroční zábavná práce s prvňáčky. Tento projekt byl jednímz modulů projektu Podporujeme čtenářskou gramotnost, financované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Někteří se začetli už během pasovacího ceremoniálu, ale většina z nich se zatajeným dechem sledovala meč v rukou pana starosty.

Knihožroutí výstava

A to nejlepší na konec. Ve škole děti dostávají za svoji celoroční práci vysvědčení. Ale víte, co dostává vzorná a pilná studentka při své praxi v knihovně? U nás jsme poprvé předávali Řád vzorné studentky a praktikantky Janě Hluché. Získala ho za ochotu, píli, snahu, laskavost, statečnost, energičnost, výkonnost, iniciativnost, podnikavost, odvahu, nebojácnost, odvážnost, starostlivost, dobrosrdečnost, usměvavost, pilnost, šikovnost a hlavně za veliké množství práce, které při své praxi odvedla. Všichni čtyři studenti dostali Záběhové listy pro poslední rok studia se zakončením maturitní zkouškou a přáním další velmi příjemné spolupráce nejen s nimi,ale i s ostatními studenty. Ale nic by se neobešlo bez jejich šikovných učitelek, paní PhDr. Daniely Novotné a Mgr. Kláry Smolíkové.

Již nyní se všichni těšíme na další spolupráci a již připravujeme další, prozatím tajné, společné akce.

Marie Davidová, Městská knihovna Nová Včelnice


Obsah

 

SKIP