BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

Co všechno může být chronické... ?

Alergie, rýma, angína. Celkem známý jev, ale co takhle stěhování knihovny? Východočeský Hronov je malé městečko s 6 500 tisíci obyvateli. Knihovnu máme jednu a od roku 1992 jsme ji stěhovali letos již potřetí. Pokud se ptáte proč a jestli nevíme o lepším využití pracovní doby, čtěte dále. V roce 1992 se knihovna stěhovala díky restituci z malých, tmavých a studených prostor, což bylo i přes všechny útrapy příjemné. Dalších pět let jsme obývali prostory bývalého kupeckého domu, kde se před námi vystřídala školní družina, zvláštní a hudební škola. Stěhování tentokrát proběhlo za vydatné pomoci studentů z celé Evropy i Ameriky a zdálo se, že už nás mor stěhování v budoucnu mine. Vstupem do Evropské unie se všem institucím otevřely možnosti získání všemožných grantů. Na základě našeho dlouholetého partnerství (1996) s městskou knihovnou v nedaleké Kudowě Zdroji (Polská republika), se město Hronov pokusilo získat prostředky na rekonstrukci knihovny. Přidali se i polští kolegové, jejichž knihovna rekonstrukci rovněž velmi potřebovala.

Projekt U nás - spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa Zdroj byl úspěšný a tak jsme náhle stáli před třetím stěhováním. Projekt obsahoval dvě části: tzv. tvrdou a měkkou. Ta první zahrnovala stavební úpravy, výměnu oken, dveří, novou elektroinstalaci, instalaci nové výpočetní techniky, výtah. Ve druhé části bylo třeba připravit akce pro děti, mládež a dospělé do roku 2010 a zpětně zmapovat dosavadní spolupráci v této oblasti. Příslušní zaměstnanci odboru majetek města Hronova přichystali ve spolupráci s architektem projekt stavebních úprav, s návrhem na nábytkové vybavení se obrátili na firmu Intebo Šebek ze Zvole u Prahy.
Na obou stranách hranice se začalo vyklízením, v Polsku se stěhovalo do sklepních prostor, stavební úpravy zde probíhaly již od února. V Hronově se koncem dubna přesunul celý knižní fond a značná část ponechaného inventáře do školní tělocvičny, což zajistila stěhovací firma a místní technické služby. Ve škole jsme si také vybudovali naše provizorní pracoviště, protože jsme nadále kupovali nové knihy, odepisovali vyřazené exempláře a připravovali budoucí akce dané naší spoluprací. Postupně vznikla Pamětní kniha a fotoalbum ze setkávání dětí i dospělých obou států. Při kontrolních dnech na staveništi se řešily vzniklé problémy a jak čas běžel, dostávala knihovna úplně jinou tvář. Po zednících, topenářích, elektrikářích, malířích a natěračích dorazili montéři Inteba s novým nábytkem a "hardwéráři" s technikou. Do sítě se zapojilo celkem 13 počítačů, tiskárny, přibyla i tiskárna barevná. Znovu se rozbíhal náš knihovní software Clavius, který používáme od roku 2003 po řadě let v Laniu. Velkým dnem "S" bylo stěhování knižního fondu zpět a jeho roztřídění a urovnání do nových polic. O tom se nám i zdálo a ještě nějaký čas zdát bude. Písmena abecedy, třídníky MDT, počítání dostatku míst na knihy, které mají čtenáři doma... Myla se okna, dveře, leštil nábytek. Slavnostní zahájení provozu knihovny proběhlo 15. září, provoz pro veřejnost se rozjel ve čtvrtek 17. září 2009 a navzdory dešti to byl čtenářský nájezd. Čtenáři s povděkem přivítali nový výtah, který mimo ně využijí také další subjekty v budově - Základní umělecká škola a Domino (Dům dětí a mládeže).

Co říci na závěr? Přežili jsme třetí stěhování hronovské knihovny a tiše doufáme, že bylo konečné a že se reprízy konat nebudou. Tentokrát bylo vlastně dvojí - jednou ven a pak zase zpátky. Všechno bylo jinak a o to složitější. Kdo nezkusil, neví, stačí si jen představit takové malé stěhováníčko domácí knihovničky. Přejeme si, aby provoz fungoval ke spokojenosti našich čtenářů a dalších uživatelů. Doufáme, že zřizovatel bude mít na knihovnu dostatek finančních prostředků a zástupci města nebudou chtít knihovnu vymazat z mapy Hronova. A věříme, že si lidé budou chtít číst a vzdělávat se i v této konzumní společnosti.

Jaroslava Vítová, městská knihovna Egona Hostovského Hronov


Obsah

 

SKIP