BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

Pobočka Městské knihovny v Praze v Národní technické knihovně

Dejvice založily knihovnu roku 1890. Po vzniku Velké Prahy se Veřejná knihovna obce dejvické stala jednou z poboček sítě Knihovny hlavního města Prahy. Knihovna v průběhu let působila na různých adresách. Od 60. let 20. století do července tohoto roku sídlila v prostorách po bývalé prodejně mléka v ul. Národní obrany v Praze 6 - Bubenči. V posledních letech již bylo setrvání na tomto místě neúnosné - 50 000 knihovních jednotek, 5 000 registrovaných čtenářů a 50 000 návštěvníků ročně na 222 m2. Dalším zásadním hendikepem bylo prostorové oddělení úseku pro dospělé a úseku pro děti a z toho vyplývající nemožnost vytvořit zde knihovnu rodinnou. Kvůli těmto nevýhodám nedošlo ani k automatizaci pobočky, takže i přes velmi dobré výkonové ukazatele zůstala knihovna Dejvice poslední neautomatizovanou pobočkou v síti poboček MKP. Vedení MKP společně s představiteli MČ Praha 6 již od 90. let minulého století hledalo prostory, kam by bylo možné pobočku přestěhovat - bohužel bezvýsledně. Až v roce 2005 se začaly rozbíhat úvahy o tom, zda by nebylo možné využít pro budoucí působení pobočky Dejvice část objektu nově budované NTK. Na základě shody mezi zřizovateli obou institucí byla v únoru 2007 podepsána řediteli zúčastněných knihoven dohoda o spolupráci při přípravě výstavby a vlastní výstavbě budovy NTK.
Nová pobočka Dejvice, která byla v budově NTK otevřena pro veřejnost 10. 9. 2009, se nachází v části 1. a 2. nadzemního podlaží tohoto objektu. Celková podlahová plocha pobočky zabírá 930,71 m2 a podlaží jsou uvnitř spojena schodištěm a zdvihovou plošinou. Pobočka je situována jihozápadně s výhledem na křižovatku ulic Technická a Studentská. Je to velice atraktivní umístění, protože směřuje na nejživější průsečík komunikací, které v blízkosti budovy NTK procházejí.
V 1. NP pobočky se nachází centrální výpůjční pult, regály s beletrií pro dospělé a částí fondu naučné literatury (lit. společensko-vědní). Informační bod v tomto NP je pojat v rámci poboček MKP netradičně - je obsazován knihovníkem podle aktuální potřeby, pracovní židle je na vyšší noze. Návštěvníkům jsou v 1. NP přístupné dva elektronické katalogy (k stání), šest studijních míst s pevným sezením (židle) a šest míst odpočinkových (křesla).

Pobočka Městské knihovny v Praze v Národní technické knihovně

V 2. NP je informační pult, šest počítačů s přístupem na Internet, regály s tzv. hobby literaturou (populárně naučnou literaturou zaměřenou na trávení volného času), cizojazyčnou beletrií a úsek pro děti s koutkem pro nejmenší návštěvníky. Ten je vybaven plastovými psy v různých velikostech a barvě, které mohou děti využívat jako sedačky, skrýší a speciálním kobercem, tzv. puzzle carpet. Je zde také variabilní sezení pro pořádání různých akcí, např. besed pro školní třídy. V 2. NP je od prostoru pro veřejnost odděleno skleněnou stěnou, která je polepena neprůhlednou, ale průsvitnou fólií, zázemí pro zaměstnance (kuchyňka, šatna, sociální zařízení) a kanceláře vedoucí pobočky a vedoucí obvodní knihovny.

Pobočka Městské knihovny v Praze v Národní technické knihovně

S přihlédnutím k materiálům, které byly v interiéru použity, a jejich barevnosti (pohledový beton, černé bituteraco a bílý kaučuk) byl mobiliář navržen a realizován v pestřejší škále barev. Regály, které jsou plechové, jsou v 1. NP žluté a v 2. NP různobarevné. 4policové regály v úseku pro děti jsou na kolečkách, stejně tak jsou mobilní i stupňovité výstavní regály v obou patrech. Projekt interiéru vznikl v ateliéru společnosti Projektil Architekti, s. r. o., dodavatelem nábytku byla firma Techo.
Dokumenty nejsou řazeny u sebe podle druhu, ale tématu, takže se k sobě dostaly knihy a časopisy stejného zaměření. Pobočka je otevřena od pondělí do soboty a to celkem 54 hodin. To je v rámci automatizovaných poboček MKP mimořádná otvírací doba, protože je otevřeno i  v pondělí (12:00 - 19:00).

Za prvých 8 půjčovních dnů se zapsalo 365 nových čtenářů a bylo půjčeno 5400 k.j.

Alexandra Laubová


Obsah

 

SKIP