BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Inspirace

Web pro kulturní seniory

Knihovnické statistiky hovoří jasně, čtou především ženy a je jedno, která věková kategorie to je. Jednoduše se chytí dudlíku a knížky hned po narození a knížky, navzdory mnoha povinnostem, které jim život ukládá, už se nepustí. Pracují, studují, čtou dětem, sobě a mnohdy i těm svým mužům. Nejméně čtou pánové, ne že by jim knihovny neměly co nabídnout, ale zdá se, že čtení je pro ně spíš než aktivita pasivita. Ale vraťme se k těm statistikám. Čísla jdou rapidně dolů s nástupem důchodu. Pro knihovníky, kteří touží mít ve svém výpůjčním protokolu co nejvíce zaregistrovaných čtenářů, je to jeden velký otazník.
Pocítí takto statistikou zpracované číslo jako mezeru a nedostatek.
A začnou se vtírat do přízně seniorů, tak jako se jim to podařilo do přízně dětí, maminek na mateřské dovolené, nezaměstnaným, menšinám atd.
Knihovnice využívají několika nástrojů. Vstřícně a ochotně vybírají těmto čtenářům knihy, zohledňujíce přitom rodinnou i zdravotní anamnézu. V prvním případě, aby se obsah knihy seniora z nějakého citlivého důvodu nedotknul, v druhém poslouchá stesky i radosti přicházející s věkem a odžitými zkušenostmi.

Dalším nástrojem pro knihovnice je inspirace. Kde ji vzít? Možností je víc. Nejběžnější je procházení webstránek knihoven s akcemi, kde se tu a tam dá něco najít. Další možností je sledování různých seminářů, které dané téma řeší.

A hlavně musí mít člověk o člověka zájem, pak o něm přemýšlí a hledá schůdné řešení. Zmíním zde knihovnu Hradce Králové, která v podstatě pro malé a školní knihovny v celé republice připravila šablonu webu. Nejsme malou knihovnou, ale šablonu jsme si upravili pro dětské oddělení. Děti zde mají základní informace, jak do knihovny, co k tomu potřebují, co je zde čeká, odkazy, o kterých by měly vědět atd.
V jednoduchosti je krása. Když šablona zafungovala jednou, proč se o totéž nepokusit podruhé. Požádala jsem tedy knihovnu v Hradci o druhou. Než se vyřídily formality spojené s vyřízením podlicenční smlouvy (šablona je zcela zdarma http://www.knihovnahk.cz/) a zaregistrováním domény, přemýšlela jsem o našich seniorech, o všech. O těch, co mám v rodině, co už nemám vůbec, o těch, co chodí do knihovny, o těch, co už kvůli zdravotním potížím nemohou buď číst nebo chodit, o fondu knihovny a o tom, co se v Rosicích vlastně děje.

A tak vznikl "web pro kulturní seniory". Šablona je šablona, při troše tolerance se dají záložky využít tak jak jsou a naplnit informacemi, které se špatně získávají. O čem mluvím? O tom, že když se potřebuje rodina seniora dozvědět, co může žádat od státu, za to, že se stará o svého bližního, není jednoduché tyto informace získat komlexně. S pomůckami, o které může požádat některou zdravotní pojišťovnu, je to také komplikované. Že v místě bydliště existuje firma, která rozváží zdravé obědy, neví také každý. Nejvíce o tomhle stáří ví knihovna pražského hospice (http://www.cestadomu.cz/). V jejich fondu nalezne každý, co potřebuje.

Potěšující je, že obě zmíněné knihovny stanuly za svou práci a přístup na stupni nejvyšším. Staly se Knihovnami roku a já jim tu a tam za jejich (to není práce ani přístup) způsob přemýšlení a  smýšlení v duchu děkuji.
A víte co, nyní zcela knihovnicky - obraťme list. Jsou informace pro seniory z úplně jiného ranku. Ty o tom, co se kde děje (nejen v knihovně za akce), kam se dá jít, kde bylo hezky a s kým se tam mohou sejít. Zprávy a pozvánky pro aktivní seniory. Přidám sem ještě pro mne zcela originální a z mého pohledu nedostižný web, jako ukázku jaké máme v Rosicích seniory (www.energetik-vv.webnode.cz).

Udělala jsem, co mi přišlo účelné a rychle použitelné. Máme web pro kulturní seniory (http:// www.knihovnarosice.webz.cz/). A až jsem tohle všechno měla hotové, zeptala jsem se jich, proč tak málo chodí do knihovny, když ta statistika říká, že jsou v jejich řadách rezervy. Odpověď byla úžasně jednoduchá - nemají čas! Mám z toho radost. Je přece prima zjistit, že si tahle věková skupina prostě užívá života. Víme o sobě, oni ví o stránkách, hledáme další možnosti využití a nápady postupně přibývají - web začal ožívat.

Monika Rovná


Obsah

 

SKIP