BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Portály

Volně dostupné databáze a portály

Nejsem psavec od přírody a každý text si musím poctivě vysedět. Kromě relativně inteligentních vět mě při vysedávání napadá také spousta hloupostí nesouvisejících s tématem. Tentokrát se mi vybavuje Carrie, jedna z hrdinek seriálu Sex ve městě. Carrie je blonďatá sexbomba s vosím pasem a slabostí pro jehlové podpatky, která píše pro newyorské noviny sloupky o partnerských vztazích. Občas se některým dílem mihne scéna, v níž Carrie sedí u notebooku a hledá inspiraci pro nový sloupek. Jaké téma či problém by zaujaly čtenáře novin, s čím by se mohli ztotožnit, ve kterém příběhu by se našli. A možná právě proto jsem si na Carrie vzpomněla. Rozhodně nejsem blonďatá, o sexbombě a útlém pasu ani nemluvě a v jehlových podpatcích bych neudělala ani jediný krok. Ale stejně jako Carrie jsem dumala, s kterými volně přístupnými databázemi a portály mám tak dobré vztahy, abych Vám je mohla doporučit a byly pro vás zároveň užitečné.

Otázkou je, zda potřebujeme znát, využívat a třeba i dále doporučovat nějaké specializované databáze a portály. Nestačí nám jen volný internet? Dvojblok Google (nebo jiný vyhledávač) - Wikipedie přece pro uspokojení informačních potřeb využívá k plné spokojenosti mnoho lidí. Bez mučení se přiznám, že i já a ostatně i mí kolegové, tak velmi často začínáme naše hledání. S pomocí Google a Wikipedie se můžeme zorientovat v problematice, zařadit si hledaný pojem nebo téma do širších souvislostí. Dalším krokem pak většinou bývá hledání knih, článků a také samozřejmě zdrojů na internetu, které jsou z našeho pohledu dostatečně důvěryhodné. Někdy se ale skutečně může stát, že je Wikipedie jediným místem, kde se nám informaci podaří nalézt. I v mediích se začíná objevovat Wikipedie jako citovaný zdroj informací. Jak moc tedy vlastně můžeme údajům ve Wikipedii věřit?

Wikipedie

http://www.wikipedie.cz, http://www.wikipedia.org

je rozsáhlá mezinárodní vícejazyčná encyklopedie, která vznikla v roce 2001 a jejíž obsah může (spolu)vytvářet libovolný uživatel internetu1.
Wikipedie má svá pravidla označovaná jako Pět pilířů Wikipedie2 :

-  Wikipedie je encyklopedie - veškeré informace, které wikipedisté vkládají do jednotlivých hesel, by měly být ověřené a ověřitelné, texty nesmí obsahovat žádný autorův vlastní výzkum.
-  Wikipedie dodržuje zásadu nezaujatého úhlu pohledu.
-  Wikipedie je svobodným dílem - texty je možné za respektování podmínek licence GFDL nebo licence Creative Commons dále používat a šířit. Součástí Wikipedie by neměly být texty, které porušují autorské právo. Obsah článku může měnit a upravovat každý wikipedista. Knihovníky určitě těší, že součástí hesel je odkaz "Citovat stránku", který obsahuje citace připravené v různých formátech včetně ISO 690.
-  Wikipedie má kodex slušného chování upravující vztahy v rámci komunity.
-  Wikipedie nemá neměnná pravidla kromě výše uvedených principů.

I když Wikipedii společně tvoří jednotliví autoři a nemá žádné formální kontrolní procesy, přesto i zde funguje komunita uživatelů, kteří prověřují editace, provádějí údržbu atd. Mezi rozšířená práva tzv. správců patří např. mazání článků nebo zablokování možnosti editace hesel pro uživatele, který se vytrvale chová nepřijatelným způsobem.

Jak vyplývá z principu Wikipedie, každý uživatel může pozměnit text hesla, zachované předchozí však zůstávají zachované v záložce "historie". K obsahu hesla se mohou wikipedisté vyjádřit v diskuzi, která je součástí každého článku. Tato diskuze představuje jakousi formu redakční porady. Místem pro obecnou diskuzi týkající se větších částí wiki je pak stránka Pod lípou.

Obsah článků po odborné stránce nekontrolují žádní specialisté či recenzenti. Může se tak samozřejmě stát, že autor neúmyslně vloží do textu nepřesnou informaci. Články, které obsahují podezřelé informace, neudávají zdroje nebo obsahují chybné údaje, wikipedisté postupně upravují tak, aby odpovídaly pravidlům tvorby Wikipedie. Takovéto články mohou být doplněny o varování upozorňující uživatele na diskutabilnost obsahu hesla.

Od září 20063 je na základě spolupráce NK ČR s tvůrci české Wikipedie součástí některých personálních hesel odkaz "Seznam děl v databázi Národní knihovny ČR... " uvozený výmluvnou ikonkou. Toto propojení na Elektronický katalog NK ČR bylo doplněno do hesel českých a anglických spisovatelů a postupně se objevuje i u dalších profesních kategorií.

Potřebujeme tedy kromě Wikipedie skutečně ještě další zdroje? Wikipedie je úžasným projektem, ale přes veškerou jeho unikátnost si stále myslím, že by byla škoda opomíjet na internetu i jiné informační "studánky, studny a kašny".
Všechny dále uvedené databáze a portály představují možná lehce nesourodou směs, některé jsou více, některé méně knihovnické. Kromě zdrojů, které můžeme doporučit při ověřování citací, zde naleznete popsané i různé článkové databáze, specializované portály nebo biografické zdroje4. Moji kolegové a já tyto zdroje často využíváme při zodpovídání čtenářských dotazů. A ty jsou, jak všichni víme, neobyčejně různorodé, od každého trošku. Přiznám se, že si nejsem jistá, jestli znám nějakou unikátní databázi, která by byla ostatním uživatelům utajena. Žádný z dále uvedených zdrojů není horkou novinkou. Jejich výhodou naopak možná je právě to, že již stabilně fungují několik let a bývají garantovány důvěryhodnými tvůrci.

WorldCat.org

http://www.worldcat.org

WorldCat.org představuje volně přístupnou část největšího souborného katalogu OCLC WorldCat. Licencovaná podoba katalogu WorldCat je v České republice zatím dostupná ve vybraných knihovnách v rámci služby OCLC FirstSearch (http://www.nkp.cz/pages/sluz_oclcfs.htm, projekt 1N04167). WorldCat.org je jedním z velmi dobrých zdrojů pro ověřování citací knih a dalších dokumentů. Do souborného katalogu WorldCat, který obsahuje přibližně 144,5 milionů záznamů různých dokumentů, přispívá 71 000 knihoven. Přes určitá omezení nabízí volně přístupný WorldCat.org vyhledávání v celém tomto souborném katalogu. Nalezené výsledky je možné ve WorldCat.org různě zpřesňovat pomocí řady faset, při zobrazování záznamů je používána metoda FRBR. Pro komfortnější využívání WorldCat.org nabízí bezplatnou registraci.

Karlsruhe Virtueller Katalog (KVK)

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/en/kvk.html

KVK nabízí jednoduché paralelní vyhledávání v souborných katalozích jednotlivých německých spolkových zemí, vybraných rakouských a švýcarských katalozích. Do KVK jsou zapojeny také další evropské zdroje (katalogy národních knihoven, souborné katalogy), prostřednictvím KVK však můžete prohledávat i katalog Library of Congress, kanadský souborný katalog nebo katalog australské národní knihovny.

Index Translationum

http://databases.unesco.org/xtrans/xtra-form.shtml

Index Translationum je mezinárodní bibliografií překladů, kterou zpracovává UNESCO a v tištěné podobě začala vycházet již v roce 1932. Databáze obsahuje informace o knihách přeložených a publikovaných od roku 1979 ve více než 100 členských státech UNESCO. Pro vyhledání stačí např. zadat jen originální jazyk dokumentu a jazyk překladu nebo jméno autora a jazyk překladu, který vás zajímá.

Česká a moravská periodika - báze PER, Moravská zemská knihovna

http://aleph.mzk.cz/F/?func=file&file_name
=find-b&local_base=sbp01_per

Báze PER obsahuje záznamy českých a moravských periodik vydávaných do roku 1945. Součástí záznamů jsou také informace o knihovnách, které daný titul ve svém fondu vlastní včetně signatury a rozmezí dostupných ročníků. Periodika je možné v bázi PER vyhledávat podle názvu, nakladatele, místa vydání a okresu.
Souborná báze PER vychází z kartoték, které od konce 50.let vytvářel Novinářský studijní ústav, resp. později vědecká knihovna Fakulty žurnalistiky UK prověřováním fondů více než 20 ústředních a regionálních knihoven. Pro kartotéku byly zpracovány i výpisy z evidenčních materiálů ústředních archivů. Do databáze jsou dále přepisovány katalogy knihoven (např. krajské knihovny, specializované knihovny) a doplňovány jsou i informace o periodikách ve fondech okresních archivů a muzeí.

Zeitschriftendatenbank (ZDB)

http://zdb-opac.de/

ZDB je souborným katalogem zahraničních periodik dostupných v německých knihovnách. Součástí záznamů jsou i informace o předcházejících a navazujících titulech či odkazy na související online verze periodik.

Elektronická knihovna časopisů EZB - Directory of Free Access Journals (DFAJ)

http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/dfaj

EZB představuje jednotný přístup k odborným elektronickým časopisům, podmínkou pro zařazení titulu do EZB je kromě odborné úrovně také dostupnost plného textu na internetu (volně nebo na základě licence) a to minimálně u 50% obsahu. EZB je možné prohlížet pomocí tematického a abecedního seznam titulů, pro vyhledání časopisů je však k dispozici i jednoduché okénko Quick Search nebo podrobnější formulář.

DFAJ, který obsahuje pouze volně přístupné časopisy, k 18.9.2009 obsahoval 22604 titulů, představuje pouze část EZB. Kromě DFAJ je možné volně prohlížet v EZB i konta jednotlivých knihoven, své konto má v současné době v EZB více než 30 českých knihoven (http://ezb.nkp.cz/konsorcium.htm). Dostupnost titulů v konkrétních knihovnách je v EZB znázorněna pomocí symbolů semaforu (zelený - volný titul, žlutý - licencovaný titul předplácený konkrétní knihovnou, červený - licencovaný titul, který není knihovnou předplácen, žlutočervený - licencovaný časopis, knihovna má přístup pouze k některým ročníkům). Přístup k jednotlivým licencovaným časopisům je možný pouze z oprávněných IP adres.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

http://www.doaj.org/, http://www.doaj.org/doaj?func=searchArticles

DOAJ se snaží pokrývat všechny volně přístupné vědecké časopisy ze všech oborů, které využívají kontrolní systémy a garantují tak kvalitu obsahu. Cílovou skupinou časopisů by většinou měli být vědečtí pracovníci. Celý obsah časopisů musí být volně přístupný v plném textu bez ohledu na dobu vydání článku, časopisy mohou požadovat, aby se jejich uživatelé zdarma online registrovali. Podstatnou část obsahu časopisu by měly tvořit vědecké články. Časopisy zahrnuté do DOAJ by měly mít přiděleno číslo ISSN. Součástí portálu je také databáze, která umožňuje vyhledávat články z časopisů zapojených do Directory of Open Access Journals.

Google Scholar

http://scholar.google.com

Vyhledávací nástroj Google Scholar byl vyvinut díky úzké spolupráci vydavatelů vědecké a akademické literatury. Je koncipovaný tak, aby umožnil vědcům ale i studentům vyhledávat odbornou literaturu, včetně recenzí, tezí, knih, dotisků, abstraktů a technických zpráv ze všech oblastí výzkumu. Jeho tvůrci uvádějí, že je schopný vyhledávat články publikované nejrůznějšími akademickými nakladateli, profesními společenstvími, dále přetisky pocházející ze sbírek i z univerzit a také články zveřejněné na různých místech webu. Google Scholar se tak může stát alternativou v okamžiku, kdy nemáte přístup k licencovaným databázím a dokumenty nalezené pomocí běžných vyhledávačů jsou pro vaši potřebu málo odborné.

Theses.cz

http://theses.cz

Systém Theses.cz vznikl v roce 2008 na základě projektu "'Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů" a získal cenu Inforum 2009. Do registru přispívá 23 vysokých škol včetně Univerzity Komenského v Bratislavě. Závěrečné práce je možné v systému vyhledávat např. podle jednotlivých pracovišť (Tematické vyhledávání) nebo klíčových slov (Klíčová slova abecedně), registr však nabízí i vyhledávací pole se širokými možnostmi pro formulaci dotazu. Záznamy závěrečných prací bývají doplněné o abstrakty, automaticky se zobrazují práce na příbuzné témata.

Článkové databáze

Jedním ze základních zdrojů při hledání informací jsou i články. Na českém internetu existuje řada volně dostupných odborných článkových bibliografií. Část databází navazuje na dříve vydávané tištěné bibliografie, v některých případech jsou do databází informace z těchto bibliografií průběžně převáděny. Knihovny též velmi často budují regionální článkové databáze, v nichž se věnují událostem, osobám a místům důležitým pro daný region. Mezi instituce vytvářející regionální článkové bibliografie patří vedle krajských knihoven i městské knihovny (např. Knihovna města Hradce Králové), na základě spolupráce členů sdružení SKAT vzniká Souborný katalog článků.

Bibliografické databáze Historického ústavu AV ČR v.v.i.

http://biblio.hiu.cas.cz

Historický ústav AV ČR na svých stránkách zpřístupňuje dvě databáze. Báze BIBLIO slouží jako podklad pro ročenky Bibliografie dějin Českých zemí. Cílem této bibliografie je zachytit veškerou bohemikální literaturu z oboru historie a příbuzných věd. Naleznete zde tedy záznamy článků, recenzí, sborníků, monografií atd. od roku 1990. Důležitou součástí je seznam titulů excerpovaných pro bibliografii včetně zkratek, které se v bázi pro jednotlivé tituly používají. Pro zadání dotazu je možné použít jednoduchý formulář, k dispozici je i autorský, geografický, biografický rejstřík a rejstřík klíčových slov. Obdobné možnosti nabízí i databáze BDCZ1, která je výsledkem grantu "Kompletní bibliografie sta ročníků Českého časopisu historického".

České soudobé dějiny, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v.v.i.

http://aleph18.lib.cas.cz/F/?func
=file&file_name=find-b&local_base=USDC

http://www.usd.cas.cz/cs/stranky/
knihovna/vera-brenova/bibliografie

Zájemci o českou historii naleznou na stránkách Ústavu pro soudobé dějiny databázi USDC, která obsahuje záznamy článků a recenzí z českých a zahraničních odborných časopisů a sborníků vydaných od r. 1990, obsah báze je aktualizován 2x ročně. ÚSD také průběžně vydává kumulativní bibliografie k soudobým československým a českým dějinám, která jsou ve formátu PDF i volně dostupné na stránkách Knihovny ÚSD. Tyto bibliografie kromě článků zahrnují také informace o monografiích a sbornících vydaných od roku (1989) 1990.

Analytické báze, Archeologický ústav AV ČR v.v.i.

http://aleph18.lib.cas.cz/F/?func
=file&file_name=find-b&local_base=ARUA

http://aleph18.lib.cas.cz/F/?func
=file&file_name=find-b&local_base=ARUP

Archeologický ústav zpracovává a zpřístupňuje dvě databáze věnované české, moravské a slezské archeologii. Z rozsáhlé oborové bibliografie, kterou Archeologický ústav vytvářel již od 40.let 20. století a uchovával ve formě lístkové kartotéky, vychází článková bibliografie (báze ARUA). Do podoby elektronické báze byla kartotéka převedena po povodních v roce 2002, které ji z velké části poškodily. Báze ARUA obsahuje záznamy české literatury z oblasti archeologie a příbuzných oborů přibližně od 19.století, výběrově jsou doplňovány i zahraniční práce bohemikálního charakteru.

Obsahově menší bibliografie (báze ARUP) se věnuje problematice výzkumu Pražského hradu.

Slovenská historie, Historický ústav SAV

http://databazy.dejiny.sk/

Odbornou literaturu týkající se slovenských dějin shromažďuje ve svých zdrojích Historický ústav SAV. V bázi Historická literatúra od roku 1990 najdeme záznamy knih, studií a článků věnovaných historii od roku 1990. Druhou zpřístupněnou databází je bibliografie Historického časopisu z období 1953-1989.

Bibliografie české literární vědy, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i.

http://www.ucl.cas.cz/katalog.html

Komplex Bibliografie české literární vědy tvoří tři samostatné databáze (Retrospektivní bibliografie 1770-1945, Bibliografie české literární vědy 1961- a Česká literatura v exilu 1948-1989). Bibliografie, obsahuje záznamy článků, recenzí, studií, monografií, které věnují české literatuře a literární vědě. Databáze Retrospektivní bibliografie 1770-1945 vznikla jako výsledek přepisu většího dílu předmětové části stejnojmenného lístkového katalogu. Databáze od roku 1961 je online verzí tištěné bibliografie Česká literární věda. Produkci českých exilových nakladatelství a statím s literární tematikou, které byly publikovány v českých exilových časopisech, se pak věnuje poslední zmíněná báze. Podrobnější popis Bibliografie české literární vědy je uveden na stránkách ÚČL (http://isis.ucl.cas.cz/db.jsp).

Česká uměleckohistorická bibliografie, Ústav dějin umění AV ČR v.v.i.

http://www.udu.cas.cz/bibliografie.html

Databáze obsahuje informace o české literatuře z oblasti historie, teorie a metodologie umění, zahrnuté jsou i práce zahraničních autorů o českém výtvarném umění, a to vše od roku 1971.

Bibliobáze, Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění

http://vvp.avu.cz/bibliobaze/search

Literaturu zabývající se českou vizuální kulturou druhé poloviny 20. století nalezneme shrnutou v Bibliobázi AVU. Opominuty nejsou v Bibliobázi ani dokumenty, které se věnují kulturní politice nebo politicko-historickým událostem tohoto období. Kromě záznamů knih, katalogů, článků, sborníků báze obsahuje databáze i informace o nepublikovaných textech. Součástí vyhledávacího formuláře je několik rejstříků (např. rejstřík klíčových slov, kde si můžeme zvolit jeden z tematických okruhů, kterým se báze věnuje). Vzhledem ke způsobu vzniku má Bibliobáze možná trošku netypický formát při zobrazování informací. Součástí záznamů jsou i informace o knihovnách vlastnících vybraný dokument vlastní.

Bibliografie památkové péče, Národní památkový ústav

http://monumnet.npu.cz/knihovna/hledani.php

Databáze obsahuje od roku 1994 výběrovou bibliografii článků z oborových periodik, regionální literaturu, recenze a také záznamy monografií. V rozšířeném vyhledávání je možné např. kombinovat předdefinované předmětové skupiny s dalšími kritérii. Kromě vyhledávacího formuláře je součástí bibliografie i autorský a místní rejstřík. Kompletní bibliografické citace se v přehledu nalezených záznamů zobrazují po kliknutí na možnost Ukázat celé lístky.

Registrující divadelní bibliografie, Divadelní ústav

http://www.divadelni-ustav.cz/fdb_biblio/index.php

V bibliografii článků o českém i zahraničním divadle naleznete články z domácího odborného divadelního tisku (1990- ), deníků a vybraných periodik kulturního zaměření (1996/97-) a vybraných českých online zdrojů. Některá divadelní periodika zatím nebyla pro potřeby bibliografie zpracovávána, u těchto titulů jsou tedy postupně do databáze přidávány záznamy článků kompletně od počátku vydávání periodika. Kromě informací z českého prostředí obsahuje databáze z vybraných zahraničních novin i články, které se týkají českého divadla a výběrově také divadla zahraničního.

Katalog Knihovny Národního filmového archivu

http://arl.nfa.cz > menu Zdroje > Katalog dokumentů
Součástí katalogu Knihovny Národního filmového archivu jsou kromě záznamů knih, scénářů a dalších druhů dokumentů i bibliografické záznamy článků z českého tisku a periodik od roku 1992.

Pedagogická bibliografická databáze, Národní pedagogická knihovna Komenského ve spolupráci s dalšími institucemi

http://www.npkk.cz/npkk/databaze.php

V Pedagogické bibliografické databázi je možné nalézt záznamy českých a zahraničních článků, recenzí či jednotlivých kapitol z oblasti výchovy a vzdělávání. Kromě odborných periodik jsou články vybírány i z českých sborníků. V současné době obsahuje bibliografie informace od roku 1990, starší záznamy by měly být v budoucnosti také zpřístupněny v elektronické podobě.

Česká zemědělská a potravinářská bibliografie, Zemědělská a potravinářská knihovna při ÚZPI

http://aleph.uzpi.cz/F/?func
=file&file_name=find-b&local_base=uzp02

Jak již název napovídá, článková bibliografie se od roku 1993 specializuje na oblast zemědělství, potravinářství, lesnictví, veterinární medicíny a navazující vědní obory. Pro věcný popis je v této bibliografii využíván mezinárodní zemědělský tezaurus AGROVOC.

Bibliographia Medica Čechoslovaca (BMČ), Národní lékařská knihovna

http://195.113.87.237/bmc/

Báze BMC navazuje na stejnojmennou tištěnou bibliografii, která od roku 1947 zachycovala bohemikální odbornou literaturu z oblasti medicíny (biomedicíny) a zdravotnictví. V současné době je BMČ přístupná v testovacím režimu rámci portálu Medvik. Do elektronické podoby byly zatím převedeny záznamy z let 1953-1953, 1968 a od roku 1973 do současnosti. V rozšířeném hledání je v BMČ mimo možné zadávat dotazy i podle deskriptorů tezauru MeSH.

Geologická bibliografie ČR, Česká geologická služba

http://www.geology.cz/app/knihovna/hl.pl

Geologická bibliografie ČR zahrnuje práce domácích autorů zveřejněné v českých a zahraničních časopisech a knižních publikacích a práce zahraničních autorů o geologii Českého masívu a části Západních Karpat na území České republiky, publikované v dosažitelných pramenech. Geologická bibliografie vychází v tištěné formě od roku 1928 (http://www.geology.cz/app/listek/bseznam.html), záznamy od roku 1990 jsou součástí elektronického katalogu.

Evidence publikační činnosti AV ČR (ASEP)

http://library.sk/i2/i2.entry.cls?ictx=cav&term=&show_lim=1&fld=G

Databáze ASEP obsahuje informace o publikacích a jiných informačních výstupech základního výzkumu v AV ČR, vybraná data jsou uvedena za období 1985-2006, v úplnosti pak od roku 1993. Základ tvoří databáze s bibliografickými údaji o pracích, které dokumentují publikované výsledky činnosti ústavů AV ČR. Součástí záznamů jsou i údaje o projektech a výzkumných záměrech, tedy informace za jaké finanční podpory státu výsledek vznikl. Vybrané informace se z ASEP exportují do databáze RIV (Rejstřík informací o výsledcích).

Digitální knihovny

Na internetu existuje velké množství digitálních knihoven. Vznikají digitální knihovny národního (francouzská Gallica - http://gallica.bnf.fr, španělská Hispanica - http://bibliotecadigitalhispanica.bne.es, digitální kolekce Kongresové knihovny - http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html atd.), regionálního (Scottsdale Public Library, USA - http://scotp-cp.iii.com/iii/cpro/app nebo Chrudimsko digitálně - http://www.knihovna-cr.cz/digitalne.html) i nadnárodního charakteru (Europeana - http://www.europeana.cz nebo Monasterium - http://www.monasterium.net).
Digitální knihovny jsou často zaměřené pouze na určitý druh dokumentu, např. na rukopisy (v českém prostředí Manuscriptorium - http://www.manuscriptorium.com), mapy (David Rumsey Map Collection - http://www.davidrumsey.com), fotografie (New York Public Library má v rámci své Digital Gallery i takto specializovanou kolekci - http://digitalgallery.nypl.org).

Google Books

http://books.google.com

Digitální knihovna Google Books patří do široké rodiny nástrojů společnosti Google. Do vyhledávacího formuláře můžete zadat informace o konkrétní knize, ale stejně tak lze v Google Books hledat i přímo v digitalizovaných textech. U každé knihy jsou v části "O této knize" k dispozici základní bibliografické údaje (název, autor, datum vydání, rozsah a předmět). Dále mohou být součástí záznamu klíčová slova a fráze, odkazy na knihu uveřejněné ve vědeckých publikacích nebo dalších knihách, názvy kapitol a seznam souvisejících publikací. Míra a způsob dostupnosti plného textu závisí na tom, zda kniha podléhá autorskému zákonu, zda vydavatel či majitel autorských práv udělil souhlas se zpřístupněním plného textu nebo zda vydavatel spolupracuje s Google v rámci Partner Program. Vyhledávání pomocí Google Books může být přínosné i pokud text konkrétní knihy není zcela volně přístupný. Gogole Books vám může ukázat útržky z knihy, kde se hledané slovo nachází včetně informace o čísle stránky. I tato drobná informace někdy pomůže identifikovat tu správnou knihu, protože, jak si jednou povzdechla moje kolegyně, klasická kniha nemá funkci Ctrl F.

Kramerius

http://kramerius-info.nkp.cz/
digitalizace-v-cr/odkazy-na-systemy-kramerius/

Kramerius je název projektu, jehož cílem je zdigitalizovat novodobá periodika a monografie. Výsledky projektu jsou zpřístupňovány ve stejnojmenném systému, jeho aplikace naleznete vedle NK ČR i v dalších českých knihovnách. Část dokumentů v jednotlivých digitálních knihovnách Kramerius je dosud chráněná autorským zákonem, část je již volně přístupná. V některých aplikacích je možné využít i vyhledávání v digitalizovaném textu (např. Kramerius NK ČR nebo Akademie věd ČR). Obdobně jako u Google Books se i zde zobrazí hledané slovo v kontextu.

Elektronická knihovna, Národní ústav lidové kultury

http://www.nulk.cz/Informace.aspx?sid=132

Vedle monografií v Elektronické knihovně NULK najdete i časopisy Národopisné aktuality (1964-1990), Český lid (1891-1931) a Národopisný věstník českoslovanský (1906-1934) s jednoduchým vyhledáváním v textu, který je přečtený pomocí metody OCR.

Austrian newspapers Online (ANNO), Österreichische Nationalbibliothek

http://anno.onb.ac.at

Rakouská národní knihovna charakterizuje ANNO jako virtuální čítárnu časopisů, v níž je možné listovat historickými rakouskými novinami a časopisy. Pro české uživatele je ANNO zajímavé zejména tím, že obsahuje pražské německé noviny Prager Tagblatt z let 1877-1938 (kromě roku 1935). Velmi příjemný je i způsob práce s digitální knihovnou ANNO. Kromě klasického abecedního seznamu (Liste der Zeitungen und Zeitschriften) můžeme zvolit i vyhledávání podle konkrétního dne (Jahresübersicht der Zeitungen und Zeitschriften). Z nabídky stačí zvolit rok, měsíc a den a ANNO automaticky zobrazí periodika, která vyšla ten den a v následujících 7 dnech. Digitalizovaná periodika jsou v ANNO přístupná do roku 1938, ze všech periodik je možné i tisknout.

Digital Libraries Federation, Polsko

http://fbc.pionier.net.pl/owoc

Portál polských digitálních knihoven umožňuje paralelní prohledání více polských digitálních knihoven.

ALO - Austrian Literature Online

http://www.literature.at

Na tvorbě této digitální knihovny spolupracují tyrolská univerzitní a státní knihovna, knihovna univerzity ve Štýrském Hradci, Univerzita v Linci a podílí se i rakouská národní knihovna. ALO obsahuje literaturu vztahující se k Rakousku, kromě knih zde naleznete i noviny, časopisy, rukopisy, disertace a vědecké eseje. Pro snadný přístup je možné v ALO použít vyhledávací formulář, listovat v několika druzích rejstříků nebo si vybrat jednu z tematických kolekcí.

Biografické zdroje

Ověřené údaje naleznete v Národních autoritách ČR (http://autority.nkp.cz/).

Knihovny často budují báze regionálních osobností, např. VK Olomouc (http://aleph.vkol.cz/F/?func=find-b-0&local_base=svk04), SVK v Kladně (http://ipac.svkkl.cz > Zdroje), MK Jindřichův Hradec (http://www.knih-jh.cz/index.php?stranka=reg), Elektronický biografický slovník Těšínského Slezska (http://195.47.9.5/ebs) či Osobnosti Chrudimska (http://www.osobnostichrudimska.cz).

Mimo knihovny vznikly Valašské Athény (http://www.divadloschod.cz/val.atheny/?id=osobnosti) nebo Významné osobnosti města Brna (http://encyklopedie.brna.cz > Osobnosti) nebo různé slovníky nakladatelství Libri (http://www.libri.cz > Databáze), osobnosti habsburské monarchie naleznete v Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich (http://www.literature.at).

Specializované zdroje existují např. pro medicínu (http://www.medvik.cz > Autoritní), bohemistiku (http://kcjl.modry.cz/studenti/sl_index.htm), slavistiku (http://www.slaviste.cz), hudbu (http://www.musicologica.cz/slovnik/), současnou českou literaturu (http://www.czlit.cz/main.php?pageid=21) nebo film (http://arl.nfa.cz > Zdroje > Autority).

Volně na internetu jsou samozřejmě dostupné i zahraniční biografické databáze, odkazy na některé z nich naleznete např. na http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=sluz_koment.html#biogr.

Portály

Ústav pro českou literaturu AV CR v.v.i.

http://www.ucl.cas.cz/katalog.html

O Bibliografii české literární vědy jsme se již dříve zmínili. Ústav pro českou literaturu však na svých stránkách nabízí i mnoho dalších zajímavých zdrojů. V Slovníku české literatury po roce 1945 (http://www.slovnikceskeliteratury.cz) najdete kromě spisovatelů i hesla věnovaná literárním periodikům. Obsah vychází z tištěných slovníků a je dále revidován a rozšiřován. V databázi CLO - Biografie českých literárních osobností (http://clo.ucl.cas.cz) jsou postupně zveřejňovány životopisné údaje osobností české literatury a informace o jejich profesním zaměření. Digitalizovaný archiv časopisů (http://archiv.ucl.cas.cz/) obsahuje české literární a kulturní časopisy od 19. století do současnosti. Významným projektem je i Česká elektronická knihovna - Plnotextová databáze české poezie 19. a počátku 20. století (http://www.ceska-poezie.cz). Ve formě elektronické knihovny jsou zpřístupněny plné texty prvních vydání básnických textů. Pro vstup do databáze je nutné se zdarma zaregistrovat.

iliteratura - o literatuře v celém světě a doma, Občanské sdružení pro iliteraturu

http://www.iliteratura.cz

Na portálu iliteratura najdete profily českých i zahraničních spisovatelů, články o vydávaných knížkách, jejich recenze, sekci věnovanou jednotlivým světovým literaturám a další informace.

Databáze českého uměleckého překladu po roce 1945, Obec překladatelů

http://www.obecprekladatelu.cz/DUP00.htm

Kromě biografických informací o českých překladatelích zde najdete i podrobnou bibliografii převážné knižních publikovaných překladů. Vyhledávání je možné podle překladatelů nebo jazykových oblastí.

Slovník českých nakladatelství 1849-1949

http://www.slovnik-nakladatelstvi.cz

Autorem Slovníku je PhDr.Aleš Zach. Postupně se ve Slovníku objevují hesla věnovaná profesionálním nakladatelství, knihkupectvím, tiskárnám s nakladatelskou produkcí i tzv. soukromým nakladatelstvím. Autor do Slovníku prozatím nezařazuje ta nakladatelství, která již byla popsána v Lexikonu české literatury.

Databáze českého amatérského divadla

http://www.amaterskedivadlo.cz/

Pokud hledáte informace o osobnostech českého amatérského divadla, jeho historii, souborech nebo přehlídkách je tento portál jedním z míst, které byste mohli využít.

Divadlo.cz, Divadelní ústav

http://www.divadlo.cz

Na portálu naleznete informace týkající se českého (databáze premiér, adresář festivalů, články, zprávy z amatérské scény) i zahraničního divadla. Z portálu je možné začít vyhledávat i databázích vytvářených Divadelním ústavem (např. databáze divadelních inscenací - http://www.divadelni-ustav.cz/inscenace.aspx) nebo využít referenční službu Infoportálu Divadelního ústavu.

Musica.cz, Hudební informační středisko, o.p.s.

http://www.musica.cz

Hudební informační středisko (HIS) shromažďuje dokumentaci o českých soudobých skladatelích, hudebnících, událostech. Mezi výsledky práce HIS patří např. Antologie české hudby (http://www.antologiehudby.cz/), na níž spolupracoval s Divadelním ústavem. Pomocí časové osy si můžeme vybrat časové období, poslechnout hudební ukázky, zobrazit autory, kteří v tomto období tvořili. Další součástí portálu Musica.cz je Databáze skladeb a skladatelů (http://www.musicbase.cz/) české vážné hudby od 50. let 20. století do současnosti.

Hudobné centrum

http://www.hc.sk/src/odi_info.php?lg=sk

Cílem společnosti Hudobné centrum je podporovat slovenskou hudební kulturu. Obdobně jako na portálu Musica.cz i zde naleznete zprávy ze slovenského hudebního života a několik zajímavých databází (Databáza slovenských skladateľov 20. storočia a diel v oblasti vážnej hudby, Zoznam jazzových hudobníkov, Zoznam bluesových hudobníkov, Databáza koncertných umelcov a súborov, Zoznam muzikológov a Databáza hudobných podujatí na Slovensku).

Oborové brány MUS, ART, TECH, KIV

http://mus.jib.cz, http://art.jib.cz, http://tech.jib.cz, http://kiv.jib.cz

Oborové brány MUS (hudba a hudební věda), ART (umění, architektura a příbuzné obory), TECH (technika) a KIV (knihovnictví a informační věda) nabízejí informace o ověřených oborově zaměřených zdrojích, aktuality z oboru, přehledy různých akcí atd. Část zdrojů je možné v prostředí jednotlivých oborových bran i prohledávat.

Catharina

http://www.catharina.cz

Catharina je portál pro teologii, religionistiku a filozofii. Ve volně přístupné části naleznete odborné články, odkazy na příručky a katalogy, prameny a časopisy. Matriály jsou dostupné v plném textu.

Agronavigátor, Ústav zemědělské ekonomiky a informací

http://www.agronvigator.cz

Portál Agronavigátor poskytuje informace z oblasti zemědělství a potravinářství, upozorňuje na informační zdroje z těchto oborů, zveřejňuje informace z oblasti vědy a vzdělávání, EU, Food and Agricultural Organization (FAO) a Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI). Na portálu Agronavigátor můžete využívat i Terminologický slovník pro oblast zemědělství a potravinářství (http://www.agronavigator.cz/ts/) nebo referenční službu Infopult (http://www.agronavigator.cz/ptejte_se.asp).

Econlib

http://www.econlib.cz

Virtuální ekonomická knihovna Econlib je výstupem z grantu MŠMT-LI200007, jehož cílem bylo zajistit zpřístupnění dostupných informačních zdrojů a služeb vědeckým a výzkumným pracovníkům ekonomických oborů. Služby jsou zajišťovány Centrem informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (CIKS) a knihovnou CERGE-EI, jsou přístupné registrovaným uživatelům těchto knihoven a částečně i neregistrované odborné veřejnosti. Kromě katalogů obou knihoven najdete v Econlibu i odkazy na volné zdroje. Součástí portálu je i digitální knihovna Zlatý fond českého ekonomického myšlení (http://www.econlib.cz/zlatyfond/), která zpřístupňuje práce se vztahem k historickému vývoji českého ekonomického myšlení.

Česká geologická služba

http://www.geology.cz

Nabídka portálu České geologické služby (ČGS) je velmi rozmanitá. Kromě již zmíněné Geologické bibliografie zde najdete mapy z geobází a digitálního archivu ČGS, Geologickou encyklopedii, Digitální mapový archiv, informace k aplikované geologii nebo referenční službu Zeptejte se geologa.

Online referenční služby

Řada online referenčních služeb již byla v textu zmíněna (Divadelní ústav, Zemědělská a potravinářská knihovna nebo Česká geologická služba). Dále existuje FyzWeb odpovědna (http://fyzweb.cz/odpovedna/index.php) nebo Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR v.v.i. (http://www.ujc.cas.cz/oddeleni/index.php?page=poradna). Součástí těchto služeb bývá i archiv zodpovězených dotazů, velkou výhodou je, že u zmíněných referenčních služeb na položené otázky často odpovídají odborníci. Další českou online referenční službou je Ptejte se knihovny, do níž se zatím aktivně zapojilo přes 60 českých knihoven. Zapojené knihovny většinou zodpovídají dotazy s pomocí dokumentů a zdrojů dostupných v jednotlivých institucích. Velkou částí odpovědí naleznete v archivu (http://www.ptejteseknihovny.cz/archiv).

Na internetu existuje řada užitečných informačních zdrojů, opominula jsem např. různé mapové aplikace pro zpřístupnění starých map, specializovaných nebo katastrálních map, jazykové slovníky, portály obsahující statistické informace atd. Doufám, že i přesto pro vás bude alespoň jeden z výše uvedených zdrojů zajímavý a hlavně použitelný.

Poznámky

1) KADLEC, Petr. Wikipedie - otevřená encyklopedie. INFORUM 2006 : 12. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 23.-25. května 2006 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2006 [cit. 2009-09-18]. Dostupný na www: <http://www.inforum.cz/pdf/2006/Kadlec_Petr.pdf> . ISSN 1801-2213.
2) Wikipedie: Pět pilířů [online]. Poslední revize 19. 8. 2009 [cit. 2009-09-18]. Dostupný na www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:P%C4%9Bt_pil%C3%AD%C5%99%C5%AF>.
3) BARTL, Zdeněk. Autority a Wikipedie našly společnou řeč. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11. [cit. 2006-11-02]. Dostupný na www: <http://www.ikaros.cz/node/3669>. URN-NBN:cz-ik3669. ISSN 1212-5075.
4) Popis jednotlivých zdrojů vychází z informací uvedených na jejich stránkách, případně z korespondence s jejich tvůrci.

Karolína Košťálová, oddělení referenčních a meziknihovních služeb, Národní knihovna ČR


Obsah

 

SKIP