BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Knihožrouti

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Úvodník

Start do nové knihovnické sezóny -  to byla paráda. Konference Knihovna a architektura s mezinárodní účastí a otevření tří knihoven včetně NTK v největší budově v Česku účelově vystavěné pro knihovnu - to je neopakovatelné.

Bulletin SKIP to pro vás zachytil.
A události se budou hrnout i dále.

Týden Knihoven 2009 včetně vyhlášení státních cen Knihovna roku a Informační počin a vzpomínkově pracovní seminář k patnáctiletému jubileu Klubu dětských knihoven SKIP s vyhlášením výsledků 2. ročníku Kamarádky knihovny. Možná, že činnost některých záhy odměněných knihoven představujeme v tomto čísle, to uvidíme za pár týdnů.

Jistě jste přišli nebo přijdete na další nápady. Ale kdo o nich napíše, když ne Vy sami? Chce to jen trošku času a nemusíte platit ani poštovné.
Ale zpět k tomuto číslu. Uvádí ho blok Portály a databáze (obsahuje na padesát DTB a portálů), tedy tematika, které se Bulletin SKIP věnoval jen velmi příležitostně. Takže mažeme jeden z dluhů. A v dalším čísle smažeme dluh další. Jaký? Čekejte a pak čtěte.

Ladislav Kurka


Obsah

 

SKIP