BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Z dopisů Claudie Luxové, předsedkyně IFLA na období let 2007-2009

I v tomto čísle Bulletinu SKIP upozorňujeme na vybrané části letošního třetího a čtvrtého dopisu (zpravodaje) současné předsedkyně IFLA Claudie Luxové. Dopisy jsou zasílány do elektronické konference IFLA-L a jsou rovněž zveřejňovány na webu IFLA. Odkazy na původní znění dopisů v angličtině najdete v závěrečné části tohoto příspěvku.

C. Luxová čtenářům nejprve formou odkazu na letošní první číslo časopisu IFLA Journal (http://www.ifla.org.sg/V/iflaj/IFLA-Journal-1-2009.pdf) připomněla současnou ekonomickou krizi; dále uvedla také odkaz na prohlášení vydané Mezinárodním komitétem Modrý štít (The International Committee of the Blue Shield, ICBS) jako reakce na zemětřesení, které postihlo region Abruzzo v Itálii (http://www.ancbs.org/index.php?
option=com_content&view=category&id=10&Itemid=20
).

Naopak z pozitivních zpráv zmínila dvě ceny, jež obdržel kongres IFLA, který se konal v roce 2008 v Québeku: jedná se o cenu Fideide od Québecké obchodní komory (Québec Chamber of Commerce, http://www.ccquebec.ca/html/fr/activites/
activite_detail.php?act_id=10255
) a o Velkou cenu québeckého turistického ruchu od Quebeckého úřadu pro turismus (Québec Tourism Bureau).

Předsedkyně IFLA upozornila také na sloučení Federace digitálních knihoven (Digital Library Federation, DLF) s Výborem pro knihovní a informační zdroje (Council on Library and Information Resources, CLIR), a to k 1. 7. 2009 (http://www.clir.org/news/pressrelease/09dlfclir.html).

V souvislosti se spuštěním Světové digitální knihovny (World Digital Library, WDL) zmínila C. Luxová Manifest o digitální knihovně (Digital Library Manifesto), který zpracovala IFLA.

Velmi podstatnou událostí se stalo spuštění nové podoby webového sídla IFLA v dubnu 2009 (http://www.ifla.org/en/news/welcome-to-the-new-ifla-website). Z pohledu C. Luxové, která působí nejenom jako předsedkyně IFLA, ale také jako ředitelka Ústřední a zemské knihovny Berlína (Zentral- und Landesbibliothek Berlin, http://www.zlb.de/) je pak významným počinem také schválení výstavby nové budovy pro tuto knihovnu.

Použité zdroje:

P.S.: V neposlední řadě doplňme i upozornění na výsledky voleb předsedy IFLA - zvolenou budoucí předsedkyní (President-elect) pro období let 2009-2011 a předsedkyní pro období let 2011-2013 se stala Ingrid Parentová z Kanady (http://www.ifla.org/en/news/results-of-the-election-of-president-elect-2009). Proběhly i volby Řídícího výboru IFLA (IFLA Governing Board), jejich výsledky najdete na adrese http://www.ifla.org/en/news/2009-ifla-governing-board-election-results.

Linda Skolková

Obsah

 

SKIP