BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

SKIP poprvé na půdě EBLIDA

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se stal členem EBLIDA (Evropské kanceláře knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení - http://www.eblida.org)  v roce 2008. Došlo k tomu zejména díky velmi vstřícnému přístupu této organizace prosazující zájmy knihovnické a informační obce v orgánech Evropské unie.

Na prvním zasedání Rady EBLIDA po přijetí SKIP (17. v celkovém pořadí), jež se konalo ve Vídni dne 7. května 2009, zastupoval náš Svaz předseda Komise pro zahraniční styky Z. Matušík. Na zasedání byl prezidentem EBLIDA zvolen opět Gerald Leitner, jednatel Svazu veřejných knihoven Rakouska http://www.bvoe.at/ a zvolen nový výkonný výbor http://www.eblida.org/index.php?page=executive-committee . Z členů výkonného výboru je v naší knihovnické obci patrně nejznámější německý kolega Klaus-Peter Böttger, nový pokladník. Ten také ve výboru vystřídal další - rovněž u nás známou - osobnost německé knihovnické a informační scény, kolegyni Barbaru Lison, která ovšem zůstává v čele Expertní skupiny kultura a informační společnost http://www.eblida.org/index.php?page=egcis. Další expertní skupiny rovněž vedou kolegové, již po dvou funkčních obdobích nemohli být dále zvoleni do výkonného výboru - Toby Bainton, tajemník prestižní britské Společnosti knihoven vyšších odborných škol a národních a univerzitních knihoven (SCONUL - http://www.sconul.ac.uk/) stojí v čele Expertní skupiny pro informační právo http://www.eblida.org/index.php?page=ceg---copyright-expert-group, předsedaSpojené expertní skupiny EBLIDA a LIBER pro digitalizaci a on-line zpřístupnění http://www.eblida.org/index.php?page=jegdo se představil jako nadcházející generální ředitel Královské knihovny (nizozemské národní knihovny) http://www.kb.nl/red/organogram/directie/directie-en.html .

Zasedání Rady EBLIDA předcházela dopolední jednání expertních skupin EBLIDA. Zúčastnil jsem se setkání členů Expertní skupiny pro informační právo. Podílet se na práci této skupiny průběžně by bylo zajímavé a nepochybně i přínosné. Pro SKIP je ovšem možnost takovou účast zajistit mimo reálné možnosti - skupina se setkává několikrát ročně v různých koutech Evropy.

V pátek 8. května se pak ve Slavnostním sále dřívějšího sídla vídeňské univerzity (nyní sídla Rakouské akademie věd) konala konference pořádaná společně EBLIDA, NAPLE Forum (Fórum národních instancí pro veřejné knihovny - http://www.naple.info/), Svazem veřejných knihoven Rakouska a Sdružením rakouských knihovnic a knihovníků http://www.univie.ac.at/voeb/php/ na téma Knihovní politika pro Evropu http://www.conference.bvoe.at/. Na reprezentativním fóru se sešlo přes 180 účastníků z více než 30 evropských zemí. Jak bylo v úvodu jednání s odkazem na přítomnost vrcholných představitelů mezinárodních a národních knihovnických organizací i zástupců Evropské komise (s jistou parabolou) řečeno, v sále, který byl svědkem vystoupení velikánů ducha rakouské-evropské vzdělanosti a kultury, se sešly špičky současné "knihovnické Evropy".

Na závěr celodenního maratónu (prezentace většiny vystoupení jsou k dispozici na webu Svazu veřejných knihoven Rakouska http://www.conference.bvoe.at/presentations.html?
PHPSESSID=c812f15ff8fa4576f290b6103ec8fad8
) byla přítomnými přijata Vídeňská deklarace, jejíž český překlad se uvádí níže. Význam potenciální Bílé knihy "Veřejné knihovny ve znalostní společnosti", k jejímuž zpracování představitelé evropské knihovnické obce Evropskou komisi vyzvali, by nebyl zdaleka jen formální: je zřejmé, že v podmínkách, kdy je v řadě míst obtížné získat dostatek zdrojů na rozvoj veřejného knihovnictví, by možnost odvolat se na doporučení takovéhoto autoritativního dokumentu mohla sehrát důležitou roli.

Sobotu 9. května strávila velká část účastníků na exkurzi nejen knihovnické - já jsem se však k nim mohl připojit pouze na prohlídku Hlavní knihovny Vídeňských veřejných knihoven (Wiener Büchereien) - pozoruhodné stavby "posazené" přímo na stanici metra (a přesto jím neovlivňované jinak než tím, že k ní zajišťuje velmi výhodné dopravní spojení).

Zdeněk Matušík

Oficiální anglické znění je dostupné na URL http://www.conference.bvoe.at/docs/Vienna_Declaration.pdf .

Obsah

 

SKIP