BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Světový den knihy a světové město knihy 2009

Světová organizace UNESCO každoročně vyhlašuje 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv. Tento den je určen oslavám knih a čtení a slaví se ve více než 100 zemích po celém světě. Světový den knihy a autorských práv je zaměřen především na propagaci knih a stal se největší každoroční oslavou nejen knihoven, ale i vydavatelů, knihkupců a dalších zúčastněných subjektů, kteří společně pracují na podpoře čtení pro lidi všech věkových kategorií. Tento svátek slaví všechny organizace a lidé, kteří věří, že podpora čtení a knih může lidem pozitivně změnit život. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se již v roce 2008 snažil v masovějším měřítku inspirovat veřejné knihovny širokou nabídkou akcí, které pořádají knihovny v celém světě, aby se k oslavám připojily. Výzva se setkala se značným zájmem ze strany českých knihoven a zajímavé akce pro rok 2009 připravilo více než 50 knihoven.

Městská knihovna Radnice uspořádala akci - Kdo bydlí ve vaší knihovně 23. dubna.  Autorské čtení Pavla J. Hejátka se konalo v Městské knihovně a Informačním centru Ždírec nad Doubravou. Od Noci s Andersenem, pojďte s námi do pohádky byl připravený pořad pro děti mateřské školy v Místní knihovně Běchovice. Městská knihovna Hranice inzerovala akci Čtení nás baví. V Městské knihovně Klatovy jste se mohli přesvědčit, že knihy jsou stále s námi v pořadu Od minulosti k budoucnosti. Odpoledne s pohádkami H. Ch. Andersena spojené s výstavou pohádkových knih zajistila Obecní knihovna Staříč. Dějiny udatného českého národa a pár bezvýznamných světových událostí jste mohli obdivovat v Knihovně Petra Bezruče v Opavě. Jihočeská vědecká knihovna nabízela k 23. dubnu pro své uživatele Zábavný den v knihovně. Nocování v knihovně spojené s různými literárními i pohybovými soutěžemi pro nejvěrnější malé čtenáře a čtenářky připravila Obecní knihovna Husinec.

Den s knihami nakladatelství Thovt a jiné doprovodné akce (prodejní výstava, malování, burzy, povídání s knihami i o nich) se uskutečnil v Městské knihovně v Sezemici. Městská knihovna Dačice připravila lákavý program pro dětské čtenáře - Horory, čarodějnice a dobrodružství - z knihy Zuby nehty čte jedna z autorek Zuzana Frantová. Výtvarnou soutěž s názvem Čte celé město organizovala Městská knihovna Rakovník. První kutnohorský jarní knižní týden jste mohli navštívit v Městské knihovně v Kutné Hoře. Šestý ročník přehlídky vypravěčů s názvem Čteme všichni, vypráví jen někdo, se konal letos na počest Františka Nepila v Městské knihovně A. Marka Turnov. Autorské čtení z knihy Pavučina slov a prezentaci autorů publikujících na internetu pořádála Městská knihovna Čelákovice. Pro velký úspěch Noci s Andersenem pořádala opakování této akce Městská knihovna Jablonné v Podještědí. "Hledat své kořeny" jste mohli spolu s Městskou knihovnou Vratimov.

Městská knihovna Tábor připravila se studenty místního gymnázia pořad Shakespearova hodina - scénické čtení ze Sna noci svatojánské. Na autorské čtení Petry Braunové z knihy Pozorovatelka jste se mohli vydat do Městské knihovny Šumperk, která 23. dubna pořádala opět Dobročinnou dražbu na závěr cyklu Když bariéry nejsou překážkou. Prezentaci knih z nakladatelství Fragment spojené s veřejným čtením organizovala Obecní knihovna Františka Pravdy. Vázat knihy jste se mohli naučit na workshopu v Městské knihovně v České Třebové. Knihovna M.J.S. ve Žďáru nad Sázavou pořádala autorské čtení Markéty Hejkalové. Pravdova knihovna Jarošov nad Nežárkou lákala na akci Mateřinka v knihovně. Děti ze základní školy vzdělával pořad Život dětí v různých dobách v Místní knihovně v Jevišovicích. Pohádkové hádanky knižní víly Knihomíly - soutěž pro dětské čtenáře, Okno do pohádky - malování oblíbených pohádkových postav s následnou výstavou hotových pohádkových okýnek pro žáky 1. třídy ZŠ připravila Městská knihovna Janovice nad Úhlavou.

Maratón čtení 2009 pořádala Městská knihovna Hlučín. Besedu ke knize Miroslava Adamce Jak se dělá scénář a Sluneční hroch Oranžoch připravila Knihovna města Mladá Boleslav. Obecní knihovna Pavlovice u Přerova zajistila svým uživatelům autorské čtení J. Máry - Na rovníku na vozíku. Přednáška Dějiny Evropy-Evropa ve stínu Avarů, Arabů a Franků se uskutečnila pro čtenáře Městské knihovny Znojmo. S historií Jindřichova Hradce se mohli na besedě seznámit uživatelé městské knihovny. Jarní probouzení - čtení a povídání pro děti MŠ, výstava faksimile Kodexu Vyšehradského - to vše bylo připraveno v Městské knihovně B.Němcové Domažlice. Na Toulky českou minulostí - besedu s Josefem Veselým a Jaromírem Ostrým, autory úspěšného pořadu Českého rozhlasu vás zvala Knihovna J. Mahena v Brně. Beseda se spisovatelem a záhadologem Otomarem Dvořákem se uskutečnila v Městské knihovně Beroun. V této knihovně také rozdávaly kolegyně papírové květiny čtenářům - prvotní nápad slavit tento den má totiž svůj původ ve španělské Katalanii. 23. dubna se zde oslavuje svatý Jiří a daruje se růže každému, kdo si koupí knihu. A připomíná se také symbolické datum pro literaturu, neboť tohoto dne roku 1616 zemřely takové významné osobnosti světové literatury, jimiž byli např. Miguel de Cervantes y Savedra, William Shakespeare nebo Inca Garcilaso de la Vega.

Světová organizace UNESCO uděluje od roku 2001 titul Světové město knihy jako uznání kvality programů na podporu čtení v daném městě. Prvním oceněným městem byl v roce 2001 Madrid a UNESCO se rozhodlo tento titul udělovat každoročně. UNESCO každý rok vyzývá mezinárodní asociace vydavatelů, knihkupců a asociace knihovníků, aby nominovaly jedno město s nejlepšími projekty na podporu četby a knih. Žádost podává starosta města komisi UNESCO a tato komise hodnotí rozsah a kvalitu činností jednotlivých kandidátů. Důležité je také v jakém rozsahu se do akcí města zapojí spisovatelé, nakladatelé, knihkupci a knihovny. Pro rok 2009 bylo vybráno hlavní město Libanonu Bejrůt. V Bejrůtu se uskutečnila celá řada zajímavých akcí s podporou ministra kultury Libanonu Tammama Salama, starosty Bejrůtu Abdela Mun'im Arisse a slavnostní prezentace Bejrůtu jako Světového města knihy se zúčastnil i prezident Generální konference UNESCO Georges  Anastassopoulos a předseda výkonné rady UNESCO  Olabiyi Babalola Joseph Yai.

Bejrůt byl vybrán jako deváté Světové město knihy pro svoji bohatou kulturní činnost, aktivity v oblastech podpory literatury a četby. Před Bejrůtem nesla toto významné ocenění města Madrid, Alexandrie, New Delphi, Antverpy, Montreal, Turín, Bogota a Amsterodam. Plány Bejrůtu v oblasti kulturních aktivit jsou v celé oblasti Středomoří výjimečné a ambiciózní. Město vypracovalo strategii a plán akcí, kde hrají knihy důležitou roli v kreativitě mladých lidí a růstu vzdělanosti. Toto ocenění je prestižní a pro rok 2010 již bylo Světové město knihy vybráno - je jím slovinská Lublaň. Věřím, že i v České republice by se našlo město, které by o toto prestižní ocenění mohlo usilovat, několik kandidátů mám ...

Obsah

 

SKIP