BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

Zahraniční styky

Studijní pobyty

Komise SKIP pro zahraniční styky schválila kandidaturu na studijní pobyty v rakouských knihovnách dvou kolegyní - shodou okolností(?!) obě jsou z regionu 09 (Velká Morava):

Ve vědecké knihovně - kol. Martina Machátová, ve veřejné knihovně - kol. Jana Sikorová.

Z. Matušík, předseda KZS

Obsah

 

SKIP