BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

V regionech

SEVERNÍ MORAVA

SKIP 10 hlásí

Stalo se již tradicí, že náš regionální výbor MS a Ol. kraje pořádá na rozhraní měsíce dubna a května zájezd pro své členy. Letos byly cílem naší cesty východní Čechy, jejich knihovny, krásná příroda a kulturní památky.

Počásí nám přálo, špatnou náladu nechali účastníci zájezdu doma, takže vše bylo v pohodě. Svědčí o tom i báseň seniorky Jany Staníkové z Frenštátu pod Radhoštěm. Protože jsem přesvědčena, že trocha poezie nikoho nezabije, mají mít čtenáři tohoto Bulletinu možnost dozvědět se více v připojených verších.

J. Biolková

Bylo-li hůř, teď bude líp,
na cesty vydal se po roce SKIP.
Všechno je zase tuze nové,
čeká nás knihovna v Hradci Králové,
v náchodské hostina, prostorů prohlídka,
na město z oken překrásná vyhlídka, zvláště pak z pracovny doktora Suchého,
musela tam jsem vzpomenout na něho.

 Není to žádná fáma,
že v autobusu seděla jsem sama,
nebi vzdala za to plno díků,
no nakonec souseda měla jsem z MěK Jeseníku.
Pohledný muž, to je sicher,
ředitel toť její - Miloš Richter.Takže zas vzdávám nebi dík,
je zábavný společník, bývalý důstojník.

V Náchodě nocleh "Zimní stadión",
na chodbách samý ruch a shon,
párek a pivo v tamní restauraci,
někteří ale měli ještě "práci",
určitě nebyli sami,
kdo městem prošel po stopách Smiřického Danny.

 Další den všichni líbali se honem
důkladně a vášnivě pod kvetoucím stromem.
Tralala, tralala, za to pak byla pochvala.
Hudba vesele k tomu hraje,
vždyť dneska zrovna je prvního máje,
až je mi z toho trochu nanic,
zvlášť v půvabném Hrádku u Nechanic.

 Kolem sebe se rozhlédni,
rytířský sál či salón hudební,
taky lovecký a kuřácký,
provází nás rytíř junácký,
student, skoro chlapeček,
jménem Lukáš Janeček.

 Pak Dana volá: "Člověče, pohni
,čeká nás akvárium sladkovodní.
"Nálada nesmí být nemastná, neslaná,
by nespolkla nás nenasytná piraňa.

 Nejvíce ale hezká
je exkurze vamberecká!
Krajky, utkané ženskýma rukama,
škoda, že už je prohlídka za náma.
Pak do autobusu vlétli jsme znova,
hurá  na pevnost u Dobrošova!
My těšíme se velice,
že třeba bude tam střelnice.
Potom najednou chybělo nám slov,
tak mile překvapil nás Dobrošov.

 Určitě nespolykali jsme tolik prachu,
jako druhá parta ve skalách Adršpachu.

 A  večer kavárna Slávie,
kde každý si pochutná a rád se napije.
Někteří, jímž se chtělo,
mučili na bowlingu své unavené tělo.

 Poslední den a nevím,
komu vzdáti dík,
že konečně na program přišel Jeseník.
Knihovna útulná a vřelé přijetí,
že se nám vůbec nechtělo odjeti.

 Čeká nás ale jeskyně v Horách Zlatých,
už se moc těšíme, lidé zlatí.
Kamenné stěny zprava i zleva,
o účincích léčebných promlouvá paní Eva
i další přednašeč sympatický,
nejsou průvodci takoví vždycky!

Ač neradi, nastoupili jsme zpáteční cestu, na pběd do Krnova, pak každý ke svému městu.

Končím zas slovy děkovnými: "Bohu buď za to dík, že ještě a stále jsem srdcem  k n i h o v n í k !"

Škola naruby

Projekt Škola naruby vychází ze skutečnosti, že děti si velice rády hrají na školu a Klub dětských knihoven SKIP 10 pro děti připravil speciální deníčky. Do nich musí rodiče, sourozenci, prarodiče nebo jiní dospělí zapisovat, co svému dítěti četli a jak dlouho. A dítě jim podepíše, že je to pravda. Do projektu je v současné době zapojeno 83 knihoven z celé České republiky!

Pro knihovny bylo dosud vytištěno 8 000 deníčků, které byly distribuovány do knihoven i základních škol Městskou knihovnou v Českém Těšíně. Pro velký zájem bude v tomto projektu Klub dětských knihoven SKIP10 pokračovat i v roce 2009 a 2010 a každá knihovna, která má zájem o deníčky (cena Deníčku pro rodiče a děti činí 13 Kč) pro své dětské uživatele může nahlásit jakékoliv množství do 30.9.2009 na adresu:

Jana GALÁŠOVÁ
Městská knihovna Český Těšín
Ostravská 67, 737 01 Český Těšín

Obsah

 

SKIP