BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

V regionech

REGION 06

První pololetí

Také letos jsme dodrželi tradici a jako každoročně zajistili pro členy SKIPu vstupenky na knižní veletrh. 3. června jsme uskutečnili zájezd do Prahy, navštívili knihovnu v paláci Kinských a knihovnu Uměleckoprůmyslového musea. Rádi bychom i touto cestou poděkovali Mgr. Veverkové z Národního muzea, která nám podala podrobný a zasvěcený výklad o historii a fondech knihovny paláce Kinských. Nemenší dík patří i PhDr. Okrouhlíkové z knihovny Uměleckoprůmyslového musea za její přednášku nejen o knihovně, ale i o sbírkách Uměleckoprůmyslového musea.

Knihovna Uměleckoprůmyslového muzea

A. Tománková

Obsah

 

SKIP