BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

V regionech

VELKÁ MORAVA

Uděleny čestné tituly
Velkomoravský knihovník

"Díky za všechno, bylo to super a mělo to úroveň . Bylo mně v Brně mezi vámi dobře."

Těmito slovy vyjádřila stručně avšak nanejvýš výstižně a od srdce své pocity čerstvá držitelka čestného titulu Velkomoravský knihovník, který byl 12. května 2009 udělován v našem regionu již potřetí.

V letošním roce ocenění převzali:

Jaroslava Škoulová, ředitelka Městské knihovny Kyjov, do které nastoupila před více než 40 lety, přesně 1. září 1967, což samo osobě je obdivuhodné. Přičteme-li k dlouhému výčtu jejich přínosů profesních i její osobní vlastnosti, vychází nám obrázek živé temperamentní osobnosti, výborné kamarádky a člověka, který nezkazí žádnou legraci. Zároveň však je neúnavnou hnací silou mnoha nových nápadů a aktivit. A také člověka, pro kterého je členství v profesním spolku nejen ctí, ale také nenahraditelným prostorem pro realizaci profesních zájmů i přátelství.

(Jaroslava Škoulová začala po absolvování Střední knihovnické školy v Brně pracovat v kyjovské knihovně jako pracovník v oddělení pro děti, kde měla na starosti KVČ pro předškolní věk a mládež. Později působila jako metodik v MěK Kyjov, která byla střediskovou knihovnou a spravovala ca 15 knihoven. Od roku 1986 působí ve funkci ředitelky MěK Kyjov , kterou zastává dodnes. Do konce roku 2002 spadala MěK Kyjov pod Okresní knihovnu Hodonín v rámci budování celookresního systému. V září 1988 byla předána do užívání nová účelová třípodlažní budova nové knihovny. Knihovna začala v nových vyhovujících prostorech realizovat přednáškovou činnost zaměřenou nejen na literární témata, ale také zaměřenou na alternativní medicínu, byliny, lékařství a esoteriku, tuto činnost stále rozvíjí a dnes má již stále místo v kulturních akcích města Kyjova. Od roku 2003, po zrušení okresu se Městská knihovna Kyjov osamostatnila a stala se příspěvkovou organizací města Kyjova s právní subjektivitou. Knihovna se stala komunitním centrem pro velkou část kulturní činnosti v  Kyjově( práce se čtenářem, besedy, přednášky, křty knih, představování čestných občanů pod záštitou města, spolupráce se zrakově postiženými občany(v knihovně je oddělení pro nevidomé a slabozraké

Ve SKIP pracuje Jaroslava Škoulová po jeho obnově po roce 1989. Stala se jeho členkou a byla zvolena do oblastního výboru SKIP. Z rodiných důvodů se musela po 2. volebním období vzdát práce ve výboru, ale členkou SKIP zůstala dodnes).

Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., dlouholetý ředitel Moravské zemské knihovny v Brně a zakládající člen SKIP převzal ocenění s úsměvem, zpočátku možná trochu tajuplným, který však postupně vykrystalizoval v dobrou náladu.

( Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., rodák z Lysic na Blanensku, absolvoval Střední knihovnickou školu v Brně a pracoval v Krajské knihovně v Jihlavě, v knihovně Státního archivu v Brně a od roku 1969 ve Státní vědecké knihovně v Brně. V roce 1968 dosáhl doktorátu filozofie (a stal se v roce 1972 ředitelem Univerzitní knihovny), v  roce 1980 titulu kandidáta historických věd (a stal se ředitelem Státní vědecké knihovny) a v roce 2004 se stal docentem českých dějin (to už byl ředitelem Moravské zemské knihovny).

Knihovníci ho znají nejen jako ředitele knihovnické instituce, ale i jako důsledného a pracovitého bibliografa. Je však i autorem prací z dějin knihoven a z teorie knihovnictví a prací o Brně. Řada prací se týká Jihomoravského kraje a celé Moravy a Slezska. Vyvrcholením jeho soupisných prací je edice Česká retrospektivní bibliografie (dva svazky Noviny ČR 1919-1945 a čtyři svazky Časopisy ČR 1919-1945). V roce 1994 připravil projekt stavby velké moderní vědecké knihovny. O tom napsal publikaci Stavba Moravské zemské knihovny v Brně: Knihovna pro 21. století: 1998-2001 (1998) a Moravská zemská knihovna v Brně: národní poklad: moderní architektura (2001).

Od roku 1987 je šéfredaktorem čtvrtletníku Duha (Informace o knihách a knihovnách z Moravy). Je také spoluzakladatelem největší knihovnické "sešlosti" - knihovnické konference "Knihovny současnosti" a Sdružení knihoven České republiky, jehož byl předsedou. Jaromír Kubíček v roce 2007 navrhl další projekt, který se začal - opět pod jeho vedením - realizovat, a  to Slovník českých knihovníků. Dlouhá léta spolupracuje s Muzejní a vlastivědnou společností v Brně a od roku 2006 je jejím předsedou, podílí se např. na zpracovávání a vydávání ediční řady Vlastivědy moravské. A mohli bychom pokračovat ... podívejte se ale raději do časopisu Duha 1/2008).

PhDr. Miloš Kvapil, od roku 1997 do března letošního roku ředitel Městské knihovny v Prostějově, člen RV SKIP 09 a v předchozích obdobích člen předsednictva SKIP, laureát Ceny českých knihovníků 2007 udělované SKIP. A  také čerstvý držitel Ceny města Prostějova. Vtipný glosátor dění nejen knihovnického či skipového, všem dobře známý MQ se právě z důvodů přebírání prostějovského ocenění kolegia nezúčastnil a cena mu bude předána při další příležitosti.

(niv)

Obsah

 

SKIP