BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

Z ústředních orgánů

Z předsednictva VV SKIP 19.3.2009

Bude či nebude navýšena dotace VISK? Pokyny pro dotace - vyúčtovávat průběžně a správně. Bude připravena názorná ukázka vzorového vyúčtování. Adresáře SKIP jsou málo a špatně aktualizovány! Bude vytvořen náborový leták SKIP. Začínáme hovořit o novém logu... Letos skoro 800 spacích míst s Andersenem! Začíná příprava letošního podzimního zájezdu knihovníků. Tentokrát na "sever". Valná hromada SKIP 2010 - Vyškov? Návrhy na obsah odborné konference? Kniha mého srdce - detaily stále nejsou zcela jasné, hlasování se blíží. Pro zaregistrovaných přes 7 stovek knihoven bude spuštěna elektronická konference.

Z předsednictva VV SKIP 9.4.2009

 • Navýšení dotace VISK stále ve hře.
 • Návrh zrušení platové třídy č. 6 pro knihovníky patrně nebude akceptován.
 • Kol. Giebisch představil výroční zprávu SKIP 2008, kam byly zapracovány dílčí připomínky.
 • Řešíme: náborový leták SKIP, nové logo SKIP, vizitky SKIP, aktualizaci členské základny, studijní zájezd do severských knihoven, valnou hromadu SKIP 2010, Knihu mého srdce
 • Na 17. zasedání Rady EBLIDA dne 7. května 2009 do Vídně pojede, zasedání a následné konference se zúčastní kol. Matušík. (viz. zpráva na str. - pozn. red.)

Z předsednictva VV SKIP 11.5.2009

 • Dotace na projekty v programu VISK nebude ze strany MK ČR navýšena.
 • Kol. Giebisch připravil
  • výroční zprávu SKIP 2008, která bude vystavena na webu SKIP.
  • aktualizovaný seznam všech institucionálních členů SKIP - bude na ebu.
  • 3 návrhy náborových letáků pro SKIP pro kolektivní i individuální zájemce, který bude dále připomínkován.
  • návrh soutěže k zajištění log pro jednotlivé akce SKIP - Týden čtení, Den pro dětskou knihu, aktualizace loga Týdne knihoven. Soutěž byla vyhlášena, ale zatím nejsou žádní zájemci o tvorbu log.
  • návrh Spisového, archivního a skartačního řádu, který zaslal k připomínkování.
 • Valná hromada SKIP 2010: probíhají intenzivní přípravy. Spolupořadatelem bude Knihovna K. Dvořáčka ve Vyškově kol. Raškou v čele.
 • Kniha mého srdce - info k hlasování 2.kola.
 • Pracuje se na Státní informační politice 2009-2014 a je nutné připravit novou Koncepci knihoven do roku 2014.

Z  VV SKIP 4.6.2009

 • Alespoň kulatá jubilea se musí připomínat. Náš nejvyšší slaví! PhDr. Vít Richter  má neuvěřitelnou šedesátku. Gratulujeme!
 • Knihovna roku 2009: Běží krajská kola. Připravuje se ústřední komise. V červnu bude uveřejněna výzva k podávání návrhů na udělení ceny v kategorii Významný informační počin.
 • Výkonný tajemník Roman Giebisch vystoupil s provokativní prezentací Co je SKIP?
 • Je nutné nepropást v Týdnu knihoven závěr Knihy mého srdce! Happening bude ve Vsetíně v pátek 2.10.2009.
 • Valná hromada SKIP v roce 2010 bude ve Vyškově, pokračují přípravy.
 • Projekty: 2010 - na podávání bude speciální ebový formulář bez možnosti obměny kolonek. Výhledově je ale velmi sporné, zda granty vůbec budou.
 • Rok 2010 je 200 výročí K.H.Máchy - celoroční aktivity  - vymýšlet a zasílat nápady, co by se dalo... a nutno vymyslet motto!
 • Letošní zájezd na "sever" - do prázdnin bude v konferenci bližší info. Plánuje se navštívit knihovny nejen veřejné.
 • Kamarádka knihovna se uskuteční až v září.
 • Knihovnický stolní kalendář 2010 - aktivity na podporu četby a čtenářství.
 • Grand Biblio v září bude věnováno podpoře dětského čtenářství a dětským knihovnám.
 • Zprávy ze zahraniční spolupráce, sekcí a regionů.

Z předsednictva VV SKIP 17.6.2009

 • Dosud nebyla ze strany MK ČR vyhlášena cena Knihovna roku, což by mohlo být problematické pro kategorii B - Informační počin.
 • Týden knihoven 2009 proběhne s mottem Knihovna mého srdce s cílem maximálně využít mediální kampaně Kniha mého srdce, která bude vrcholit ve stejném termínu. Je nutné tuto příležitost beze zbytku využít!
 • Do soutěže o loga Týdne knihoven, Týdne čtení a Dne pro dětskou knihu se přihlásili 3 zájemci. Jejich návrhy zřejmě nebudou to "pravé ořechové"...
 • Hledá se téma odborné konference, která bude součástí Valné hromady SKIP 2010 v Knihovně K. Dvořáčka ve Vyškově.

Členové Frankofonního klubu SKIP se ve čtvrtek dne 14. května 2009 sešli - v letošním roce už po šesté - na Výstavišti na mezinárodním knižním veletrhu "Svět knihy 2009".  Setkání bylo zasvěceno kromě přátelského popovídání především seznámení s novinkami prezentovanými ve stánku francouzských nakladatelství ve střední části Průmyslového paláce.

Ti, kteří nespěchali, se později odpoledne zúčastnili také slavnostního předávání již čtvrté Ceny za překlad, kterou uděluje Francouzské velvyslanectví v ČR v rámci programu F. X. Šalda. Cena byla letos přejmenována na počest nedávno zemřelého básníka a překladatele na Cenu Jana Vladislava. Francouzský velvyslanec, Jeho excelence pan Charles Fries, ji předal v sále "Rosteme s knihou" v pravém křídle Průmyslového paláce letošní laureátce - paní Heleně Beguiviunové.          

Obsah

 

SKIP