BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

O francouzském a sportovním střihu

Věra Škraňková po vystudování nastoupila v roce 1972 do okresní (dnešní městské) knihovny v Náchodě a pracuje zde s dvouletým přerušením dosud. V době přerušení pracovala jako vedoucí městské knihovny v Polici nad Metují a toto zaměstnání jí vyneslo asi jako jediné české knihovnici byt. Dnes má na starosti v knihovně regionální funkce. Věra Škraňková je dlouholetou předsedkyní regionálního výboru Východní Čechy a hovoří s ní za redakci (R) Ladislav Kurka.

Věra Škraňková

R: Začnu rozhovor netradičně. Oba jsme skauti, přece jen bychom si měli začít tykat.

Š: Totéž jsem chtěla navrhnout já Tobě.

R: Takže dohodnuto. Jak dlouho jsi ve funkci předsedkyně regionálního výboru Východní Čechy?

Š: Od roku 1995.

R: A pořád Tě to baví?

Š: Nejhorší je to, že mne to pořád baví.

R: Jsou situace, kdy Tě to nebaví?

Š: Takové situace moc dobře znám. Ne, že by se dlouho připravovaná akce nepovedla, ale setká se s nečekaně malým zájmem. Tak tomu bylo např. vloni v květnu, kdy jsme věnovali mnoho úsilí přípravě semináře Krajem Devatera pohádek. Akce, věnovaná jubileu Karla Čapka. Nakonec účast zachraňovaly kolegyně až z Teplic v Čechách. Ale ti, co přišli byli spokojeni. Akce byla dvoudenní, sešli jsme se v Malých Svatoňovicích, vyslechli přednášku Aleše Fetterse Čapci pohádkáři a zúčastnili se nonstop čtení z díla sourozenců Čapkových. Druhý den jsme se vypravili na Hejšovinu, kde měl svou sluj kouzelník Magiáš. Tam jsme se sešli s polskými kolegyněmi a strávili příjemný den turistikou, vyprávěním o Čapkovi, čtení a knihovnách.

R: Akce RV mají francouzský a sportovní střih. Můžeš to vysvětlit?

Š: Za sportovní jak Ty říkáš střih může kolegyně Táňa Čejková, která je přímo rozenou sportovkyní a zdolala i Huascarán, což je veliký horolezecký výkon. Sama iniciovala řadu akcí a my v tom teď pokračujeme. A souvisí to jistě i s literárními vycházkami a výlety, ke kterým náš kraj přímo vybízí. A francouzský střih? Za to mohu především já. Na gymnáziu jsem měla francouzštinu a mám vztah i k francouzské literatuře a kultuře. Přerostlo to až do zájmu navštívit některé vyhlášené francouzské kraje jako jsou Provence a Bretaň - a vzala jsem sebou 45 lidí nejen z našeho regionu. V roce 2005 to bylo do Provence, loni do Bretaně. Pro velký úspěch pokračujeme v Bretani po nové trase a zájezd je obsazen. Samozřejmě navštěvujeme knihovny, takže bys řekl že tyto zájezdy mají knihovnický střih.

R: Tak uveď ještě nějakou úspěšnou sportovní akci.

Š: Každý rok vyhlašujeme přechod Jestřebích hor na běžkách. K radosti některých bývá málo sněhu, ale letos se nám to vydařilo. Výborně nám vyšlo i cyklistické putování krajem Boženy Němcové. To se k nám přidaly i  kolegyně ze Semil, které jsou již v libereckém regionu.

R: Jak pracuje RV na ploše bývalého Východočeského kraje?

Š: Jde to. Dnes náš region po reorganizaci krajů zasahuje do tří krajů (Královéhradecký, Pardubický a Severočeský), vlastně do čtyř, protože u  nás máme i členy z bývalého havlíčkobrodského okresu. Snažíme se, aby v RV byly zastoupeny po jednom členovi všechny okresy.

R: A jak tedy RV při takhle složité struktuře pracuje a jak je to s plněním úkolů?

Š: Scházíme se v průměru 3x ročně a 1x na valné hromadě regionu většinou v Hradci. Když máme v regionu novou knihovnu, uspořádáme tam výjezdní zasedání. Tak jsme již byli v Pardubicích, Náchodě, Polici nad Metují, Svitavách. O některé činnosti se starají trvale pověřené členky: Iveta Novotná z Chrudimi má na starosti klubko, valné hromady, vzdělávací činnosti zajišťují členky z Knihovny města Hradce Králové, Vesnici roku v Pardubickém kraji Jana Kalousková, v  Královéhradeckém já. Jana Sehnalová nás zve do Rtyně v Podkrkonoší za sportem, Jana Kroulíková z Litomyšle byla pověřena propagací v  tisku. A s plněním úkolů je spokojenost. Abychom těch úkolů měli více, Bobina Blažková zakládá Senior klub.

R: Tak tu aktivitu paní Blažkové vzhledem k mému věku velmi vítám (vyřiď jí to), protože si myslím, že je to takový chytlavý nápad a že se brzy rozšíří do dalších krajů, první už máme na severní Moravě. Teď z jiného džbánku. Jsou všechny významné knihovny v regionu institucionálními členy SKIP?

Š: Jsou, poslední se přihlásila fakultní knihovna lékařské fakulty v Hradci.

R: Je v regionu ještě potenciál na získání nových členů?

Š: Potenciál by byl, jen nevím, kdo je přesvědčí.

R: Máš nějaký vzkaz pro předsedkyně a předsedu dalších regionálních výborů?

Š: Všechny srdečně zdravím.

Obsah

 

SKIP