BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

Aktualita - Světový kongres IFLA v roce 2012 v Praze zřejmě nebude

Generální tajemnice IFLA paní Nicholson oslovila SKIP s nabídkou na uspořádání The World Library and Information Congress in Prague in 2012. Tato nabídka byla velmi překvapující, protože SKIP ani žádný jiný subjekt z České republiky v posledním období nepodal žádost na kandidaturu na uspořádání světového kongresu. Přesto se jedná o nabídku velmi atraktivní, které by mohla zvýšit prestiž českých knihoven v doma i v zahraničí. SKIP se proto snažil neprodleně zjistit stanovisko nejdůležitějších knihoven, sdružení a institucí. Stanovisko ředitelů největších knihoven v ČR, Sdružení knihoven i  Asociace knihoven vysokých škol k  uspořádání kongresu bylo z větší časti kladné a pozitivní.

Rozhodující ale bylo stanovisko dvou nejdůležitějších možných garantu kongresů. Národní knihovna ČR konstatovala, že nemůže převzít garanci za pořádání kongresu, protože v roce 2012 bude v jejím sídle v Klementinu probíhat rozsáhlá rekonstrukce celého objektu. Z hlediska Národní knihovny ČR je možné uvažovat o kongresu někdy po roce 2014. Ministerstvo kultury sdělilo, že s ohledem na současnou politickou a finanční situaci nemůže v tuto chvíli garantovat podporu kongresu v roce 2012. Upozornilo, že situace je složitá v tom, že v současné době pracuje nová vláda pouze s dočasným a omezeným mandátem do nových voleb, které se uskuteční v říjnu 2009. Další případná jednání s Ministerstvem kultury by bylo možno otevřít až po ustanovení nové vlády v závěru roku 2009.

Předsednictvo SKIP na svém jednání 18.6.2009 přijalo usnesení, že SKIP podpoří pořádání kongresu pouze za předpokladu, že bude zajištěna podpora ze strany Národní knihovny ČR a Ministerstva kultury. Konečné stanovisko IFLA zatím není známo.

Obsah

 

SKIP