BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Co nového ve SKIP?

Příjmy a výdaje SKIP v roce 2008

Příjmy
Daněné příjmy celkem 716 889,00 Kč
pořádání akcí SKIP 545 343,00 Kč
prodej publikací 50 146,00 Kč
pronájem a inzerce 121 400,00 Kč
Nedaněné příjmy 1 593 612,19 Kč
členské příspěvky 1 056 150,00 Kč
úrok ČSS 3 284,24 Kč
dary 27 000,00 Kč
dotace MK 469 000,00 Kč
dotace Středočeský kraj 20 000,00 Kč
vratka nedaněná 18 177,95 Kč
Příjmy celkem 2 310 501,19 Kč
 
Výdaje
Výdaje odečitatelné 520 150,50 Kč
nákup materiál 31 243,50 Kč
dohody o provedení práce 69 165,00 Kč
služby 412 942,00 Kč
vratka za účastnický poplatek 6 800,00 Kč
Výdaje neodečitatelné dotace 481 990,00 Kč
materiál hrazený z dotace 15 900,00 Kč
OON a daně hrazené z dotace 95 200,00 Kč
služby hrazené z dotace 350 890,00 Kč
čerpání dotace Středočeského kraje úhrada happening 20 000,00 Kč
Výdaje neodečitatelné z čl. příspěvků 836 474,30 Kč
ceny 134,00 Kč
cestovné domácí 80 445,43 Kč
cestovné zahraniční 52 316,00 Kč
daň z dohod 5 903,00 Kč
dary, květiny 5 747,00 Kč
dohody o provedení práce 42 505,00 Kč
nájem 4 804,20 Kč
náklady na navýšení dotace - materiál 53 655,50 Kč
náklady na navýšení dotace - služby 74 737,30 Kč
náklady na navýšení dotace - dohody 55 129,00 Kč
nákup materiálu 28 680,40 Kč
občerstvení 106 732,70 Kč
poštovné 42 055,00 Kč
poplatky bance 25 013,50 Kč
přístup na web - domény 2 959,00 Kč
SW 16 977,00 Kč
provozní režie 115 356,85 Kč
příspěvky IFLA 17 196,98 Kč
členské příspěvky jiným organizacím 52 600,00 Kč
happening 31 268,04 Kč
mylná platba 17 258,40 Kč
vyúčtování daru 5 000,00 Kč
Výdaje celkem 1 838 614,80 Kč
   
Hospodářský výsledek 471 886,39 Kč
Obsah

 

SKIP