BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Děti (ne)čtou

Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem v Královském Poříčí

Již třetí ročník Her bez hranic aneb Knihovnice dětem se konal v sobotu 23.5.2009 v Královském Poříčí. Každoročně tuto akci pořádá Klub dětských knihoven při SKIPu Karlovarského kraje za spolupráce knihoven kraje.

Kromě obecní knihovny Královské Poříčí se většina soutěžních úkolů plnila na statku Bernard, který je známý svou propagací starých řemesel. Stará řemesla také byla tématem tohoto ročníku. Záštitu nad celou akcí převzal místostarosta obce Královské Poříčí p.Ing. Gebauer. Na statku nás uvítala p. Štefková tradičním chlebem a solí

Soutěžilo celkem 12 dětských družstev z knihoven Karlovarského kraje. Družstva byla šestičlenná a děti měly před sebou celkem 11 úkolů. Na úvod se všechna družstva představila, představení se vlastně týkalo nejen místa, odkud děti přijely, ale především jednotlivých řemesel, která družstva reprezentovala - např. družstvo kuchařů, ševců, bylinkářů, dráteníků, lazebníků... Děti také předvedly svůj cechovní štít, který si vyrobily.

Vítězné družstvo pekařů z Kraslic

Potom již začalo soutěžení. Některé disciplíny vyžadovaly především zručnost - např. drátování kamínků, pletení vánočky, pletení košíků, zdobení perníčků. Jiné úkoly vyžadovaly vědomosti - např. poznávání starých předmětů, které lidé dříve běžně používali, ale dnes je již v domácnosti neuvidíme, znalosti bylinek, lidových přísloví,...Na každém soutěžním stanovišti děti dostávaly části křížovky, kterou na konec vyluštily a odevzdaly. I křížovka se týkala starých řemesel a družstva hádala názvy řemeslníků (např. kamna stavěl kamnář, sudy vyráběl sudař, lidi a zavazadla převážel forman... )

Ani po ukončení soutěží se nikdo nenudil, družstva i jejich fandící doprovody si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, co to obnášelo živit se řemeslem. Zájemci si sami mohli vytočit na kruhu misku či hrnek, ozkoušet řezbářské umění nebo paličkování, malování na sklo, střílení z luku, svézt se v historickém kočáře, taženém koňmi nebo se vydat spolu s průvodcem na prohlídku statku. Na všechny čekalo i pouliční divadlo Viktora Braunreitera, který doslova vtáhl dětské diváky do děje pohádky O Červené Karkulce.

Nakonec jsme již netrpělivě čekali na vyhodnocení výsledků. Na prvním místě se umístili krasličtí pekaři, druhé místo obsadili loketští knihaři a na třetím místě skončili královskopoříčtí ševci. Ani ostatní družstva ale neodešla s prázdnou a každé dítě si odneslo dárek. Tou hlavní odměnou ale určitě byl den plný zážitků a skvělé zábavy.

Čtvrtý ročník Her v roce 2010 bude hostit františkolázeňská knihovna.

Na konání Her bez hranici 2009 se finančně podílelo MK ČR, SKIP Karlovarského kraje a mnoho dalších sponzorů, kterým bychom touto cestou chtěli poděkovat.

Eva Novotná

Obsah

 

SKIP