BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Směr

Nové trendy

Informační kiosek v Městské knihovně v Praze

Informační kiosek v Městské knihovně v Praze Informace, informace. Mantra současnosti. Denně je nezbytně potřebujeme ke své práci i k ostatnímu životu. A zvykli jsme si je získávat snadno, rychle, hned. Nejrůznější multimediální zařízení a internet nám v současnosti umožňují informace získávat a ihned využít právě tak, jak potřebujeme.

Jednou z cest, jak se dostat k potřebné dávce dat, je i informační kiosek, prostředek, který v poslední době získává na oblibě. Jedná se o multimediální zařízení, které je schopné prezentovat audiovizuální informace stejně dobře jako rozsáhlé texty kombinované s obrazem či zvukem. Vzhledově není kiosek žádnou nástěnkou na vylepování plakátů, ale jedná se o dotekovou, lehce ovladatelnou obrazovku např. stojící na stojanu. Tato zařízení jsou přizpůsobena požadavkům provozovatele a tomu, co a jakým způsobem chce uživatelům sdělit a nabídnout.

Informační kiosek našel uplatnění i v Městské knihovně v Praze, kde jej můžete nalézt na fasádě Ústřední knihovny MKP na Mariánském náměstí. Nebo ho také lokalizujete podle postávajícího člověka u "jakéhosi" zařízení na zdi, případně i hloučku lidí, kteří zde něco kutí u obrazovky. Díky svým aplikacím se totiž kiosek stává průvodcem, služebníkem i rádcem nejen registrovaným čtenářům knihovny, ale i turistům, náhodným chodcům a zájemcům o získání potřebných dat.

Obrazovka informačního kiosku upoutá základním portálem nabídky, který podle potřeb jednoduše nasměruje uživatele do jednotlivých oblastí, kde se zájemce může chtít informovat, poradit či využít přímé on-line služby. Kromě informací "knihovnických" totiž kiosek umožňuje i přístup do stránek jiných důležitých zdrojů informací. Příjemná je i možnost anglické mutace.

Informační kiosek v Městské knihovně v Praze

Na prvním místě lze prostřednictvím hesla Knihovna vstoupit do internetové stránky knihovny www.mlp.cz a  zjistit si vše potřebné o MKP. Následuje praktický a příjemný vstup do on-line katalogu knihovny Koniáš on-line, kde je možno spravovat dle svých potřeb čtenářské konto, prodloužit si své výpůjčky, zarezervovat knihovní jednotky apod., a to i mimo otvírací dobu knihovny. Další velkou oblastí je Opencard. Zde jsou k dispozici veškeré informace o tomto současném fenoménu: Jak si OC zařídit, k čemu slouží, kontaktní místa i telefonické spojení, formuláře, aktualitky a podobně. Následuje informační oblast Pražská doprava, kde je možné zjistit hledaná dopravní spojení, aktuální omezení provozu v Praze atd. Proklik do Pražského kudykamu nabízí dávku kultury a akcí nejen v Praze. Krizové, poradenské a informační linky, které je někdy třeba využít při řešení náročných životních situací, v nabídce informačního kiosku samozřejmě také nechybí. Základní nabídku uzavírá Dopravní spojení, díky kterému je možno si vyhledat požadovaný spoj nejen v rámci České republiky.

Součástí informačního kiosku jsou i bannery s fotografiemi a prokliky do pozvánek na akce Městské knihovny v Praze či do nabídky bibliobusů - knihoven na kolech.

A dosavadní zkušenosti s informačním kioskem? Když půjdete kolem budovy Ústřední knihovny, můžete u tohoto zařízení spatřit zájemce, kteří službu kiosku využívají, a to už od loňského listopadu. Veřejnost si na tento způsob získávání informací a využití on-line služeb rychle zvyká. Zkušenosti má např. z nádraží, kde je možno vyhledávat prostřednictvím info kiosků potřebná spojení, či z obchodů apod. Služby knihovny jsou tak pro veřejnost dosažitelné i dalším způsobem a knihovna může takto prezentovat své aktivity, novinky, nabídku a vše, co by mohlo pomoci zájemcům o její (a nejen) služby. A  to i v době, kdy má zavřeno.

Po vyhodnocení zkušebního provozu má MKP v plánu vedle rozšíření nabídky odkazů i možnost umístit na kiosek virtuální procházku po službách knihovny a využívat prostoru obrazovky i k prezentaci partnerů knihovny. Informační kiosek je přístupný po celý den, jeho ovládání je intuitivní a je to tedy další prostředek ke zkvalitnění a přiblížení služeb veřejnosti.

Martina Sidorová

Obsah

 

SKIP