BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Do rámečků

Ceny Inforum 2009

 • Paměť národa
  společný produkt sdružení Post Bellu, Český rozhlas
  a Ústav pro studium totalitních režimů

 • Theses
  národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací

 • Centrálny informačný portál pre výskum,
  vývoj a inovácie
  portál centra VTI SR v Bratislavě

Cena města Prostějov 2009

 • PhDr. Miloš Kvapil

Čestný titul Velkomoravský knihovník udělovaný Regionálním výborem SKIP Velká Morava získali za rok 2009

 • Jaroslava Škoulová
  ředitelka Městské knihovny Kyjov

 • Doc. PhDr. Jaromír Kubíček CSc.
  dlouholetý ředitel Moravské zemské knihovny v Brně

 • PhDr. Miloš Kvapil
  dlouholetý ředitel Městské knihovny Prostějov

Ceny Z. V. Tobolky 2009

 • Mgr. Marie Sobotková
  bývalá ředitelka Městské knihovny Náchod

 • Mgr. Jana Nejezchlebová
  Moravská zemská knihovna Brno

 • Mgr. Jitka Banzetová
  Krajská knihovna Karlovy Vary

 • Mgr. Hana Opatrná
  Krajská vědecká knihovna Liberec

 • Věra Doubková
  Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem

Obsah

 

SKIP