BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně získala nové prostory

Knihovna UTB ve Zlíně získala důstojné a větší prostory v nově vybudovaném Univerzitním centru ve Zlíně. Autorkou plánovaného komplexu Univerzitního a kongresového centra je prof. Eva Jiřičná. V atraktivní lokalitě uprostřed krajského města Zlína je zatím dokončena stavba Univerzitního centra (vyrostla během 18 měsíců), výstavba Kongresového centra ještě pokračuje (investorem této části je Statutární město Zlín). Budova Univerzitního centra je sídlem vedení univerzity, slouží knihovně, jsou zde výukové místnosti, přednáškový sál, šatna a zázemí pro obslužná pracoviště rektorátu.

Moderní architektura třetího tisíciletí a použití nových technologií v otevřeném prostoru dávají možnost pro uživatele - vybrat si, kde, s čím a jak potřebují pracovat. Naleznou zde klidové zóny pro odpočinek, ale i možnost práce ve skupinových studovnách, na počítačích, možnost připojení vlastního notebooku, případně možnost připojit se k Wifi síti. Vybavenost knihovny, která má pět podlaží odpovídá současným trendům v  oblasti technologií v  knihovnách.

Knihovna má zázemí pro uložení knih - 2 depozity, jeden z nich je přichystán na volné zpřístupnění uživatelům. Depozity, stejně jako pracovní zázemí pro informační pracovníky jsou umístěny v prvním podzemním podlaží. Ve čtyřech nadzemních podlažích naleznou uživatelé volný výběr knih s možností absenčního nebo prezenčního půjčování, studovnu časopisů, počítačové studovny. Studentům je k dispozici cca 530 studijních míst, 232 z nich je opatřeno počítači, další jsou připravena na připojení notebooků. Počítačová síť má rychlost 1Gb/s, je možnost připojení vlastního notebooku do počítačové sítě. Studenti mají k dispozici připojení k Wifi síti, samoobslužná multifunkční zařízení (síťové tiskárny, kopírky, skenery), tisknout a kopírovat lze černobíle, ale i barevně, tisk se dá zaslat na zvolenou tiskárnu, student si ho může vyzvednout nejen v prostorách knihovny, ale zařízení jsou instalována i v budovách jednotlivých fakult.

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve ZlíněVstup do knihovny je řešen přes turniket a čipové karty, přes čipové karty se odehrává i výpůjční proces, reprografické služby, apod. Použití technologie RFID, po přestěhování do nových prostor umožnilo uživatelům samoobslužné výpůjčky. V knihovně je možno pracovat s  důležitými počítačovými programy pro výuku, se studijní agendou STAG, se specializovaným softwarem na vyhrazených PC, dokumenty lze zpracovávat pomocí Microsoft Office 2007 nebo OpenOffice, je možno převádět dokumenty do formátu pdf, pracovat s Explorerem 7 a  s jeho alternativami, apod.

Knihovna a její studovny jsou studentům k dispozici 12 hodin denně, v provozu jsou i v sobotu (64,5 hodin týdně). Uživatelé mají přístupné internetové rozraní katalogu, mnoho služeb lze žádat z prostředí internetu, uživatelé si mohou sledovat, rezervovat knihy přes toto prostředí, mají vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům. V orientaci v  šíři digitálních zdrojů jim napomáhá integrovaná digitální knihovna. Studenti mohou knihovně přes internetové rozhraní podávat návrhy na nákup literatury, která jim v knihovně chybí, klást dotazy knihovně apod.

Aktuální informace mohou pedagogové i studenti čerpat z cca 59 databází zpřístupněných počítačovou sítí (2 z nich jsou na CD). Souhrn databází je možno nalézt na www stránce knihovny:

http://www.veb.knihovna.utb.cz

Mimo klasické tištěné knihy, periodika a ostatní druhy dokumentů knihovna zpřístupňuje cca 25 000 elektronických periodik. Novými informačními zdroji jsou elektronické knihy - v současné době je jich v elektronickém knihovním katalogu cca 2 000, další cca 3 000 jsou zpřístupněny jako bonusy od vydavatelů samostatně, přes další báze dat. Knihovna soustřeďuje na svých www stránkách také odkazy na volně dostupné zdroje, které mohou studenti i pedagogové využít při své práci. Nové informační a komunikační technologie s sebou přinášejí nové možnosti pro uživatele, a proto je snahou informačních pracovníků v knihovně - rozšířit tyto informační zdroje i služby, ty mohou být nezávislé v čase a prostoru.

Automatizovaný knihovní systém Aleph a jeho jednotlivé moduly umožňují integraci služeb knihovny do jednoho přehledného informačního prostředí. Do knihovního systému ALEPH byla implementována technologie SFX, aby pomáhala uživatelům knihovny k lepší orientaci a provázanosti elektronických informačních zdrojů a knihovna mohla rozšiřovat následně své služby.

Knihovna měla k 31. 12. 2008 celkem 83 761 svazků knih v elektronické databázi, roční přírůstek byl 14 510 svazků. Registrováno bylo 13 504 uživatelů.

Spojitost knihovny kamenné s prostředím virtuálním - je možným pojetím nové knihovny ve 21. století. Význam knihovny a vlastně i celé nově postavené budovy, koncepce společného užití prostoru, kde je umístěno také sídlo vedení univerzity - jako místa setkávání se (studentů se studenty, studentů s pedagogy), v tomto případě i možnost být v bezprostředním styku s vedením univerzity - činí toto prostředí ještě zajímavějším - a navazuje na baťovskou tradici.

Jarmila Trnčáková, ředitelka UK

Obsah

 

SKIP