BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Atlas

Varnsdorfská městská knihovna v novém

Varnsdorfská městská knihovna

Varnsdorfská knihovna má nový dům! Takhle zajásali čtenáři všeho věku 1. června letošního roku, kdy bylo slavnostně otevřeno nově vybudované Městské centrum kultury a vzdělávání (MCKV). Pásku za účasti zastupitelů města a několika dalších významných osobností přestřihli svorně hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová a starosta města Varnsdorfu Ing. Josef Poláček. Po dlouhých třiatřiceti letech, kdy knihovna musela opustit krásnou budovu, v níž působila celé půlstoletí, byla jako stěhovavý pták a pětkrát změnila působiště. Nyní se "uhnízdila" doufejme již natrvalo. Knihovna v MCKV sídlí spolu s Městským informačním střediskem a Domem dětí a mládeže, v objektu jsou i místnosti pro spolkovou činnost a kavárnu. Pro návštěvníky knihovny je k dispozici celkem 1530m2, což je trojnásobek dosavadních prostor (446m2). Úložní plocha regálů pro volný výběr knih a časopisů vzrostla z původních 642běžných metrů na dnešních 1.007 běžných metrů. Naproti tomu skladové prostory pro depozitář knih jsou zhruba poloviční (dříve 344m2, dnes 170m2), úložní plocha pro knihy vzhledem k pořízení pojízdných regálů vzrostla z původních 1.263 běžných metrů na dnešních 1.861 běžných metrů. Knihovna navíc disponuje víceúčelovým sálem o rozloze 170m2 s přilehlou terasou zhruba stejných rozměrů. Služební a sociální zázemí je moderní a lépe odpovídající potřebám personálu i veřejnosti. Stavebně technické provedení a použité materiály byly voleny tak, aby budova sloužila desítky let bez potřeby větších oprav a neúměrných nároků na běžnou údržbu a provoz. Stavba byla rozdělena do několika etap a Město Varnsdorf veškeré náklady během tří let hradilo z vlastních prostředků. Investiční náklady stavby včetně venkovních úprav činily 62mil. Kč a náklady na vybavení objektu představovaly částku 2 mil. Kč (z toho kompaktní regály 1.040,- tis. Kč).

Varnsdorfská městská knihovna v novém

Co předcházelo otevření knihovny? Nejprve dlouhá léta hledání vhodné budovy. Nápady byly různé - od objektu na hlavní ulici, přes opuštěný objekt kina, školy, několika továrních objektů až po stavbu "na zelené louce". Pokaždé se však do cesty postavily "objektivní" okolnosti. Zpravidla nedostatek peněz. Až konečně před několika léty se názor na budoucí umístění knihovny ustálil na již nepotřebné budově průmyslové školy v Otáhalově ulici uprostřed města. Po delších diskusích městské samosprávy a zjištění, že neexistují externí fondy, rozhodlo se město sáhnout do vlastní kapsy. A tak v roce 2006 byla zahájena investiční akce přestavby školní budovy na kulturní zařízení. V novém kabátu teplých barev a s moderním vnitřním vybavením byl objekt předán uživatelům v únoru 2009. A vypuklo velké stěhování.

Varnsdorfská městská knihovna

Kdo někdy stěhoval knihovnu, umí si představit, pro ty, co jsou přesvědčeni, že: "Nandáte knížky do krabic, převezete, nastrkáte do regálů a za týden není co dělat." tu je pár čísel, která snad vysvětlí, co jsme ty čtyři měsíce - od únoru do konce května - vlastně dělali. Přestěhovali jsme cca 75 000 knih a zvukových nosičů, stohy časopisů, více než tisíc položek inventáře a bezpočet drobného vybavení. K tomu bylo zapotřebí 12 stěhovacích dnů s traktorem a valníkem s desítkami brigádníků z místních středních škol - celkem bylo přepraveno 47 valníků. Stěhovalo se i dodávkou jídelen základních škol, Technických služeb, bezpočet bylo jízd soukromými vozidly pracovníků a příznivců knihovny. Vlastnímu přesunu předcházela komplexní revize knihovního fondu a označení knih zabezpečovacími páskami, balení knih do krabic, demontáž regálů a nábytku, odinstalování elektronických zařízení. 

Varnsdorfská městská knihovna

Knihovna je v objektu MCKV umístěna ve třech podlažích, v nichž je umístěn fond knih, časopisů a  zvukových nosičů v celkovém počtu 97 tisíc knihovních jednotek, z toho 60% je ve volném výběru. V podzemí budovy je sklad knih vybavený moderními posuvnými regály. V prvním nadzemním podlaží je oddělení pro dospělé čtenáře vybavené moderní studovnou a velkoryse řešenou čítárnou s výhledem do zeleně centrálního městského parku. V poschodí pak je umístěno dětské oddělení, hudební oddělení, kanceláře a víceúčelový sál s terasou s kapacitou cca 50 osob. Obě přístupové chodby v nadzemních podlažích jsou vybaveny závěsným zařízením pro pravidelnou výstavní činnost. "Zahajovacími" výstavami v novém objektu jsou Historie a současnost Městské knihovny Varns­dorf a výběr z grafických prací Josefa Poláčka.

Vedle poskytování běžných knihovnických a informačních služeb včetně veřejného internetu (v loňském roce bylo pořízeno 6 nových PC včetně příslušenství z projektu MK VISKIII) a již zmíněných výstav varnsdorfská knihovna nabízí řadu dalších aktivit pro veřejnost, jako jsou literární čtení, besedy, přednášky, koncerty, soutěže. Uvedeme alespoň ty nejvýznamnější aktivity. Celostátní literární soutěžní bienále Drápanda je určena pro žáky základních škol a Literární Varnsdorf - anonymní soutěž bez věkového omezení, kde se vedle zkušených autorů objevilo i několik výrazných mladých talentů. Mezinárodní svátek lužickosrbské poezie se ve Varnsdorfu koná již dvanáct let a účastní se ho básníci nejen z Lužice a České republiky, ale například také z  Polska, Slovenska, Maďarska, USA, Regionální knižní minitrh již šest let představuje knižní produkci vzniklou především na Šluknovsku, Liberecku a  v saském příhraničí. V poslední době získal oblibu dětí literárně-společenský program nazvaný Sobotnění. Varnsdorfská knihovna rovněž disponuje jedinečným fondem lužickosrbské literatury. V návaznosti na spolupráci města Varnsdorfu a varnsdorfské městské knihovny s Lužickými Srby a jejich institucemi v posledních patnácti letech, je zpracován projekt o rozsáhlé vzájemné spolupráci v příštích třech letech pod názvem "Městská knihovna Varnsdorf - setkávání přes hranice". Projekt je zaměřený na přednášky pro studenty středních škol po obou stranách hranic a kulturní akce pro širší veřejnost, přičemž vše je zaměřeno na vzájemné poznávání života a kultury, tedy lužickosrbské a české.

Milan Hrabal, zástupce ředitelky, Ing. Ilona Martinovská, ředitelka

Obsah

 

SKIP