BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Pohled do haly NTK (foto L. Kalivoda

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Úvodník

Bulletin SKIP je v novém. Barevná obálka, touto změnou vyvolané úpravy některých stránek, více fotografií, a více textu v elektronickém vydání - tím vším se bude spolkový časopis ucházet o Vaši větší přízeň. A to vše začalo snahou důstojně připomenout blížící se velkou událost českého knihovnictví - otevření největší budovy postavené pro českou knihovnu.

Ono je to číslo i jinak - řeknu to nadneseně -  průlomové:  prvně příspěvek ze zahraničí, informace z téměř všech regionů, byl připraven i rozhovor s ministryní školství, snad bude příště, prvně společný rozhovor dvou redakcí. Je zde i inzerát s nabídkou výhodných úvěrů pro knihovníky.

Přidáme-li k tomu přehled nově postavených či rekonstruovaných knihoven v rubrice Atlas - české knihovny na tom nejsou špatně. Ale pachuť alespoň u mne vyvolává přístup České televize k akci Kniha mého srdce: kde by byla tato akce nebýt knihoven, kde se získává polovina všech hlasů? A jak se revanšuje vedení ČT českým knihovnám?

Stovky nápaditých akcí, realizovaných každý měsíc, z nichž alespoň některé toto číslo připomíná, nové nápady a trendy, o kterých se na následujících stránkách dočtete, jsou od vás a pro vás.

Ladislav Kurka

Obsah

 

SKIP