BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Mozaika

Týden čtení v jedné knihovně

Týden čtení, který vyhlásil SKIP, chápu nejenom jako dobrou inspiraci k podpoře čtenářství, ale také k propagaci činnosti místní knihovny.
Často veřejnost vnímá pouze tradiční a zaběhlou podobu knihovnické práce. Ta je velice důležitá, ovšem většinou velice nenápadná. A tak je dobře, když se občas vtáhne do aktivit knihovny někdo zvenčí, někdo, komu je užitečné "nasadit brýle". Najednou pak vidí, že jeho představa knihovny, jako poklidného místa, kde se přes pult podávají a vracejí knihy, je ta tam. Pozveme-li hosta, který se stane sám aktivním účastníkem Týdne čtení, tedy sám vystoupí před děti s knihou a vydá se všanc jejich pozornosti, bývá často všechno jinak. Návštěvník vidí, že knihovna je živé a tvůrčí prostředí, z knihovnice je najednou pomocnice a spolupracovnice dětí. Jak by ne, vždyť chceme-li mít věrné a pravidelné čtenáře, věnujeme se jim od útlého věku již v mateřské školce! A také to s dětmi většinou umíme... ostatně ony s s námi též.

Toto všechno jsem si znovu uvědomila při Týdnu čtení, který pořádala Knihovna Jiřího Mahena v Brně a její pobočka v Maloměřicích. Program pod názvem Maloměřice a Obřany čtou dětem byl určen pro mateřské školy a první stupeň základní školy. Četly vybrané osobnosti z dané městské části. Dostaly tak možnost zkusit si kousíček naší knihovnické práce. Ostatně, dnes je trend zážitků, tak je to zcela v souladu s dobou! Přišla číst paní starostka, jáhen z místního kostela, paní ředitelka KJM, ředitelka místní základní školy, maminka čtyř dětí a pro mateřské školy četly žákyně osmé třídy... a prý byl o tuto nabídku opravdu zájem.
Ty tři dny v Týdnu čtení znamenaly pro naši knihovnu veskrze zdařilou aktivitu. Není nad to, setkat se u práce, poznat nenápadnou, neokázalou, ale přitom tvůrčí a důležitou práci denně ovlivňující mnoho čtenářů. Těch, které v knihovně při půjčování vídáme, i těch na které při Týdnu čtení "líčíme".

Radka Müllerová, knihovnice KJM


Obsah

 

SKIP