BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Mozaika

Doteky krásy starověku v olomoucké městské knihovně

Knihovna města Olomouce uspořádala ve spolupráci s kulturní asociací Nová Akropolis na své pobočce na Brněnské ulici putovní dotykovou výstavu archeologických reprodukcí pro nevidomé s názvem "Doteky věčné krásy", která potrvá do 27. února 2009. Prezentovány byly vybrané exponáty ze souboru, zpracovaného unikátní metodou týmem specialistů z Technického muzea v Brně, který čítá více než 100 motivů ze starodávných kultur Řecka, Egypta, Říma, Orientu, Jižní a Střední Ameriky, ale také Čech a Moravy. Výběr provedla vedoucí oddělení pro slepeckou historii tohoto muzea. Součástí výstavy byla slavnostní vernisáž 15. ledna 2009, koncipovaná jako pásmo poezie s názvem "Na křídlech Múz", sestavené z ukázek výjimečných básnických výtvorů básnictví starověkých kultur. Expozice je opatřena popisky v Braillově písmu. Výstava je však vhodná i pro návštěvníky vidící, pro něž jsou instalovány fotografie s náměty Egypta.

Knihovna města Olomouce jakožto instituce veřejné služby se tak snaží přispět k prolínání a vzájemnému obohacení dvou světů, tedy lidí nevidomých a s handicapem absentujícím, stírání rozdílů mezi majoritou a minoritami a vytváření po všech stránkách bezbariérové, otevřené společnosti.

Radim Karlach


Obsah

 

SKIP