BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Z dopisů Claudie Luxové, předsedkyně IFLA na období let 2007-2009

V návaznosti na předchozí shrnutí dopisů (resp. nyní již zpravodajů - newsletters) současné předsedkyně IFLA Claudie Luxové přinášíme v tomto čísle výtah z letošních prvních dvou dopisů (z ledna a února 2009). Dopisy jsou zasílány do elektronické konference IFLA-L a jsou rovněž zveřejňovány na webu IFLA. Odkazy na původní znění dopisů v angličtině najdete v závěru tohoto příspěvku.

V souvislosti s činností IFLA ještě poznamenejme, že nově je na webu (konkrétně na adrese http://www.ifla.org/V/cdoc/index.htm#Annual
Reports
) k dispozici také výroční zpráva IFLA za rok 2007.

V úvodu prvního letošního dopisu C. Luxová vyjádřila názor, že ekonomická krize nezpůsobí knihovnám příliš mnoho komplikací, a uvedla, že právě knihovny mohou sloužit jako stabilní a důležitá místa právě v době krize.

Z důležitých akcí a událostí

Podnětnou akcí bylo říjnové ženevské setkání týkající se parlamentních knihoven a jejich spolupráce (http://www.ipu.org/splz-e/asgp
08.htm
). V říjnu C. Luxová absolvovala také cestu po Číně, kde mj. přednesla uvítací projev na výroční konferenci Čínského knihovnického sdružení (Chinese Library Association), a to dokonce v čínštině (http://www.cqlib.cn/lib/index2008.jsp). Předsedkyně IFLA taktéž obdržela čestnou profesuru Školy informačního managenentu na Univerzity ve Wuhanu (School of Information Management, Wuhan University, http://www.sim.whu.edu.cn/), což je nejstarší knihovnicko-informační škola v Číně.

Prosazování knihoven

V říjnu 2008 IFLA spolupořádala konferenci Role knihoven ve svobodě projevu, toleranci a přístupu k informacím (The Role of Libraries in Freedom of Expression, Tolerance, and Access to Information), která se konala v Alexandrijské knihovně (Bibliotheca Alexandrina) v Egyptě (http://www.bibalex.org/IFLA-libraries-tolerance08/).

IFLA se rovněž účastní činnosti Fóra pro správu internetu (Internet Governance Forum, IGF) - Stuart Hamilton, hlavní poradce IFLA pro politiku, se mj. zúčastnil setkání IGF v Hyderabadu v Indii (http://blogs.prodigio.nl/stuart/).

Zástupci IFLA, konkrétně Ellen Tiseová a Winston Tabb, se zúčastnili také singapurského jednání 28. expertní skupiny pro oblast duševního vlastníctví (28th Intellectual Property Expert Group, IPEG), která je součástí sdružení pro hospodářskou spolupráci APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation). S. Hamilton navštívil setkání organizované Světovou organizací duševního vlastnictví (World Intellectual Property organization, WIPO) v Ženevě i následné setkání Fóra pro správu internetu (viz též výše).

Z našeho pohledu bylo velmi zajímavou událostí také setkání Sekce managementu knihovnických sdružení (IFLA Management of Library Associations Section), které se uskutečnilo v únoru 2009 v Bratislavě (http://slovakia.usembassy.gov/embassy-celebrates-five-years-of-infousa-in-slovakia-with-a-photo-exhibit-during-the-international-
federation-of-library-association-meeting-in-bratislava-february-18-2009.html
).

Strategická partnerství

V rámci IFLA byla v uplynulých měsících realizována řada aktivit směřujících k posílení vztahů se strategickými partnery, zejména s nevládními neziskovými organizacemi zaměřenými na oblast kulturního dědictví (http://www.ifla.org/III/announce/convergence-ngos.htm), s Nadací Billa a Melindy Gatesových (Bill and Melinda Gates Foundation), s UNESCO a s eIFL.

V prosinci 2008 bylo úspěšně zřízeno Sdružení národních výborů Modrého štítu (Association of National Committees of the Blue Shield, ANCBS, http://www.ancbs.org/), tedy výkonný orgán Mezinárodního výboru Modrého štítu (International Committee of the Blue Shield, ICBS), jehož je IFLA zakládajícím členem.

Linda Skolková


Obsah

 

SKIP