BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

BIBLIOWEB 2009

10. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) letos zorganizoval jubilejní desátý ročník (potřetí pod záštitou Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Ve dnech 23.2.2009 až 15.3.2009 zhodnotila odborná porota ve složení Ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty) Mgr. Andrea Fojtů z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze a PhDr. Eva Marvanová z Národní knihovny ČR v Praze webové stránky 43 veřejných a odborných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB. Testování přístupnosti stránek pro těžce zrakově postižené uživatele tradičně zajistil Mgr. Radek Pavlíček z TyfloCentra Brno, o.p.s. Žádným až deseti body byla hodnocena kvalita obsahu stránek, design stránek, přístupnost stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem, písemná koncepce webu a nové kritérium, které se týkalo použití technologií Web 2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, wiki, sdílení obrazových dat apod.) na stránkách knihoven. Za aktuálnost se mohlo získat 0 až 6 bodů, takže maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 66. Celkem tedy mohla knihovna docílit až 198 bodů. Do soutěže se opět zapojila řada knihoven z malých obcí, proto byla opět vytvořena kategorie pro obce, v nichž žije maximálně 5 000 obyvatel. Úroveň jejich stránek však zatím ještě pokulhávala za úrovní stránek větších knihoven. Podrobné hodnocení viz http://skip.nkp.cz/akcBMIbweb09.htm

V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel zvítězila Vědecká knihovna v Olomouci, na druhém místě se umístila Státní technická knihovna v Praze a na třetím Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

V kategorii knihoven v obcích od 5 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Městská knihovna v České Třebové před Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě a Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí.

V kategorii knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna Loket před Obecní knihovnou Sudoměřice u Bechyně a Městskou knihovnou Jevíčko. Celkové pořadí opět výrazně ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro těžce zrakově postižené.

Metodické centrum informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR vyhodnotilo jako nejlepší webové stránky Obecní knihovny Kondrac, která získala ocenění Blind Friedly Web.

Letos popáté hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla možnost hlasovat prostřednictvím speciálních webových stránek. Prvenství si v této kategorii odnesla Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo na konferenci ISSS 2009 http://www.isss.cz/ (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 6. dubna 2009.

Kontakt:

Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna, tel. 475 200 045,


Obsah

 

SKIP