BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2009

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

RSS

Informační servis

Aktuality

Sekce školních knihoven pod vedení Mgr. Ludmily Čumplové připravila návrh směrnice o činnosti a funkcích školní knihovny a informačního centra školy na základních a středních školách. Návrh byl předán MŠMT a bude základním podkladem pro další jednání.

Jednání sekce veřejných knihoven SKIP 25.3.2009 bylo ve znamení volby nové předsedkyně sekce za kol. Zdeňku Daňkovou. Po dvoukolovém hlasování byla novou předsedkyní sekce zvolena Gabriela Jarkulišová, ředitelka Městské knihovny v Kutné Hoře. Její místopředsedkyní se stala PhDr. Lenka Prucková, ředitelka Knihovny Města Olomouce.

7.4. 2009 oznámilo ministerstvo kultury, že v rámci Knihovna 21. století získal SKIP tyto granty: vzdělávací akce 400 000 Kč, Bulletin SKIP 41 000 Kč a IFLA 47 000 Kč.

Tématem Kalendáře českých knihoven pro rok 2010 budou aktivity Klubu dětských knihoven a akce na podporu četby.

Do projektu SKIP na kopírování obálek (http://skip.nkp.cz/akcObalky.htm) se zapojilo ji 129 knihoven. Moravská zemská knihovna získala finanční prostředky na další rozvoj projektu centrálního serveru (http://www.obalkyknih.cz/), který umožní racionalizovat sběr a využívání kopií obálek, kopií obsahů knih, anotací a dalších informací, které je možno připojovat ke katalogizačnímu záznamu a obohacovat jeho obsah. Systém umožňuje knihovnám získávat obrázky obálek z více zdrojů. Obrázky jsou do systému importovány dávkovým způsobem nebo jednotlivě prostřednictvím interaktivního rozhraní. V obou případech probíhá při importu kontrola na jedinečnost obrázku. Systém poskytuje obrázky obálek prostřednictvím jednoduchého rozhraní na základě ISBN dokumentu.

PhDr. Vít Richter

 


Obsah

 

SKIP